Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2021
2021/06/21

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2021
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
Special Economic zone 60,727,624  287,418,022  31,357,409  151,373,059  29,370,215  136,044,964  35.8 34.6 37.3
Xiamen SEZ 11,391,487  51,157,057  5,766,175  25,138,685  5,625,312  26,018,372  46.2 41.3 51.2
Shenzhen SEZ 42,046,338  203,394,479  21,635,411  109,053,023  20,410,927  94,341,456  31.8 32.8 30.7
Zhuhai SEZ 4,067,515  20,803,734  2,132,764  11,447,956  1,934,752  9,355,778  51.1 44.5 60.0
Shantou SEZ 1,591,633  4,991,738  1,435,882  4,115,533  155,751  876,205  30.4 42.4 -6.7
Hainan SEZ 1,630,651  7,071,015  387,178  1,617,862  1,243,474  5,453,152  49.1 -9.3 84.4
Economic and Technological Development Zone 38,967,170  178,816,339  19,819,778  90,502,527  19,147,392  88,313,813  41.5 52.8 31.5
High and New Tech Industrial Development Zone 31,069,903  146,334,293  17,427,810  81,552,994  13,642,093  64,781,299  29.1 36.8 20.6
Integrated Experimental Area 5,424,442  33,714,636  3,015,362  20,019,229  2,409,080  13,695,408  97.8 103.5 90.0
Bonded Zone 21,370,472  103,808,749  6,413,070  32,247,141  14,957,402  71,561,609  29.4 26.3 30.9
Tianjin Port BZ 888,456  3,952,064  171,971  679,701  716,485  3,272,363  41.1 64.3 37.1
Dalian BZ 170,993  981,878  41,279  214,355  129,714  767,523  53.3 10.0 72.2
Shanghai Waigaoqiao BZ 12,757,647  62,278,885  2,995,588  15,274,981  9,762,059  47,003,904  26.9 21.6 28.8
Niongbo BZ 1,777,303  7,966,308  479,655  2,138,649  1,297,648  5,827,659  72.7 78.2 70.8
Fuzhou BZ 44,129  176,958  23,757  105,646  20,372  71,312  11.3 105.9 -33.7
Xiamen BZ 931,684  2,566,795  362,272  1,295,658  569,412  1,271,137  28.0 1.8 73.8
Guangzhou BZ 287,291  1,465,253  65,110  449,709  222,182  1,015,544  35.5 90.3 20.1
Shenzhen Futian BZ 4,318,858  23,404,774  2,183,305  11,506,246  2,135,554  11,898,528  23.1 23.9 22.2
Zhuahai BZ 194,110  1,015,833  90,134  582,196  103,976  433,636  24.3 78.7 -11.7
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 41,088  223,706  23,565  140,462  17,523  83,244  106.9 249.8 22.5
Bonded Port 922,661  3,969,133  192,917  842,295  729,744  3,126,838  44.8 31.9 48.7
Zhangjiagang BP 664,316  3,094,027  191,707  839,343  472,609  2,254,683  15.9 31.4 11.0
Hainan Yangpu BP 258,345  875,106  1,210  2,952  257,135  872,155  1143.4 2635.8 1141.1
Integrated Bonded Zone 67,898,527  320,739,472  34,963,189  170,390,891  32,935,338  150,348,581  41.8 47.0 36.3
Beijing Tianzhu IBZ 993,935  4,678,788  32,431  138,059  961,505  4,540,729  35.7 -5.4 37.5
Tianjin Taida IBZ 13,234  95,069  2,150  18,985  11,084  76,084  73.1 -1.9 113.9
Tianjin Dongjiang IBZ 1,765,315  6,598,221  359,092  1,857,028  1,406,223  4,741,193  34.3 220.4 9.5
Tianjin Port IBZ 192,721  676,378  105,627  223,786  87,093  452,592  -7.2 214.3 -31.2
Tianjin Binhai New Area IBZ 543,019  1,836,977  13,374  116,468  529,645  1,720,509  34.1 75.3 32.0
