Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2020
04/24/2020
-EndFragment-->
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
Special Economic Zone 45,259,730  115,780,174  23,099,207  58,698,266  22,160,523  57,081,907  -11.8 -20.0 -1.3
Xiamen SEZ 7,753,220  20,694,577  3,934,055  10,124,443  3,819,165  10,570,133  1.5 -10.7 16.8
Shenzhen SEZ 32,664,805  82,407,481  16,400,813  41,772,612  16,263,991  40,634,869  -13.6 -22.8 -1.4
Zhuhai SEZ 2,959,006  7,885,211  1,672,755  4,320,884  1,286,250  3,564,326  -19.3 -18.0 -20.8
Shantou SEZ 772,158  1,865,488  588,636  1,295,859  183,522  569,629  -8.3 -15.5 13.7
Hainan SEZ 1,110,542  2,927,417  502,947  1,184,469  607,594  1,742,949  -20.5 3.1 -31.3
Economic and Technological Development Zone 24,591,242  64,889,307  12,241,257  30,895,939  12,349,984  33,993,367  -6.3 -9.9 -2.7
High and New Tech Industrial Development Zone 23,045,936  60,663,666  11,500,063  30,478,349  11,545,872  30,185,317  -10.3 -19.0 0.6
Integrated Experimental Area 4,814,693  10,089,455  2,384,970  5,394,109  2,429,723  4,695,346  11.4 -8.0 47.2
Bonded Area 19,179,122  47,843,076  6,202,721  14,708,471  12,976,401  33,134,605  -1.9 -7.8 1.0
Tianjin Port BA 526,329  1,613,887  86,621  217,464  439,708  1,396,423  -25.8 -45.0 -21.5
Dalian BA 165,540  391,050  56,719  112,750  108,821  278,299  -1.6 12.3 -6.3
Zhangjiagang BZ 441,991  1,288,751  121,526  332,040  320,464  956,711  4.9 -20.6 18.0
Shanghai Waigaoqiao BA 10,991,477  29,186,114  2,773,244  7,322,299  8,218,233  21,863,815  1.4 -2.1 2.7
Niongbo BA 1,074,126  2,358,627  253,831  529,817  820,295  1,828,810  -1.9 -13.8 2.2
Fuzhou BA 93,113  136,862  7,059  21,082  86,053  115,780  102.9 -20.7 183.3
Xiamen Xiangyu BA 410,412  1,193,947  258,898  760,219  151,513  433,727  -6.1 -3.6 -10.3
Guangzhou BA 244,160  628,200  45,141  128,632  199,019  499,567  15.0 8.8 16.7
Shenzhen Futian BA 4,916,834  10,434,454  2,495,710  5,036,288  2,421,124  5,398,165  -7.3 -11.9 -2.6
Zhuhai BA 273,876  519,350  68,303  171,427  205,573  347,923  -12.5 -37.1 8.4
Shantou BA 41,265  91,836  35,668  76,452  5,597  15,385  117.1 317.6 -35.9
Export Processing Zone 4,315,172  11,177,276  2,258,690  6,083,295  2,056,482  5,093,980  -14.0 -17.8 -9.0
Tianjin EPZ 4,128  29,374  3,721  9,803  407  19,571  -55.7 -60.4 -52.9
Hebei Qinghuangdao EPZ 102,014  250,778  90,873  221,320  11,142  29,458  161.0 158.6 181.0
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,718  3,346  927  2,029  791  1,317  10.3 2.7 24.6
Liaoning Dalian EPZ 422,567  1,315,041  352,509  1,137,434  70,058  177,607  -22.3 -22.2 -22.9
Shanghai Jiading EPZ 64,446  193,198  12,436  29,635  52,011  163,563  -10.3 -40.6 -1.2
Zhejiang Ningbo EPZ 185,963  513,317  69,287  181,155  116,677  332,161  2.5 1.6 3.0
Zhejiang Cixi EPZ 38,318  105,768  1,156  1,692  37,162  104,077  97.9 -73.8 121.6
Anhui Hefei EPZ 688,760  1,445,656  515,672  958,039  173,088  487,616  -8.5 -13.2 2.5
Fujian FuzhouEPZ 17,220  44,963  10,419  28,779  6,801  16,185  6.7 19.4 -10.3
Jiangxi Jinggangshan EPZ 8,409  16,842  7,096  15,329  1,313  1,513  540.8 483.2 -
