Home|中文站
(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-5. 2019
06/23/2019

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-5. 2019
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
5 1 to 5 5 1 to 5 Exports  Imports
TOTAL 213,845,417  958,340,808  172,185,124  827,866,632  0.4  -3.7 
Beijing  5,662,459  29,288,739  29,410,749  141,217,112  -4.0  2.9 
Zhongguancun Science Park 167,057  701,043  330,473  1,372,029  -3.1  -5.1 
Beijing ETDZ 449,870  2,334,389  1,214,246  5,983,530  -13.6  4.9 
Tianjin 3,858,087  17,535,096  5,651,593  26,245,107  -18.2  -8.0 
Tianjin Binhai New Area 2,086,116  9,480,504  4,716,473  21,051,106  -20.0  -1.7 
     Tianjin ETDZ 1,349,614  6,239,357  1,623,594  7,685,097  -14.5  -0.1 
Hebei Province  2,880,459  13,240,946  1,853,619  8,323,763  2.5  -6.7 
Shijiazhuang   707,259  3,441,473  525,432  2,526,997  0.0  20.4 
     Shijiazhuang HNTIDZ 880  3,972  450  2,953  10.5  -34.8 
Thangshan 400,193  1,862,881  477,218  2,325,896  -3.0  43.1 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 289,076  1,383,409  210,154  640,612  1.9  -27.3 
      Qinhuangdao ETDZ  145,817  734,416  162,942  493,673  -8.9  -30.8 
Baoding 469,313  1,794,130  62,840  255,205  4.6  -36.1 
       Baoding HNTIDZ 10,943  52,908  555  2,686  -58.9  -69.9 
Shanxi Province 1,145,358  4,151,971  789,329  3,112,514  -7.0  -14.0 
Taiyuan 949,015  3,284,446  567,393  2,333,265  -10.2  -15.0 
      Taiyuan ETDZ 728,710  2,188,605  347,634  1,394,944  -9.5  -20.1 
      Taiyuan HNTIDZ 6,018  20,673  13,744  35,619  140.8  462.3 
Datong 29,504  152,383  8,437  51,228  2.8  -3.9 
   Datong ETDZ 20,324  118,975  583  7,030  3.8  1,227.0 
Jinzhong 22,830  104,505  3,374  15,261  7.7  26.3 
     Jinzhong ETDZ 37  37  11  11  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 445,783  2,284,871  915,138  4,389,532  -5.9  6.6 
Hohhot 81,276  370,903  61,031  411,925  6.9  -31.0 
Baotou                     112,962  646,032  87,607  450,522  10.1  5.6 
      Baotou HNTIDZ 1,111  3,288  - 56  -62.7  -
Erenhot 18,594  76,577  85,030  457,515  -15.7  50.0 
Manzhouli 25,542  110,589  164,363  809,509  -45.2  -11.8 
Liaoning Province 3,584,358  18,802,781  4,743,022  23,797,327  -3.3  -8.5 
Shenyang 428,726  1,976,003  869,659  4,194,208  -4.9  15.5 
      Shenyang ETDZ 148,743  651,200  124,639  543,097  -4.2  -23.0 
      Shenyang HNTIDZ 80,414  404,349  36,481  151,181  18.0  -21.1 
Dalian 2,158,550  11,425,842  2,730,337  14,701,599  1.7  -17.2 
     Dalian ETDZ 441,612  2,129,171  907,441  4,482,677  -3.1  7.1 
     Dalian HNTIDZ 59,474  252,370  10,798  85,189  51.0  -30.3 
Anshan 186,060  1,002,734  109,943  856,806  2.0  2.8 
      Anshan HNTIDZ 5,775  26,402  423  2,540  -4.2  -29.7 
Dandong 157,472  732,232  27,407  128,369  -0.9  -6.3 
Jilin Province 371,719  1,948,797  1,268,671  5,823,789  -3.6  -14.7 
Changchun 153,263  909,531  1,086,161  5,016,885  1.1  -17.4 
      Changchun ETDZ 29,165  123,452  92,281  357,322  39.2  -21.3 
      Changchun HNTIDZ 21,736  121,742  28,935  160,034  -18.9  -54.9 