Shijiazhuang IBZ 242,020  640,764  210,009  578,679  32,011  62,085  -20.7 -14.7 -52.0
Caofeidian IBZ 337,854  1,589,055  74,958  178,717  262,896  1,410,337  532.2 47.1 985.8
Qinhuangdao IBZ 36,664  209,730  34,232  194,639  2,431  15,091  -40.2 -36.2 -67.0
Langfang IBZ 9,108  30,373  3,941  21,051  5,167  9,322  786.1 666.8 1266.6
Taiyuan Wusu IBZ 726,532  1,821,532  421,181  1,068,141  305,351  753,392  3165.1 2748.5 4019.1
Hohhot IBZ 33,254  340,581  1,169  9,598  32,085  330,983  4848.7 137.8 11531.7
Manzhouli IBZ 20,226  84,159  18,872  77,757  1,354  6,402  103.3 514.6 -77.7
Erdos IBZ 14,778  64,163  8,749  39,043  6,029  25,120  67101.0 40791.3 -
Shenyang IBZ 36,747  155,147  25,729  93,911  11,018  61,236  9.8 54.6 -24.0
Dalian Wanli IBZ 693,432  3,125,379  516,155  2,402,828  177,277  722,551  51.2 35.9 141.4
Dalian Dayaowan IBZ 387,295  1,772,998  134,681  604,935  252,614  1,168,063  -4.0 0.4 -6.1
Yingkou IBZ 30,294  133,282  19,761  38,837  10,533  94,445  931.8 203.7 72535.8
Changchun Xinglong IBZ 36,158  172,004  13,061  69,972  23,097  102,031  221.1 484.4 145.3
Hunchun IBZ 24,503  116,156  15,236  81,511  9,267  34,644  17.0 13.7 25.5
Harbin IBZ 2,145  12,132  455  3,722  1,690  8,410  -85.8 -95.0 -27.1
Suifenhe IBZ 49,382  194,864  557  1,928  48,825  192,936  106.9 -23.7 110.5
Caohejing IBZ 454,334  2,001,648  196,143  832,829  258,191  1,168,819  -4.6 -21.3 12.4
Jiading IBZ 77,201  386,613  20,839  93,656  56,362  292,956  20.9 77.1 9.8
Yangshan Speicail IBZ 1,872,680  8,326,864  674,527  3,227,628  1,198,153  5,099,236  64.1 90.9 50.7
Fengxian IBZ 84,776  343,404  67,984  264,449  16,792  78,955  -9.5 -6.4 -18.7
Songjiang IBZ 2,702,411  13,825,670  1,842,886  9,557,916  859,524  4,267,754  38.3 35.1 46.0
Qingpu IBZ 90,246  422,871  35,120  167,456  55,125  255,415  -8.2 0.4 -13.1
Jinqiao IBZ 78,935  433,951  14,477  58,367  64,458  375,584  6.6 -17.5 11.7
Shanghai Pudong Airport IBZ 969,546  4,425,752  431,473  2,093,770  538,072  2,331,982  22.9 7.9 40.5
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 333,074  1,235,164  169,625  748,353  163,448  486,811  6.6 -1.4 21.6
Nanjing IBZ 417,811  2,102,748  270,309  1,441,105  147,503  661,643  7.5 9.5 3.2
Wuxi HNTIDA IBZ 1,685,258  8,860,644  988,779  4,815,093  696,479  4,045,551  -1.7 -4.1 1.3
Xuzhou IBZ 151,271  625,110  104,772  432,257  46,499  192,854  29.7 26.0 38.7
Changzhou IBZ 86,205  469,134  36,889  230,351  49,316  238,783  133.7 212.6 88.0
Suzhou Industrial Park IBZ 2,059,151  10,909,221  1,489,684  7,583,354  569,467  3,325,867  28.8 51.6 -4.1
Suzhou HNTIDA IBZ 1,455,311  7,164,707  853,685  4,146,235  601,626  3,018,472  25.5 26.4 24.2
Wuzhong IBZ 4,080  36,642  2,663  26,471  1,417  10,171  -47.6 -30.2 -68.3
Nantong IBZ 70,368  540,048  54,908  294,511  15,460  245,537  54.1 78.3 32.5
Lianyungang IBZ 174,165  452,990  93,118  174,346  81,048  278,644  177.0 357.5 122.2