Shandong Qingdao EPZ - - -
Henan Zhengzhou EPZ 15,362  41,564  4,517  9,240  10,845  32,325  -19.8 -14.4 -21.2
Hubei Wuhan EPZ 775  2,090  775  2,090  - - -72.7 -67.5 -
Guangdong Guangzhou EPZ 35,899  99,553  31,878  80,804  4,021  18,749  -15.7 -15.8 -15.4
Guangdong Shenzhen EPZ 1,279,070  2,434,767  444,342  926,919  834,728  1,507,848  11.4 -5.6 25.3
Sichuan Mianyang EPZ 7,463  16,054  6,889  14,788  574  1,266  -41.0 -41.4 -36.6
Shanxi Xi'an EPZ 1,376,916  4,495,249  655,720  2,346,457  721,196  2,148,791  -26.3 -26.5 -26.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 25,511  71,406  10,455  29,956  15,056  41,451  17.4 32.3 8.5
Bonded Logistics Park  840,941  2,142,172  525,145  1,174,103  315,796  968,069  9.9 40.6 -13.1
Tianjin BLP 177,192  487,086  30,560  52,419  146,632  434,666  -13.6 3.6 -15.3
Shanghai Waigaoqiao BLP 267,770  743,363  194,334  458,325  73,436  285,038  9.7 23.3 -6.9
Xiamen Xiangyu BLP 269,668  603,291  267,681  589,062  1,987  14,228  67.8 80.3 -56.5
Guangzhou BLP 126,311  308,433  32,571  74,297  93,740  234,136  -11.3 -13.5 -10.6
Bonded Port 8,305,388  23,508,356  2,813,153  6,977,704  5,492,235  16,530,652  -2.2 -10.2 1.6
Tianjin Dongjiang BP 1,181,892  3,093,321  196,104  334,269  985,788  2,759,052  -16.5 5.1 -18.5
Dalian Dayaowan BP 342,919  1,111,676  137,407  340,427  205,512  771,248  17.3 -2.4 28.7
Yangshan BP 1,026,834  3,459,553  407,515  1,060,421  619,318  2,399,133  8.7 13.4 6.8
Zhangjiagang BP 140,510  428,414  14,722  28,598  125,788  399,816  -28.2 -51.1 -25.8
Ningbo Meishan BP 48,137  122,247  21,592  62,284  26,545  59,963  -48.5 6.9 -66.5
Fuzhou BP 31,219  52,911  23,703  28,854  7,516  24,057  -64.5 57.3 -81.6
Xiamen Haicang BP 328,619  861,660  278,608  710,161  50,011  151,499  20.3 37.4 -24.1
Qingdao Qianwan BP 924,763  2,553,889  174,430  402,872  750,333  2,151,017  -24.4 -23.1 -24.6
Yantai BP 495,148  1,310,311  279,348  600,149  215,800  710,162  -23.5 -37.3 -6.0
Guangzhou Nansha BP 558,774  1,456,273  199,884  490,009  358,890  966,264  -22.9 6.0 -32.2
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,850,377  5,399,786  344,388  996,590  1,505,989  4,403,196  56.0 4.8 75.3
Guangxi Qinzhou BP 130,956  235,244  61,201  95,149  69,755  140,095  26.6 1251.3 -21.7
Hainan Yangpu BP 8,937  64,754  108  108  8,829  64,646  350.5 - 349.7
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,236,305  3,358,318  674,143  1,827,815  562,162  1,530,503  -13.3 -30.2 21.6
Integrated Bonded Area 34,238,531  85,278,534  17,480,628  44,068,487  16,757,903  41,210,047  0.3 -13.6 21.0
Beijing Tianzhu IBA 885,850  2,090,006  22,342  56,321  863,508  2,033,685  2.8 -59.3 7.4
Tianjin Binhaixinqu IBA 299,403  827,774  14,270  31,635  285,133  796,139  -9.7 -59.1 -5.2
Shijiazhuang IBA 187,219  331,706  154,006  268,360  33,214  63,346  223.8 499.5 9.8
Caofeidian IBA 43,808  100,632  12,511  29,439  31,297  71,192  230.8 105.5 342.4
Hebei Langfang IPZ 680  1,745  512  1,386  169  359  -57.4 -65.6 419.6
Taiyuan Wusu IBA 3,268  4,977  1,273  2,854  1,995  2,123  258.7 606.5 115.9
Manzhouli IBA 5,770  27,174  2,204  6,374  3,566  20,800  461.6 5211.5 340.8
