Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-3.2019
04/23/2019

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-3.2019
Unit:US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
3 1 to 3 3 1 to 3 Exports  Imports
TOTAL 198,655,222  551,740,073  165,984,372  475,407,715  1.4  -4.8 
Beijing  6,850,323  17,120,697  27,466,047  80,240,888  -3.1  4.2 
Zhongguancun Science Park 156,878  393,708  307,837  815,867  -5.0  -0.6 
Beijing ETDZ 542,390  1,333,489  1,141,127  3,563,916  -8.8  12.6 
Tianjin 3,687,013  9,905,033  5,147,505  14,925,751  -11.0  -7.8 
Tianjin Binhai New Area 2,051,516  5,363,647  4,119,304  11,792,849  -17.6  -2.0 
     Tianjin ETDZ 1,409,042  3,575,543  1,601,894  4,425,155  -16.6  -3.1 
Hebei Province  2,539,922  7,525,319  1,612,256  4,524,239  6.6  -11.6 
Shijiazhuang   694,250  1,995,315  475,343  1,365,976  6.2  9.1 
     Shijiazhuang HNTIDZ 565  2,026  559  1,988  8.4  -22.9 
Thangshan 343,352  1,031,407  423,886  1,288,979  1.0  24.9 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 277,976  824,521  93,304  310,508  8.9  -34.4 
      Qinhuangdao ETDZ  154,745  453,824  74,187  249,163  -2.2  -35.4 
Baoding 313,590  901,833  49,775  134,632  -3.1  -46.2 
       Baoding HNTIDZ 14,471  30,400  588  1,740  -67.9  -71.5 
Shanxi Province 799,238  2,247,647  556,698  1,626,467  -13.9  -22.9 
Taiyuan 629,561  1,751,939  393,903  1,237,822  -19.7  -20.8 
      Taiyuan ETDZ 375,234  1,119,682  240,345  705,628  -24.6  -30.1 
      Taiyuan HNTIDZ 2,895  10,783  4,571  18,102  173.5  2,379.9 
Datong 30,552  87,404  10,114  30,127  7.4  -12.0 
   Datong ETDZ 24,547  70,565  1,375  3,060  11.0  166,280.4 
Jinzhong 23,016  62,584  3,372  5,361  17.5  -36.7 
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 498,331  1,356,158  941,201  2,493,539  1.6  7.8 
Hohhot 81,925  210,446  64,518  286,771  13.4  -27.7 
Baotou                     160,422  393,788  103,323  272,685  21.4  -0.9 
      Baotou HNTIDZ 657  1,820  - 16  -69.1  -
Erenhot 18,630  36,749  112,364  281,671  -6.5  74.2 
Manzhouli 22,973  57,032  167,854  462,015  -52.6  -12.4 
Liaoning Province 3,901,143  11,360,664  4,562,228  14,413,398  2.7  -2.6 
Shenyang 419,917  1,163,991  767,418  2,537,148  3.8  29.5 
      Shenyang ETDZ 136,732  372,488  103,273  309,675  -4.0  -21.9 
      Shenyang HNTIDZ 89,980  247,994  31,379  77,254  88.4  -26.5 
Dalian 2,384,490  6,848,486  2,869,148  9,344,874  6.4  -7.5 
     Dalian ETDZ 449,483  1,239,689  908,579  2,727,929  -1.8  7.5 
     Dalian HNTIDZ 47,628  129,142  20,554  61,539  28.9  -29.8 
Anshan 195,293  637,024  188,575  484,425  14.2  -2.5 
      Anshan HNTIDZ 6,515  15,934  768  1,688  -2.0  -33.1 
Dandong 156,733  421,413  24,211  72,995  1.9  -15.2 
Jilin Province 445,363  1,185,705  1,096,717  3,204,601  4.5  -18.2 
Changchun 208,801  594,691  941,401  2,740,931  18.7  -21.3 
      Changchun ETDZ 23,225  71,181  60,712  171,111  42.5  -12.9 
      Changchun HNTIDZ 23,435  77,627  24,842  104,244  -13.6  -52.6 
Jilin                       57,912  158,043  24,368  107,168  -28.6  52.9 
      Jilin HNTIDZ 4,375  11,996  867  2,853  18.2  -52.8 
Hunchun 34,858  86,379  75,997  204,661  -0.9  9.2 
Heilongjiang Province 459,237  1,144,746  1,857,927  5,472,572  19.6  9.2 
Harbin 139,808  411,359  177,972  327,656  27.9  -19.3 
      Harbin ETDZ 31,847  118,393  78,052  95,337  41.4  -23.6 