Jilin                       51,191  267,647  34,500  179,233  -28.9  40.9 
      Jilin HNTIDZ 3,911  23,069  3,618  7,917  29.5  -27.0 
Hunchun 40,888  169,420  81,900  377,869  6.8  15.2 
Heilongjiang Province 429,313  2,022,384  1,938,149  9,369,430  19.0  13.5 
Harbin 161,753  685,836  192,099  806,558  17.1  3.9 
      Harbin ETDZ 46,633  185,000  87,692  344,077  25.9  17.0 
      Harbin HNTIDZ 9,532  60,828  11,563  51,740  -47.8  17.9 
Daqing                       53,022  245,418  1,416,938  6,131,343  8.4  23.7 
      Daqing HNTIDZ 42,850  158,989  54,699  170,272  -20.9  -11.1 
Heihe 13,135  75,263  23,341  146,990  34.7  -32.8 
Suifenhe 43,462  152,765  162,743  807,621  11.2  -7.8 
Shanghai 16,543,522  75,963,964  23,334,872  118,198,767  -6.4  -7.3 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      385,271  2,028,481  343,759  1,658,000  -13.9  -5.8 
Shanghai ETDZ 67  536  162  2,461  -50.3  36.8 
Shanghai Minhang ETDZ 93,053  416,177  93,552  457,747  -4.6  -11.7 
Shanghai New Pudong Area 6,712,085  30,529,110  13,983,048  71,305,046  -4.4  -6.9 
Jiangsu Province 35,271,251  154,623,108  19,611,071  95,652,580  -0.9  -9.9 
Nanjing 3,477,137  14,907,497  2,141,997  10,695,455  7.0  -12.0 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 68,524  296,757  17,667  65,125  -13.9  -20.5 
Wuxi 3,172,627  15,103,657  2,423,681  11,642,405  -1.7  12.9 
       Wuxi HNTIDZ 2,124,898  10,721,006  2,192,513  10,641,681  -2.0  16.1 
Changzhou 2,457,543  10,186,556  755,387  3,472,931  1.9  -14.2 
       Changzhou HNTIDZ 58,504  257,062  22,145  118,468  -1.0  -18.1 
Suzhou 16,817,486  75,580,707  10,545,867  51,613,420  -3.5  -11.8 
Suzhou Industrial Park  3,738,806  17,183,422  3,885,141  18,314,218  -11.6  -14.4 
       Suzhou HNTIDZ 2,436,111  10,640,140  1,094,942  5,932,927  4.1  -6.1 
Nantong  2,349,885  9,944,960  925,470  4,846,580  -3.5  -11.9 
Nantong ETDZ 389,143  1,721,009  214,188  1,151,642  -9.1  -4.7 
Lianyungang 316,006  1,506,622  399,990  2,006,617  -14.0  -2.8 
Lianyungang ETDZ 110,161  509,522  144,262  759,520  -16.9  -11.1 
Zhejiang Province 30,297,810  127,196,568  9,688,158  45,042,541  2.6  -1.0 
Hangzhou 4,795,354  19,915,699  2,343,902  11,081,238  -0.9  -0.8 
       Hangzhou ETDZ 406,256  1,878,287  403,844  1,801,752  5.1  3.6 
Hangzhou HNTIDZ 72,993  308,065  55,031  263,434  3.6  -8.0 
Ningbo 8,021,511  33,939,109  3,972,632  19,452,816  4.6  2.5 
Ningbo ETDZ 891,975  3,597,667  909,716  4,886,837  -5.4  15.4 
Ningbo HNTIDZ 149,424  621,537  73,606  367,987  8.8  43.0 
Wenzhou 1,962,983  7,922,048  257,862  1,429,865  10.9  -7.9 
Wenzhou ETDZ 127,326  519,563  2,025  9,965  6.5  -52.5 
Jinhua 5,539,242  22,690,863  220,773  891,496  2.1  63.0 
Jinhua ETDZ 42,679  174,471  1,871  10,301  35.1  90.8 
Cixi 1,032,532  4,337,904  128,286  542,106  5.6  -29.8 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 8,045  30,658  6,424  22,966  724.5  5,162.7 
Anhui Province 3,626,385  15,535,061  2,209,805  11,723,917  12.7  0.1 
Hefei 1,776,687  7,524,403  926,958  4,315,290  10.2  -26.8 