ORDOS IBZ - - - - - - - - -
Shenyang IBA 36,504  90,640  15,046  39,367  21,458  51,274  115.6 77.5 158.1
Hunchun IBZ 18,845  61,968  13,880  46,199  4,965  15,769  -40.6 -3.5 -72.1
Yingkou IBZ 1,860  10,402  1,836  10,357  24  45  - - -
Changchun Xinglong IBA 62,260  193,464  34,368  95,862  27,891  97,602  25.1 8.5 47.3
Haerbin IBA 34,450  71,508  32,724  65,426  1,726  6,082  1302.8 2501.5 135.5
Heilongjiang Suifenhe IBA 16,781  57,662  507  1,478  16,275  56,184  -17.7 -69.4 -13.9
Shanghai Caoheting IBZ 441,001  1,250,317  247,305  657,768  193,696  592,549  -1.2 -14.0 18.5
Shanghai Fenxian IBZ 103,718  224,977  72,337  158,282  31,381  66,694  5.5 -1.7 27.7
Shanghai Songjiang IBZ 1,990,700  4,918,615  1,298,292  3,299,968  692,409  1,618,647  -15.4 -22.2 2.6
Shanghai Qingpu IBZ 122,283  285,569  35,193  93,533  87,090  192,035  21.8 -8.0 44.6
Shanghai Pudong Airport IBA 710,930  2,146,227  395,586  1,088,052  315,344  1,058,176  -17.9 11.0 -35.2
Shanghai Jinqiao IBZ 803,250  2,405,054  406,785  1,124,259  396,465  1,280,795  -18.9 6.7 -33.0
Nanjing IBA 360,851  834,399  198,266  523,455  162,585  310,945  -24.6 -30.4 -12.3
Wuxi High-Tech IBA 1,790,738  5,147,923  988,433  2,838,226  802,305  2,309,697  -20.5 -17.4 -24.0
Xuzhou IBA 154,029  245,022  92,975  151,420  61,054  93,602  248325.8 153423.2 -
Changzhou IBA 59,288  118,522  17,714  45,638  41,575  72,884  29.9 -20.0 113.0
Suzhou Industrial Park IBA 1,599,300  4,483,782  1,027,084  2,883,620  572,216  1,600,161  -16.1 -26.9 14.1
Suzhou HTIDZ IBA 1,107,293  2,912,939  572,079  1,497,927  535,214  1,415,012  -33.1 -46.3 -9.8
Nantong IBA 68,278  182,848  32,166  91,336  36,112  91,512  -5.3 -13.4 4.4
Lianyungang IBZ 45,203  103,801  5,197  21,509  40,006  82,293  62.7 -37.0 177.5
Huai'an IBA 50,741  115,258  22,465  58,621  28,276  56,637  4.9 7.9 1.9
Yancheng IBA 2,499  31,566  1,529  2,672  969  28,894  23.2 -49.1 41.8
Yangzhou IBA 4,940  15,861  3,343  10,019  1,597  5,842  -65.9 -75.3 -1.9
Zhenjiang IBA 83,818  216,307  2,364  11,576  81,454  204,731  168.9 -68.0 362.4
Taizhou IBA 10,258  23,785  4,535  9,561  5,723  14,224  -47.2 -41.1 -50.6
Changshu IBA 22,960  48,146  4,752  12,835  18,209  35,310  -13.4 0.0 -17.4
Jiangyin IB\A 20,946  38,012  13,838  21,888  7,109  16,124  5316.1 - 2197.4
Kunshan IBA 3,258,365  8,888,940  2,012,717  5,800,914  1,245,647  3,088,026  -20.2 -26.4 -5.0
Wujiang IBA 341,292  825,050  318,378  778,560  22,913  46,490  -2.3 1.9 -42.1
Wuzhong IBA 18,757  43,233  9,165  23,609  9,592  19,624  -33.3 -25.9 -40.4
Taichang Port IBA 71,574  142,093  20,865  43,787  50,708  98,305  4.7 -41.5 61.4
Wujin IBA 43,083  117,714  18,891  50,710  24,192  67,004  -24.7 -32.6 -17.4
Hangzhou IBZ 346,813  848,994  123,090  282,003  223,723  566,991  5.3 -27.1 35.1
Jiaxing IBA 113,056  203,600  60,101  110,307  52,955  93,293  220.2 454.3 113.5
Hangzhou Jinyi IBA 29,289  74,253  66  1,068  29,223  73,185  5.2 845.6 3.8
Zhoushan Port IBA 199,095  676,727  48,709  125,385  150,387  551,342  25.0 827.9 4.5
Hefei IBA 46,531  139,982  15,374  43,241  31,157  96,741  -54.1 91.3 -65.7