Huai'an IBZ 31,739  225,291  13,936  93,009  17,802  132,281  24.2 -2.3 53.5
Yancheng IBZ 89,987  172,536  45,980  112,763  44,007  59,773  127.9 2109.8 -15.3
Yangzhou IBZ 70,568  312,712  64,135  301,702  6,433  11,010  1709.4 2720.3 67.2
Zhenjiang IBZ 56,339  302,579  12,057  43,599  44,283  258,980  -6.7 134.1 -15.3
Taizhou IBZ 158,206  492,140  64,197  290,352  94,009  201,788  865.6 1203.9 603.2
Changshu IBZ 24,788  80,265  16,765  49,678  8,023  30,587  -1.0 104.8 -46.2
Jiangyin IBZ 21,765  70,033  18,949  45,494  2,817  24,539  -16.5 10.9 -42.8
Kunshan IBZ 3,982,353  20,080,367  2,789,731  14,615,970  1,192,622  5,464,397  14.1 19.7 1.6
Wujiang IBZ 364,482  2,254,371  343,800  2,146,569  20,682  107,802  15.4 17.9 -18.7
Taicang Port IBZ 68,347  439,967  24,886  146,665  43,461  293,303  74.9 114.3 60.2
Wujin IBZ 81,499  367,155  30,170  138,021  51,329  229,134  43.8 22.0 61.0
Hangzhou IBZ 354,247  1,747,346  115,571  668,650  238,676  1,078,696  8.5 33.1 -2.6
Ningbo Beilun Port IBZ 263,672  1,268,611  91,695  446,350  171,976  822,260  41.1 37.3 43.3
Ningbo Meishan IBZ 77,312  342,283  45,290  219,919  32,022  122,364  45.0 108.7 -6.3
Wenzhou IBZ - - - - - - - - -
Jiaxing IBZ 162,461  685,725  110,158  384,148  52,303  301,577  78.3 100.6 56.2
Shaoxing IBZ 5,645  5,645  - - 5,645  5,645  - - -
Jinyi IBZ 277,740  1,139,807  4,675  21,370  273,066  1,118,438  336.6 -76.8 561.3
Zhoushan Port IBZ 472,236  2,264,626  111,293  457,587  360,942  1,807,039  95.2 119.2 90.0
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 56,165  246,411  3,598  17,798  52,568  228,613  17.6 721.3 10.2
Hefei ETDA IBZ 853,663  4,094,104  497,430  2,439,791  356,233  1,654,313  32.9 9.9 92.3
Hefei IBZ 136,649  941,105  51,568  226,872  85,082  714,233  281.5 259.4 289.1
Wuhu IBZ 79,587  420,643  22,318  197,448  57,269  223,195  39.5 31.5 47.4
Ma'anshan IBZ 76,050  951,178  40,455  475,986  35,595  475,193  282.9 272.6 293.9
Fuzhou IBZ 38,712  180,345  27,980  123,832  10,732  56,513  104.4 165.9 35.7
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 70,184  448,751  48,191  339,532  21,993  109,219  364.2 724.5 96.8
Xiamen Haicang Port IBZ 371,326  1,506,166  240,260  1,046,465  131,067  459,701  2.1 -8.3 38.0
Xiamen Xiangyu IBZ 321,875  1,293,037  316,555  1,268,973  5,320  24,065  17.2 17.6 0.0
Quanzhou IBZ 41,247  124,589  33,817  106,645  7,429  17,943  169.6 1054.7 -51.5
Nanchang IBZ 113,785  622,660  19,632  108,287  94,153  514,372  135.8 -7.1 248.8
Jiujiang IBZ 54,778  180,359  26,086  96,520  28,691  83,839  318.5 316.3 321.1
Ganzhou IBZ 61,609  260,892  50,109  146,000  11,500  114,891  755.1 489.1 1907.4
Jinggangshan IBZ 33,084  189,247  28,651  147,973  4,433  41,274  512.0 444.6 999.8
Jinan Zhangjin IBZ 71,058  129,654  68,252  118,284  2,806  11,370  - - -
Jinan IBZ 220,438  598,378  109,060  262,131  111,378  336,247  -16.3 298.3 -48.2