       Hefei ETDZ 652,137  2,923,964  280,791  1,370,610  6.4  -37.5 
Hefei HNTIDZ 314,857  1,371,031  81,358  427,083  16.0  -14.6 
Wuhu 460,671  2,057,848  161,485  983,720  -0.2  -1.8 
       Wuhu ETDZ 277,873  1,206,099  92,281  479,119  -3.7  -15.1 
Wuhu HNTIDZ 8,118  36,979  1,731  13,285  5.7  1.0 
Bengbu 74,221  281,750  83,803  444,597  8.7  20.5 
Bengbu HNTIDZ 11,704  35,127  11,851  34,478  -18.0  30.9 
Huainan 55,706  193,100  1,029  6,359  52.3  -77.6 
       Huainan ETDZ 16,257  49,213  28  315  214.1  -64.5 
       Huainan HNTIDZ 4,129  13,307  - - - -
Ma'anshan  170,787  1,035,942  245,459  1,179,209  52.1  21.5 
Ma'anshan ETDZ 7,605  203,086  5,019  14,706  891.4  -24.7 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 4,084  42,228  134  520  505.7  266.8 
Tongling 56,584  413,248  472,898  2,907,022  157.5  19.5 
Tongling ETDZ 11,696  45,695  3,898  17,378  -10.1  -42.3 
Anqing  122,680  456,615  37,443  171,365  25.1  -1.6 
Anqing ETDZ 4,283  13,698  3,689  8,256  -7.4  1,384.0 
Chuzhou 197,257  812,699  186,134  1,120,067  -15.5  323.0 
Chuzhou ETDZ 84,611  304,093  160,765  985,445  -38.7  555.2 
Liu'an 63,253  252,531  10,131  41,859  3.6  9.0 
Liu'an ETDZ 8,530  44,699  2,651  11,319  -14.6  -24.1 
Xuancheng 172,856  707,289  7,225  47,769  13.7  -18.7 
Ningguo ETDZ 29,986  122,750  1,620  8,984  4.0  -46.5 
Chizhou  17,841  72,942  23,830  229,509  -16.4  13.9 
Chizhou ETDZ 2,751  8,436  2,608  34,621  37.7  -36.3 
Fujian Province 10,867,605  48,085,944  5,822,705  28,187,726  4.9  -6.5 
Fuzhou 2,796,428  11,811,815  876,427  4,693,050  14.2  -9.9 
Fuzhou ETDZ 157,418  735,478  112,674  519,923  -43.9  -12.9 
Fuzhou HNTIDZ 2,897  15,969  19  98  1.6  2,929.8 
Xiamen 4,415,430  19,972,705  3,342,374  15,559,156  -0.6  -8.1 
Xiamen Torch HNTIDZ 130,810  545,186  153,698  821,507  0.3  -18.5 
Pingtan 39,038  206,334  61,725  328,646  174.5  26.7 
Pingtan Integrated Experimental Area 39,038  206,334  61,725  328,646  174.5  26.7 
Jiangxi Province 2,997,480  13,763,155  1,145,068  5,374,116  -16.1  -2.9 
Nanchang 826,780  2,914,091  434,043  1,931,174  5.3  7.2 
Nanchang ETDZ 69,532  148,584  168,237  581,235  -66.8  -14.8 
Nanchang HNTIDZ 167,921  659,495  155,000  755,850  46.8  46.6 
Jingdezhen 64,280  307,886  1,816  3,758  -32.1  -42.5 
Jingdezhen HNTIDZ 469  2,143  - 23  32.5  -98.2 
Pingxiang 58,441  1,209,210  2,169  7,355  10.0  -40.8 
Pingxiang ETDZ 35,575  - - - -
Jiujiang 529,607  2,597,873  65,025  354,195  8.0  -3.1 
Jiujiang ETDZ 25,028  115,973  4,464  20,992  35.2  -54.3 
Xinyu 91,861  448,121  86,154  462,157  -31.6  -24.2 
Xinyu HNTIDZ 19,743  86,280  4,082  10,376  -41.3  -11.6 
Yingtan 102,249  460,039  256,453  1,332,585  13.9  -4.5 
Yingtan HNTIDZ 1,712  5,873  23  760  562.0  -77.6 
Ganzhou 381,544  1,635,431  68,655  383,404  6.2  -6.4 
Ganzhou ETDZ 104,443  213,091  7,266  64,317  17.7  538.0 
Yichun 169,912  650,523  18,557  89,025  -51.8  -57.2 
Yichun ETDZ 17,491  67,842  367  1,242  -79.9  -62.1 