Wuhu IBA 54,867  147,724  33,959  92,004  20,908  55,720  -19.4 -18.6 -20.8
Maanshan IBA 12,647  65,632  6,803  51,295  5,845  14,337  4807.7 - 972.0
Quanzhou IBA 14,299  33,085  2,389  7,775  11,911  25,310  -88.7 -94.0 -84.5
Nanchang IBZ 84,642  115,641  43,192  57,345  41,451  58,296  -45.5 -30.5 -55.1
Jiujiang IBZ 7,485  10,810  4,321  7,646  3,164  3,164  -48.0 -58.0 23.6
Ganzhou IBA 3,090  14,096  385  10,933  2,705  3,163  924.4 3316.6 199.5
Jinan IBA 115,997  339,435  43,286  92,702  72,711  246,733  661.6 260.1 1210.6
Dongying IBA 70,833  267,656  23,289  69,174  47,545  198,482  133.9 -36.8 3823.1
Weifang IBA 78,489  130,880  49,960  76,967  28,529  53,913  -0.2 -14.4 30.6
Qingdao xihaian IBZ 54,089  150,447  8,712  26,802  45,377  123,644  -13.0 4.1 -16.0
Rizhao IBZ 51,234  96,408  14,843  28,947  36,391  67,461  51.5 - 6.0
Weihai  IBA 93,133  219,302  36,407  82,144  56,726  137,157  -14.5 -25.9 -5.8
Linyi IBA 89,426  220,307  22,094  49,177  67,333  171,129  632.7 283.6 892.2
Xinzheng IBA 4,351,518  8,745,731  2,271,016  4,888,492  2,080,502  3,857,239  13.2 -10.6 71.0
Nanyang Wolong IBA 46,663  82,251  42,511  77,540  4,152  4,710  3435.6 11143.5 187.8
Wuhan Donghu IBA 77,142  232,329  25,994  92,659  51,148  139,671  -44.1 -74.0 134.8
Wuhan Xingang Airport IBA 33,324  120,214  1,764  23,636  31,561  96,578  -31.0 52.7 -39.2
Changsha Huanghua IBA 2,987  9,455  2,931  7,589  57  1,866  -74.8 -79.5 237.6
Xiangtan IBA 600,520  1,131,767  233,123  460,879  367,397  670,889  42.3 -9.2 133.2
Hengyang IBA 40,703  88,634  19,888  44,014  20,815  44,620  -30.5 104.1 -57.9
Yueyang Chenglingji IBA 278,681  738,594  222,425  544,101  56,256  194,493  105.3 124.6 65.4
Hunan Chenzhou IBA 113,371  428,045  94,842  399,018  18,530  29,027  201.5 257.6 -4.5
Guangzhou Baiyun Airport IBA 237,115  563,476  35,461  85,515  201,654  477,961  72.7 102.3 68.3
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 302,930  675,767  87,133  188,237  215,797  487,530  -22.2 -36.1 -15.0
Shenzhen Yantian IBA 844,857  2,060,465  572,719  1,391,733  272,138  668,731  -21.2 -22.3 -18.8
Nanning IBA 411,206  719,549  160,445  326,194  250,762  393,355  94.4 86.2 101.9
Beihai IBZ 159,425  291,820  61,234  132,103  98,191  159,717  -28.6 -38.4 -17.8
Guangxi Pingxiang IBA 1,156,540  2,271,020  570,683  1,154,503  585,857  1,116,517  36.9 21.1 58.2
Haikou IBA 95,404  338,139  1,364  2,500  94,041  335,640  63.6 -80.2 72.9
Chongqing Fuling IBZ 402  483  61  61  341  422  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,141,857  7,435,574  1,933,381  4,381,416  1,208,477  3,054,158  -4.6 -17.7 23.7
Chongqing Jiangjin IBA 198,850  458,388  85,303  231,090  113,547  227,298  939.8 424.3 4398935.8
Chengdu High-Tech IBA 5,797,499  15,483,450  2,696,949  7,365,656  3,100,550  8,117,795  16.1 4.1 29.5
Guiyang IBA 4,090  13,491  3,126  9,517  963  3,974  -60.2 -29.0 -80.6
Zunyi IBA 2,675  24,848  2,333  15,993  342  8,855  647.4 21490.0 172.4
Guian IBA 5,361  12,531  3,004  7,059  2,357  5,471  -88.1 -87.7 -88.6
Kunming IBA 1,110  3,956  610  2,824  500  1,132  -81.1 -64.2 -91.3