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 117,314  508,925  96,478  399,463  20,837  109,462  65.6 85.5 19.0
Qingdao Xihai'an IBZ 127,042  861,801  38,359  250,323  88,683  611,478  191.0 441.0 144.7
Qingdao Qianwan IBZ 2,017,715  7,480,253  234,028  1,478,539  1,783,687  6,001,714  81.1 92.3 78.6
Dongying IBZ 255,659  1,486,080  59,598  413,296  196,061  1,072,785  264.1 176.2 315.0
Yantai IBZ 1,584,488  7,572,894  976,603  4,195,659  607,885  3,377,235  147.3 129.0 174.7
Weifang IBZ 470,969  1,567,790  246,797  793,302  224,171  774,488  552.3 480.5 647.0
Weihai IBZ 426,356  1,494,723  216,881  857,462  209,475  637,260  343.6 572.4 204.3
Rizhao IBZ 168,770  568,922  39,479  84,066  129,291  484,856  460.0 304.2 500.2
Linyi IBZ 244,318  999,076  153,118  586,348  91,200  412,729  173.8 513.5 53.2
Qingdao Jimo IBZ 81,282  317,647  76,474  312,840  4,808  4,808  - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 434,094  1,554,374  223,948  398,677  210,146  1,155,698  1024.2 418.3 1783.9
Zhengzhou Xinzheng IBZ 4,259,254  28,171,250  2,470,159  17,548,407  1,789,095  10,622,843  93.6 99.5 84.6
Nanyang Wolong IBZ 50,346  172,540  28,364  102,749  21,983  69,790  23.2 -17.4 349.5
Wuhan ETDA IBZ 31,305  142,444  10,348  38,555  20,956  103,890  2660.0 659.2 125826.9
Wuhan Donghu IBZ 378,500  1,574,821  194,430  753,263  184,070  821,558  153.2 164.6 143.6
Yichang IBZ 2,381  9,494  1,660  7,246  721  2,248  - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 143,916  579,113  53,654  176,438  90,262  402,675  273.7 458.2 226.5
Changsha Huanghua IBZ 490,056  2,781,289  254,004  1,633,626  236,051  1,147,662  21.5 61.8 -10.2
Xiangtan IBZ 160,564  194,177  160,294  185,590  270  8,587  1530.1 1775.0 326.4
Hengyang IBZ 91,161  314,300  17,982  141,038  73,179  173,262  78.3 90.8 69.2
Yueyang Chenglingji IBZ 701,384  2,773,572  262,701  1,307,832  438,683  1,465,740  123.2 35.2 432.5
Chenzhou IBZ 43,339  713,484  21,788  481,817  21,551  231,667  132.5 87.0 370.6
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 425,199  1,648,430  171,830  587,586  253,369  1,060,844  61.7 171.9 32.0
Guanghzhou Huangpu IBZ 155,808  765,149  57,117  187,905  98,691  577,244  59.7 44.2 65.5
Shenzhen Pingshan IBZ 1,106,069  5,881,390  503,363  2,740,720  602,707  3,140,670  24.0 41.5 12.0
Shenzhen Qianhai IBZ 2,012,570  8,265,801  716,776  3,101,740  1,295,794  5,164,061  -7.2 84.2 -28.5
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 735,434  1,562,490  728,195  1,536,533  7,239  25,958  435.5 512.7 -36.7
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 460,905  1,802,627  126,548  529,898  334,356  1,272,729  24.7 18.3 27.5
Guangzhou Nansha IBZ 915,538  3,990,154  394,808  1,379,461  520,730  2,610,693  34.8 69.7 21.6
Shenzhen Yantian IBZ 876,103  5,033,513  661,841  3,658,672  214,262  1,374,841  39.0 48.5 18.9
Nanning IBZ 540,206  2,349,479  299,824  1,156,376  240,382  1,193,104  43.8 45.4 42.2