Shangrao 289,925  1,245,777  21,613  105,801  -34.9  -40.6 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 291,303  1,167,853  166,150  601,755  -57.3  25.3 
Jinggangshan ETDZ 37,613  204,097  3,543  16,964  -41.8  37.4 
Shandong Province 13,536,544  62,753,088  11,658,742  54,734,041  0.6  1.6 
Jinan 812,302  3,734,304  557,248  2,337,057  0.9  10.8 
Jinan HNTIDZ 276,151  1,250,959  353,291  1,319,987  24.7  15.1 
Qingdao 4,029,950  18,955,301  2,866,252  15,085,534  2.7  17.2 
Qingdao ETDZ 431,072  1,983,018  383,219  2,155,571  -0.6  65.4 
Qingdao HNTIDZ 33,552  99,437  8,272  50,134  159.9  -7.0 
Yantai 2,078,421  9,364,381  1,592,417  6,609,138  -6.8  -15.0 
Yantai ETDZ 547,153  2,477,050  515,134  2,301,907  -14.2  -18.5 
Weifang 1,433,164  6,447,471  899,121  3,884,701  4.3  -2.8 
Weifang HNTIDZ 61,298  252,149  22,822  104,724  2.4  -31.1 
Weihai 1,026,278  5,418,833  657,205  2,981,503  -1.5  4.3 
Weihai Torch HNTIDZ 103,639  604,857  47,336  220,891  5.4  16.3 
Henan Province 3,966,505  17,563,751  1,858,050  8,111,551  -2.2  -15.6 
Zhengzhou 2,603,822  11,485,111  1,333,593  5,394,820  -5.5  -24.4 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,119,259  9,455,677  1,262,792  4,971,437  -6.2  -21.7 
Zhengzhou HNTIDZ 73,859  297,808  6,461  32,829  -4.6  23.3 
Luoyang 174,173  813,224  43,864  125,356  2.1  106.7 
Luoyang HNTIDZ 4,390  26,608  4,770  8,913  3.2  35.8 
Hubei Province 2,841,096  12,825,928  1,632,230  7,425,471  7.8  10.4 
Wuhan 1,504,622  6,914,511  1,158,353  5,015,011  2.6  10.5 
Wuhan ETDZ 137,518  580,809  108,860  585,886  -28.5  -18.0 
Wuhan Wujiashan ETDZ 136,631  572,785  107,759  583,150  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 883,308  4,068,892  590,950  2,796,084  2.5  7.3 
Huangshi 162,353  922,244  216,358  977,267  16.9  18.0 
Huangshi ETDZ 4,286  21,914  5,740  28,174  11.5  39.7 
Xiangyang 176,867  853,761  44,835  185,002  10.2  -1.4 
Xiangyang ETDZ 1,520  14,966  234  7,980  102.2  64.0 
Xiangyang HNTIDZ 28,649  116,557  24,868  90,181  7.4  -2.1 
Jingzhou 208,012  893,482  39,024  461,621  5.1  159.0 
Jingzhou ETDZ 32,904  156,840  6,594  17,966  -20.2  -33.1 
Hunan Province  3,528,544  14,504,340  1,316,065  6,336,719  44.4  0.4 
Changsha  1,542,356  6,531,120  656,897  2,951,310  71.5  14.2 
Changsha ETDZ 176,853  524,102  78,386  388,859  116.5  22.1 
Changsha HNTIDZ 316,569  1,728,784  110,233  339,103  228.7  -34.0 
Zhuzhou 212,022  679,451  58,336  302,817  6.7  -5.6 
Zhuzhou HNTIDZ 84,970  275,195  9,065  21,339  46.8  17.3 
Xiangtan 110,987  917,610  68,066  401,332  123.4  -15.9 
Xiangtan ETDZ 39,001  565,531  324  3,363  283.1  -94.3 
Xiangtan HNTIDZ 14,520  72,318  76  262  23.6  -35.1 
Hengyang 204,124  991,091  136,559  753,027  37.0  2.7 
Hengyang HNTIDZ 645  4,863  - 45  -77.4  60.6 
Yueyang 192,969  892,346  142,905  719,961  25.5  19.0 
Changde 142,768  324,071  19,400  79,286  -18.1  -21.7 
Changde ETDZ 142,768  324,071  19,400  79,286  -18.1  -21.7 
Changde HNTIDZ 13,109  15,321  - - -
Yiyang 188,349  551,921  12,186  52,234  84.9  -23.6 
Yiyang HNTIDZ 10,506  43,715  44  81  67.2  -96.6 