Honghe IBA 221,788  454,804  157,444  222,270  64,344  232,534  221.8 310.2 166.8
Xi'an  IBA 65,310  119,276  23,595  39,412  41,715  79,864  350.7 1339.3 236.6
Xi'an High-Tech IBA 959,114  3,214,317  265,585  886,526  693,529  2,327,791  90.6 50.9 111.7
Xi'an Aviation Base IBZ 10,809  10,809  - - -
Lanzhouxinqu IBA 19,396  32,565  5,839  9,614  13,557  22,951  -66.7 -89.0 121.4
Yinchuan IBA 2,482  65,687  1,929  37,835  552  27,852  -77.0 -85.2 -6.5
Urumqi IBA 4,559  10,052  2,669  5,621  1,890  4,431  -93.2 -96.0 -48.8
Alashankou IBA 130,279  336,992  16,308  33,035  113,970  303,957  309.8 -1.6 524.7
Kashi IBA 5,422  11,318  5,422  8,226  - 3,092  1330.0 33097.1 303.3
Bonded Logistics Center 1,864,337  4,111,512  622,476  1,392,930  1,241,861  2,718,582  31.4 28.6 32.9
Beijing Yizhuang BLC(B) 25,369  58,484  1,366  3,481  24,003  55,003  -11.6 799.0 -16.4
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 469,404  781,312  1,761  5,987  467,642  775,325  229.4 1130.3 227.6
Tianjin Jizhou BLC(B) 17  92  84  - - -
Xinji BLC(B) 47,119  90,082  41,324  74,157  5,795  15,924  175988.6 144860.0 -
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 1,115  1,981  549  1,084  566  897  70.6 -6.5 54145.9
Hebei Wuan BLC(B) - - - - - - - - -
Shanxi lanhua BLC(B) - - - - -96.7 - -96.1
Shanxi Fanglue BLC(B) - - - - - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) 91  527  - - 91  527  51.8 - 81.9
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 11,066  62,743  86  86  10,980  62,657  18922.2 311.2 20182.1
Panjin BLC(B) - 18,069  - - - 18,069  878.2 - 1594.7
Tieling BLC(B) 46  993  - - 46  993  2582.7 - 2582.7
Jilin BLC(B) - - - - - - - - -
Mudanjiang BLC(B) 59  304  - - 59  304  - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 25,974  72,427  3,826  10,258  22,147  62,169  -25.7 -13.6 -27.4
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 1,617  3,936  - 86  1,617  3,850  - - -
Xuzhou BLC(B) 109  1,068  50  769  59  299  - - -
Rugao Port  BLC(B) 749  7,398  602  4,031  148  3,367  -23.1 289.5 -60.8
Lianyungang BLC(B) 47,805  203,355  2,626  23,358  45,179  179,998  116.7 903.5 96.7
Dafenggang BLC(B) 276  - - 276  -99.6 - -99.6
Jiangyin BLC(B) 16  20  16  20  - - -100.0 -99.9 -
Jiangsu Haian BLC(B) 7,479  26,730  867  2,156  6,613  24,573  234.4 5493.6 209.0
Jiangsu Xinyi BLC(B) - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 7,584  21,483  947  2,419  6,637  19,065  -39.3 -26.3 -40.7
Wenzhou BLC(B) 2,163  4,853  - - 2,163  4,853  -6.9 - -6.7
Huzhou BLC(B) 82  124  - - 82  124  - - -
Hangzhou BLC(B) 1,575  6,996  333  1,262  1,242  5,733  -26.9 -44.5 -21.5
Yiwu BLC(B) 62,941  154,426  29,217  74,448  33,725  79,978  133.0 6961.4 22.6
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 8,764  14,192  71  123  8,693  14,069  827.6 90.3 860.3
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 96  2,862  - - 96  2,862  1029.2 - 1029.2
Anhui Wandongnan BLC(B) - 88  - 88  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 997  5,323  758  2,595  240  2,728  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 14,893  43,057  410  4,171  14,483  38,886  -12.9 5.5 -14.5