Beihai IBZ 106,629  662,163  59,475  358,089  47,154  304,074  9.2 16.6 1.6
Qinzhou IBZ 128,033  534,413  2,505  60,046  125,528  474,367  5.7 -76.7 91.5
Guangxi Pingxiang IBZ 1,366,651  6,762,703  644,587  3,651,469  722,064  3,111,234  67.1 75.6 58.1
Haikou IBZ 333,312  1,809,384  17,611  169,599  315,701  1,639,786  195.3 855.5 175.6
Chongqing Fuling IBZ 55,447  468,044  27,647  274,039  27,800  194,004  3080.8 67098.9 1256.0
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,174,398  11,031,005  1,226,090  6,183,655  948,308  4,847,351  77.7 62.5 101.8
Chongqing Xiyong IBZ 3,753,778  19,370,758  2,606,854  13,254,082  1,146,924  6,116,677  30.4 38.5 15.8
Chongqing Jiangjin IBZ 111,295  688,494  27,994  301,172  83,301  387,322  -12.5 -26.3 2.3
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 166,659  486,605  133,130  373,989  33,529  112,617  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 7,670  14,043  298  7,670  13,745  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 7,218,197  35,023,582  3,742,213  18,698,446  3,475,984  16,325,136  19.4 23.9 14.7
Luzhou IBZ 98,206  128,917  2,168  5,802  96,038  123,115  - - -
Mianyang IBZ 65,734  214,592  8,921  49,935  56,813  164,657  554.9 64.2 6863.4
Yibin IBZ 38,896  72,714  16,897  32,501  22,000  40,212  - - -
Guiyang IBZ 43,402  143,484  23,026  74,450  20,375  69,033  135.4 46.8 574.9
Zunyi IBZ 1,303  38,556  152  19,126  1,151  19,430  -25.2 -54.9 111.3
Gui'an IBZ 84,076  285,395  35,558  145,369  48,518  140,026  1055.1 990.5 1130.9
Kunming IBZ 51,772  160,281  28,823  87,899  22,949  72,382  698.6 726.7 667.0
Honghe IBZ 180,859  870,038  90,423  497,171  90,436  372,867  -19.6 -7.8 -31.3
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,121,298  8,737,030  1,202,821  4,851,360  918,476  3,885,670  12.9 22.1 3.2
Xi'an IBZ 127,596  778,333  70,689  454,550  56,908  323,782  143.6 353.7 47.6
Xi'an HNTIDA IBZ 1,708,207  6,431,592  524,573  2,075,154  1,183,634  4,356,438  20.9 29.4 17.3
Xi'an Air Base IBZ 30,074  106,273  17,951  18,914  12,124  87,359  1866.3 - 1516.4
Baoji IBZ 122  186  122  186  - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 67,141  161,460  53,025  116,685  14,116  44,775  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 62,169  451,268  5,241  28,130  56,929  423,138  438.7 -12.3 718.3
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 2,405  6,924  2,053  4,914  352  2,010  -90.6 -89.1 -93.0
Urumqi IBZ 18,315  122,218  17,310  116,068  1,005  6,150  355.0 554.8 -32.7
Alashankou IBZ 128,838  557,920  13,703  43,716  115,135  514,204  -1.0 -25.3 1.8
Kashgar IBZ 15,209  99,742  15,123  76,702  86  23,040  174.7 310.4 30.7
Khorgos IBZ 3,757  33,446  2,505  29,825  1,252  3,621  -11.8 0.2 -55.6
International Border Cooperation Center 20,353  53,636  20,188  52,750  165  885  315.3 419.8 -68.0
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 20,353  53,636  20,188  52,750  165  885  315.3 419.8 -68.0