Liuyang 41,315  142,149  3,078  15,399  23.4  104.4 
Liuyang ETDZ 3,437  19,519  2,056  10,666  127.3  281.0 
Guangdong Province 53,926,692  240,058,515  33,231,792  159,533,919  -1.5  -7.3 
Guangzhou  7,075,010  28,244,240  5,716,029  26,956,795  -16.6  10.2 
Guangzhou ETDZ 685,031  3,162,628  854,188  4,115,611  0.1  -4.4 
Guangzhou HNTIDZ 576,071  2,820,920  777,429  4,355,270  -6.0  56.3 
Guangzhou Nansha New Area 1,395,469  4,989,290  1,397,693  5,847,414  -30.3  7.8 
Shenzhen 19,464,605  92,193,133  14,589,218  70,590,528  -0.7  -13.3 
Shenzhen HNTIDZ 118  2,891  126  4,858  -82.3  -82.4 
Zhuhai 1,853,288  9,005,720  1,398,144  8,125,089  -24.0  -4.7 
Zhuhai Hengqin New Area 15,011  52,692  197,876  665,933  -64.3  668.9 
Shantou  575,201  2,629,827  184,763  876,205  14.6  -11.9 
Foshan 4,925,576  19,849,893  1,438,507  6,300,966  4.0  2.8 
Jiangmen 1,473,889  6,893,190  356,184  1,730,427  0.1  -18.9 
Zhanjiang 254,168  1,136,047  287,719  1,099,365  4.9  17.9 
Zhanjiang ETDZ 45,431  323,725  120,958  421,744  15.3  42.2 
Huizhou 2,312,065  11,382,020  1,028,767  5,568,553  -10.7  -22.9 
Huizhou HNTIDZ 1,206,279  6,266,917  531,891  3,467,573  -17.3  -30.5 
Yangjiang 156,162  668,962  44,281  214,682  13.6  31.0 
Dongguan 11,119,985  46,629,368  6,600,863  30,826,228  8.5  -4.0 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 139,171  360,861  25,575  102,922  295.1  46.6 
Zhongshan 2,627,224  11,739,698  583,285  2,836,219  7.7  -14.9 
Zhongshan Torch HNTIDZ 309  1,311  508  2,110  -8.6  3.6 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 3,585,724  16,454,135  2,712,973  11,827,810  42.9  0.3 
Nanning 394,396  1,774,924  473,291  1,987,300  -1.5  -3.6 
Nanning HNTIDZ 6,100  41,466  6,018  63,496  225.9  1,113.5 
Guilin  77,975  365,627  8,163  42,595  -5.9  -53.4 
Guilin New HNTIDZ 34,260  158,753  1,219  11,065  -17.0  -54.6 
Beihai 155,631  822,339  151,949  990,174  -5.9  4.7 
Chongzuo 1,796,856  9,444,437  838,437  3,133,448  73.9  17.8 
Fangchenggang 383,474  1,045,112  765,504  3,436,224  94.1  -4.2 
Hainan Province 401,133  2,023,723  525,236  3,638,687  44.3  35.3 
Haikou 100,684  396,174  179,097  1,733,986  25.2  32.3 
Hainan International Science and Industry Park  959  5,508  3,227  11,370  -13.3  -69.0 
Hainan Yangpu EDZ 265,062  1,429,021  222,776  1,086,073  56.0  63.1 
Chongqing 4,185,672  20,673,202  2,584,994  11,699,580  13.7  10.0 
Chongqing HNTIDZ 10,448  58,235  11,280  27,758  24.5  -39.8 
Chongqing Liangjiang New Area 1,298,625  6,122,920  863,951  4,438,480  32.1  -15.5 
       Wanzhou ETDZ 1,483  7,995  356  5,807  -27.4  -50.0 
       Changshou ETDZ 309  1,786  - -26.2  -77.4 
Sichuan Province 4,241,411  20,185,354  3,413,151  16,342,393  22.1  9.0 
Chengdu 3,580,692  17,111,490  3,013,519  14,195,552  22.6  4.1 
Chengdu ETDZ 109,284  433,956  124,743  527,437  -19.4  -12.2 
Chengdu HNTIDZ 2,807,875  13,360,530  2,477,627  11,864,362  16.5  6.7 
Luzhou 42,027  400,404  69,060  175,167  239.0  215.6 
Luzhou HNTIDZ 7,863  41,268  - 97  282.5  -
Mianyang 72,437  340,264  125,348  947,215  -9.3  145.1 