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) - - - - - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) 3,112  3,327  - - 3,112  3,327  856.1 - 856.1
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 10,403  20,795  - - 10,403  20,795  - - -
Zibo BLC(B) 19,069  19,480  - - 19,069  19,480  4915.9 - -
Luzhong Yunda BLC(B) 57  126  - 38  57  89  -88.7 -38.0 -91.6
Zhucheng BLC(B) - - - - - - - - -
Henan BLC(B) 31,295  136,702  8,724  91,264  22,570  45,438  -52.3 12.2 -77.8
Henan Dezhong BLC(B) - - - - - - - - -
Henan Shangqiu BLC(B) 6,222  28,857  5,518  18,303  704  10,553  222.5 6787.5 21.5
Huangshi Qipanzhou BLC(B) - 14  - - - 14  - - -
Xiangyang BLC(B) 1,379  3,777  1,263  3,489  116  288  231.0 205.7 -
Yichang Sanxia BLC(B) 1,911  21,018  622  13,876  1,289  7,142  113.6 1525.3 -20.5
Jingmen BLC(B) 54  2,278  54  2,278  - - - - -
Xiantao BLC(B) 2,670  6,742  - - 2,670  6,742  - - -
Changsha Jinxia BLC(B) 71,515  108,189  63,065  84,714  8,450  23,475  -39.7 -46.5 10.5
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 2,197  15,888  2,197  15,823  - 65  638.8 635.8 -
Shenzhen Airport BLC(B) 105,021  202,915  52,327  87,505  52,694  115,409  -0.7 -4.1 2.1
Shantou BLC(B) 1,032  1,046  23  1,022  1,022  -86.0 -97.4 -84.4
Zhanjiang BLC(B) 2,158  15,758  1,510  4,481  648  11,278  73.9 -31.7 351.2
Dongguan BLC(B) 40,035  139,901  12,308  47,503  27,727  92,399  372.6 166.7 683.7
Dongguan Qingxi BLC(B) 301,344  673,336  86,893  187,997  214,451  485,340  -22.4 -36.2 -15.4
Zhongshan BLC(B) 45,642  105,418  19,649  38,494  25,993  66,924  -11.1 36.9 -26.0
Foshan Guotong BLC(B) 5,282  12,062  789  1,222  4,493  10,841  7.9 -48.2 22.9
Fangcheng Port BLC(B) 6,705  21,623  - - 6,705  21,623  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 12,021  34,240  - - 12,021  34,240  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 15,141  48,347  10,697  33,024  4,445  15,323  -81.7 -84.7 -67.9
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 17,765  29,262  11,604  20,342  6,161  8,920  161.2 359.7 31.6
Chengdu Airport BLC(B) 28,012  75,945  59  13,911  27,952  62,034  - - 287.7
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 1,225  16,718  13,911  1,225  2,807  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 336,794  655,306  256,699  495,540  80,095  159,766  297.8 411.9 135.2
Luzhou Port BLC (B) 21,992  47,883  - - 21,992  47,883  -18.9 - 1.0
Yibin Port BLC(B) 15,316  50,460  346  13,485  14,970  36,976  453.0 - 305.2
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 252  306  252  301  - -94.8 -94.8 -
Shanxi Xixian BLC(B) 21,582  43,951  3,073  8,730  18,509  35,221  10.3 242.8 -5.6
Wuwei BLC(B) - - - - - - - - -
Qinghai Caojiapu BLC(B) - - - - - - - - -
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) - 545  - - - 545  - - -
International Border Cooperation Center 653  8,280  51  6,625  602  1,655  -87.2 -89.2 -43.6
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 2,267  11,264  1,090  6,737  1,177  4,527  118.4 535.6 10.5
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2020

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730