Bonded Logisitics Center 1,736,768  6,983,257  605,171  2,526,095  1,131,597  4,457,162  13.0 23.5 7.8
Beijing Yizhuang BLC 50,368  198,189  1,630  50,362  196,559  47.5 -71.4 52.8
Tianjin ETDA BLC 202,765  922,181  17,932  32,016  184,833  890,165  -34.3 169.2 -36.0
Tianjin Jizhou BLC -90.8 - -90.8
Xinji BLC 23,485  85,099  17,183  64,085  6,303  21,015  -64.0 -63.5 -65.3
Tangshan Port BLC 46,862  142,785  46,726  141,985  136  800  5215.5 7838.9 -10.9
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 45,279  127,606  17,809  60,409  27,470  67,197  2914.8 64966.3 1523.2
Shanxi Fanglue BLC 210  262  210  262  - - -
Baotou BLC 7,024  11,365  7,024  11,365  - - -
Chifeng BLC 109  109  109  109  -84.1 - -84.1
Qisumu BLC 6,929  6,929  - - -
Bayannaoer BLC 136  274  136  274  - - -
Yingkou Port BLC 96,505  177,212  96,505  151,814  25,398  124.3 176427.9 -67.8
Panjin Port BLC 8,351  8,351  8,351  8,351  -53.8 - -53.8
Tieling BLC 2,443  11,455  2,383  9,829  59  1,626  -1.5 -3.8 15.4
Jilin BLC 2,163  2,163  4174.4 4174.4 -
Yanji Int'l Airport BLC 68  81  68  68  14  - - -
Mudanjiang BLC 10,916  38,718  10,916  38,718  13966.5 - 13966.5
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 21,188  137,469  2,511  19,330  18,677  118,139  9.5 22.0 7.7
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 8,861  42,484  263  2,590  8,598  39,894  591.5 2919.4 558.5
Nanjing Airport BLC 41,487  126,018  8,981  43,574  32,506  82,444  650281.9 - 425394.0
Jiangsu Xinyi BLC 15,865  335,473  914  179,377  14,950  156,096  77028.8 41140.7 -
Xuzhou BLC 10,814  35,923  9,836  24,169  978  11,754  2500.1 2900.0 1940.7
Rugao Port BLC 7,589  48,316  2,592  23,675  4,997  24,640  20.1 13.7 26.9
Lianyungang BLC 8,659  93,617  3,873  6,075  4,786  87,542  -54.9 -73.8 -52.5
Dafeng Port BLC 649  711  649  709  114.7 2334.7 -99.3
Jiangsu Haian BLC 22,793  90,075  20  1,261  22,773  88,814  68.5 -78.5 86.6
Ningbo Lishe BLC 12,291  58,765  4,096  6,537  8,194  52,229  9.2 -44.6 24.3
Wenzhou BLC 44,444  143,870  1,177  3,292  43,268  140,578  1815.8 8993.4 1781.1
Huzhou BLC 4,445  6,991  4,082  4,859  363  2,132  -64.6 1343.4 -89.0
Hangzhou BLC 105  3,596  2,853  105  743  -56.3 635.2 -90.5
Yiwu BLC 134,981  343,136  68,217  124,652  66,764  218,484  9.3 -14.7 30.3
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 10,436  46,323  1,995  11,764  8,442  34,559  70.1 124.4 57.1
Bengbu(Wanbei) BLC 24,163  144,195  681  5,331  23,482  138,864  156.1 79.6 160.3
Tongling(Wanzhongnan)BLC 2,919  41,759  2,919  13,363  28,396  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 730  5,246  730  5,246  -76.7 -100.0 -74.2
Anhui Wandongnan BLC 2,104  15,288  2,043  14,541  61  748  -71.3 -56.7 -96.2
Xiangfu BLC 3,885  15,058  1,501  5,476  2,384  9,583  27.3 -11.4 69.4
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 76,219  210,738  2,189  20,943  74,030  189,795  222.9 234.9 221.6