      Harbin HNTIDZ 17,119  39,317  18,030  26,710  -38.7  14.2 
Daqing                       55,500  127,355  1,173,750  3,496,213  -9.4  16.4 
      Daqing HNTIDZ 17,182  79,316  25,009  73,483  -35.5  -23.7 
Heihe 17,225  51,822  33,822  105,994  44.9  -29.4 
Suifenhe 24,951  55,670  156,806  492,980  -34.8  -9.0 
Shanghai 16,799,184  45,907,857  24,055,523  69,102,796  -4.2  -7.9 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      459,439  1,267,092  321,405  963,059  -10.3  -4.8 
Shanghai ETDZ 116  295  668  1,599  -57.5  36.9 
Shanghai Minhang ETDZ 106,175  255,876  99,118  272,897  -2.3  1.9 
Shanghai New Pudong Area 6,819,356  18,342,073  14,343,296  41,129,962  -2.5  -9.8 
Jiangsu Province 33,498,910  90,848,342  18,888,802  55,180,452  1.9  -10.8 
Nanjing 3,107,754  8,711,388  2,118,017  6,181,276  10.0  -12.6 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 65,661  178,829  14,928  35,713  -22.9  -19.4 
Wuxi 3,242,136  9,148,327  2,425,028  6,706,433  2.6  8.5 
       Wuxi HNTIDZ 2,294,464  6,592,178  2,228,394  6,149,196  2.8  11.4 
Changzhou 2,243,467  5,927,430  689,160  1,970,478  4.4  -16.5 
       Changzhou HNTIDZ 58,503  159,036  24,544  67,918  1.8  -16.5 
Suzhou 16,637,824  44,744,319  10,230,199  29,783,848  -2.2  -12.3 
Suzhou Industrial Park  3,788,711  10,137,590  3,773,260  10,220,132  -11.6  -16.2 
       Suzhou HNTIDZ 2,463,423  6,117,922  1,203,360  3,469,861  6.5  -0.8 
Nantong  2,111,070  5,865,282  798,224  2,941,420  7.2  -8.3 
Nantong ETDZ 394,136  1,035,333  214,982  711,731  1.0  3.0 
Lianyungang 350,558  898,934  351,273  1,151,678  -8.3  -10.1 
Lianyungang ETDZ 116,850  298,973  112,692  484,115  -10.6  -12.7 
Zhejiang Province 22,234,762  71,816,295  8,500,983  25,258,857  3.3  -3.5 
Hangzhou 3,928,261  11,346,512  2,086,072  6,289,328  -1.9  -0.4 
       Hangzhou ETDZ 429,534  1,139,143  325,819  935,465  8.8  10.3 
Hangzhou HNTIDZ 68,350  175,980  39,871  160,421  2.3  15.6 
Ningbo 5,949,524  19,037,551  3,345,904  10,961,933  5.5  0.0 
Ningbo ETDZ 645,275  1,975,559  733,117  2,830,015  -6.3  10.8 
Ningbo HNTIDZ 107,989  340,030  62,982  202,519  9.7  36.1 
Wenzhou 1,098,676  4,446,308  394,034  901,640  8.3  -1.1 
Wenzhou ETDZ 66,183  300,612  2,176  6,328  5.0  -60.4 
Jinhua 3,280,746  12,431,215  177,151  492,194  1.4  46.2 
Jinhua ETDZ 28,094  94,290  3,246  6,455  31.9  161.1 
Cixi 754,509  2,441,113  107,082  276,256  8.1  -39.9 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 7,049  16,723  3,871  9,569  - -
Anhui Province 3,299,336  8,810,602  2,551,129  7,281,925  14.8  -1.3 
Hefei 1,619,045  4,307,049  886,315  2,455,227  11.2  -37.1 
       Hefei ETDZ 713,706  1,718,892  283,476  803,515  6.0  -50.0 
Hefei HNTIDZ 304,465  801,128  83,150  247,190  12.0  -12.4 
Wuhu 460,203  1,201,310  245,374  637,059  3.0  3.0 
       Wuhu ETDZ 267,063  690,110  101,608  295,487  -5.7  -20.5 
Wuhu HNTIDZ 6,791  20,840  1,489  9,499  8.8  12.6 
Bengbu 70,422  160,768  102,127  244,330  8.0  19.1 
Bengbu HNTIDZ 6,909  17,374  3,835  9,883  -28.8  -34.3 
Huainan 31,703  92,917  1,064  2,517  118.0  -85.7 
       Huainan ETDZ 7,697  23,055  24  253  474.5  42.0 
       Huainan HNTIDZ 3,607  3,912  - - - -
Ma'anshan  212,106  555,001  176,607  701,727  44.6  18.0 
Ma'anshan ETDZ 18,588  64,249  2,167  6,686  441.4  -38.5 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 9,446  11,608  311  363  194.1  253.6 