Mianyang ETDZ 22,223  95,522  2,691  9,086  -9.9  69.6 
Mianyang HNTIDZ 28,820  129,144  86,816  721,369  -7.4  1,102.0 
Guangyuan 4,619  15,777  3,731  22,497  5.8  171.8 
Guangyuan ETDZ 341  1,061  66  -7.7  -91.9 
Leshan 79,920  306,087  15,436  86,149  -12.1  -8.8 
Leshan HNTIDZ 20  154  24  95  248.2  -
Yibin 99,713  403,628  57,174  239,128  21.7  0.7 
Yibin Lingang ETDZ 45,679  174,840  12,905  68,287  54.9  113.0 
Guizhou Province 384,137  1,706,423  183,304  686,649  -17.7  -32.4 
Guiyang 244,652  1,063,877  100,681  353,406  18.6  -12.4 
Guiyang HNTIDZ 41,256  114,849  10,141  33,099  284.5  -21.8 
Yunnan Province 1,198,698  5,341,221  1,671,066  7,533,056  20.1  -0.4 
Kunming 401,693  1,523,362  813,626  3,714,467  30.9  -1.0 
Kunming ETDZ 17,030  77,436  3,905  23,898  -4.7  -26.0 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 87  536  3,905  - -
Kunming HNTIDZ 34,061  172,351  248,751  1,076,159  17.3  -5.9 
Honghezhou 93,343  294,223  129,348  361,549  -34.1  -33.3 
Mengzi ETDZ 59,569  170,295  61,678  198,126  -59.2  -47.9 
Wanding 2,345  18,431  32,141  125,792  82.4  -6.0 
Ruili County 222,930  1,042,840  169,596  970,754  2.0  -5.6 
Hekou County 82,076  395,874  105,059  543,878  186.9  -1.9 
Qujing 51,656  312,949  841  6,068  -16.5  531.6 
Qujing ETDZ 9,023  58,760  686  143.9  438.6 
Tibet Autonomous Region  44,572  169,190  2,797  21,779  16.0  -90.8 
Lhasa 41,854  158,636  1,022  8,565  11.6  -95.6 
Lhasa ETDZ 15,085  19,695  402  4,663  6,797.1  -97.5 
Shanxi Province 2,648,918  12,032,115  1,913,737  9,393,768  -13.0  8.6 
Xi'an 2,459,360  11,302,180  1,739,077  8,775,867  -13.9  9.5 
Shanxi Aerospace ETDZ 79,890  398,950  18,497  137,489  47.0  -27.5 
Xi'an NTIDZ 224,538  1,080,455  127,760  797,899  -10.1  15.7 
Baoji 73,201  240,931  47,343  174,088  20.0  0.5 
Baoji HNTIDZ 486  715  - - - -
Hanzhong 7,774  51,159  1,092  4,704  13.6  -91.5 
Hanzhong ETDZ 310  310  - - - -
Gansu Province 152,440  870,637  424,910  1,534,522  -2.6  -10.9 
Lanzhou 92,395  510,052  39,493  177,710  6.1  -54.5 
Lanzhou NTIDZ 1,693  8,854  256  1,341  88.7  120.1 
Qinghai Province 23,407  147,508  11,840  100,135  -10.1  36.2 
Xining 21,204  92,988  1,336  54,446  -10.9  -18.9 
Xining ETDZ 1,481  4,487  2,850  -52.8  26.9 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 175,582  923,547  152,985  443,980  -20.8  -8.1 
Yinchuan 117,801  642,167  67,560  205,393  -20.7  -38.7 
Yinchuan ETDZ 3,227  10,786  2,569  13,572  71.1  -53.7 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,016,352  5,637,965  508,833  2,043,136  -4.4  41.1 
Urumqi 363,739  2,216,801  209,709  956,894  -2.0  1.1 
Urumqi ETDZ 197,811  1,259,610  63,146  290,104  22.0  38.7 
Urumqi HNTIDZ 39,823  329,788  2,679  70,196  -7.5  -28.5 
Bole 57,437  216,710  230,465  842,159  -33.3  306.4 
Yining  318,226  1,752,211  8,273  37,393  17.3  -21.7 
Shihezi 33,170  177,200  2,310  9,663  -0.6  -48.5 
Shihezi ETDZ 31,519  117,000  1,980  8,372  -22.3  -0.6 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730