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 20,325  42,224  19,215  39,971  1,110  2,253  3737.0 3532.3 -
Longnan BLC 2,595  13,435  631  3,323  1,964  10,111  303.8 - 203.9
Qingdao Xihaian New Area BLC 25,930  136,606  31  22,299  25,899  114,307  228.4 16938.8 175.7
Zibo BLC 7,396  68,160  6,075  31,838  1,321  36,321  19.5 282.3 -25.4
Yantai Fushan huili BLC -100.0 - -100.0
Luzhongyunda BLC 7,556  9,273  7,312  7,621  244  1,651  631.8 - 30.3
Heze Inland Port BLC 2,875  5,557  917  991  1,958  4,566  - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 1,174  5,270  150  403  1,024  4,867  766.1 317.2 850.9
Henan Dezhong BLC 322  322  322  322  144.1 - 144.1
Henan Shangqiu BLC 58,833  247,491  45,221  197,635  13,612  49,856  176.8 167.6 220.9
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 9,814  15,403  9,814  12,455  2,949  - - -
Yichang Sanxia BLC 17,446  55,630  6,195  23,432  11,250  32,198  32.2 -19.3 147.1
Xiangyang BLC 9,960  58,439  4,678  26,391  5,282  32,048  12.9 3.1 22.5
Jingmen BLC 8,372  46,219  5,915  26,552  2,457  19,667  1073.9 574.4 -
Xiantao BLC 12,571  28,797  12,571  28,797  -77.4 -100.0 -75.0
Changsha Jinxia BLC 17,640  54,977  4,279  23,211  13,361  31,766  -29.7 -47.9 -5.8
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 141,263  664,294  54,574  329,119  86,688  335,176  80.1 87.1 73.7
Shantou BLC 557  66  491  -98.6 -99.6 -97.7
Jiangmen Daguang Bay BLC 3,299  9,293  1,164  2,824  2,135  6,468  - - -
Zhanjiang BLC 17,329  38,970  11,360  18,293  5,969  20,678  1.3 525.2 -41.8
Zhongshan BLC 27,467  153,653  9,897  55,765  17,570  97,888  -11.1 -11.4 -11.0
Foshanguotong BLC 13,791  40,025  8,047  18,915  5,744  21,110  41.7 73.7 21.6
Dongguan Qingxi BLC 96,067  364,297  20,753  105,498  75,315  258,799  12.4 21.4 9.1
Liuzhou BLC 3,355  19,898  3,355  19,898  - - -
Fangcheng Port BLC 91,244  193,759  2,109  91,244  191,650  796.2 - 786.4
Chongqing Guoyuan BLC 13,505  55,836  13,505  55,836  -5.2 - -5.2
Chongqing Railway BLC 73,341  206,526  14,587  85,733  58,753  120,792  29.0 17.7 38.5
Chongqing Nanpeng Road BLC 44,958  195,330  36,445  160,777  8,513  34,554  172.6 288.9 14.0
Chengdu Airport BLC 44,142  89,464  24  306  44,118  89,158  24.8 1241.4 24.4
Tianfu new area(Chengdu) BLC 4,419  12,170  4,419  12,170  183.6 - 183.6
Luzhou Port BLC 35,871  1,480  34,391  -68.7 - -70.0
Yibin Port BLC 883  56,795  883  18,378  38,417  -56.4 -63.1 -52.3
Nanchong BLC 4,603  6,668  4,603  6,668  - - -
Chengdu Railway BLC 68  327,648  68  270,743  56,906  -67.1 -66.8 -68.4
Kunming Gaoxin BLC -100.0 - -100.0
Kunming Gaoxin BLC 216  1,453  216  1,192  261  -13.9 2.5 -50.4
Shanxi Xixian BLC 29,717  15,182  14,535  -71.1 -24.3 -82.5
Wuwei BLC 3,178  4,691  3,178  4,691  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 7,653  7,653  1166.0 - 1166.0
Shizuishan BLC 83  266  83  266  - - -
Kuitun BLC 1,599  2,780  1,198  2,342  400  437  410.5 - -19.7
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730