Tongling 48,957  211,647  733,330  2,016,605  121.7  39.2 
Tongling ETDZ 9,916  25,463  3,147  9,295  -11.6  -41.9 
Anqing  83,130  262,555  31,053  107,415  29.4  -0.5 
Anqing ETDZ 3,530  7,810  1,150  2,348  -1.6  380.4 
Chuzhou 161,481  467,999  236,917  728,692  -2.6  362.8 
Chuzhou ETDZ 64,396  162,756  216,236  648,233  -24.6  656.6 
Liu'an 42,694  142,993  6,574  21,774  14.5  16.7 
Liu'an ETDZ 10,096  26,429  1,691  7,062  -2.5  -3.8 
Xuancheng 149,658  399,835  10,847  29,392  17.2  -10.0 
Ningguo ETDZ 25,266  60,196  2,209  4,939  5.9  -40.0 
Chizhou  15,217  43,749  74,724  183,586  -11.7  62.1 
Chizhou ETDZ 1,815  4,299  1,622  31,674  35.4  38.3 
Fujian Province 9,597,753  26,965,946  6,170,001  16,638,622  4.7  -8.4 
Fuzhou 2,787,796  6,214,282  1,215,353  3,001,929  18.5  -6.5 
Fuzhou ETDZ 140,239  421,503  116,477  303,200  -43.1  -12.9 
Fuzhou HNTIDZ 3,845  9,854  25  65  7.7  1,906.1 
Xiamen 3,778,237  11,322,784  3,227,963  8,979,168  -2.2  -11.0 
Xiamen Torch HNTIDZ 120,863  292,958  197,814  532,038  2.9  -8.9 
Pingtan 27,832  129,356  54,252  196,365  132.5  43.7 
Pingtan Integrated Experimental Area 27,832  129,356  54,252  196,365  132.5  43.7 
Jiangxi Province 3,327,392  7,788,279  1,110,122  3,107,305  -13.6  0.9 
Nanchang 541,759  1,494,132  424,196  1,074,930  6.6  22.0 
Nanchang ETDZ 25,684  42,903  131,893  283,096  -84.1  -5.7 
Nanchang HNTIDZ 141,298  370,025  185,899  453,524  53.0  80.6 
Jingdezhen 68,319  192,619  838  1,558  -33.0  -52.9 
Jingdezhen HNTIDZ 778  1,450  - 29.7  -86.3 
Pingxiang 442,873  937,772  805  3,476  77.3  -46.9 
Pingxiang ETDZ 23,130  34,921  - - - -
Jiujiang 748,442  1,342,033  78,917  226,901  -9.6  0.6 
Jiujiang ETDZ 27,439  64,723  5,367  11,498  38.1  -53.3 
Xinyu 109,750  257,178  121,094  293,631  -15.9  -35.2 
Xinyu HNTIDZ 18,333  50,334  1,813  4,828  -21.0  -19.8 
Yingtan 72,566  260,129  221,922  797,027  17.1  -1.0 
Yingtan HNTIDZ 881  2,471  50  387  413.1  -88.6 
Ganzhou 396,163  982,012  73,928  231,663  22.6  19.2 
Ganzhou ETDZ 12,660  95,687  23,022  51,987  -8.9  942.9 
Yichun 115,727  347,282  18,703  51,115  -59.8  -54.6 
Yichun ETDZ 12,778  38,199  384  800  -84.0  -47.2 
Shangrao 238,876  688,179  17,432  63,362  -28.7  -40.8 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 266,051  591,104  130,317  304,918  -63.1  20.2 
Jinggangshan ETDZ 76,590  107,969  6,779  10,195  -43.1  22.2 
Shandong Province 13,535,615  36,447,053  10,123,976  30,643,188  2.3  -3.0 
Jinan 800,090  2,160,704  388,102  1,222,699  2.6  4.2 
Jinan HNTIDZ 290,085  712,504  170,409  636,741  30.1  3.1 
Qingdao 3,919,467  11,136,533  3,063,467  8,870,429  6.8  11.9 
Qingdao ETDZ 396,781  1,146,331  527,981  1,336,771  -3.3  79.3 
Qingdao HNTIDZ 16,412  46,866  12,064  32,021  137.7  -9.0 
Yantai 1,962,023  5,427,702  1,271,977  3,787,082  -6.1  -11.4 
Yantai ETDZ 485,014  1,489,205  448,783  1,375,845  -11.4  -12.3 
Weifang 1,394,488  3,683,815  479,159  1,944,021  4.7  -10.6 
Weifang HNTIDZ 45,933  125,627  26,414  57,197  -11.1  -28.2 
Weihai 1,356,939  3,297,777  525,575  1,510,867  3.3  -9.6 
Weihai Torch HNTIDZ 144,970  390,792  49,648  130,611  12.1  25.8 
Henan Province 3,496,782  10,364,830  1,621,548  4,541,672  -4.1  -24.8 
Zhengzhou 2,149,038  6,847,564  1,099,771  2,902,074  -10.5  -35.1 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,756,583  5,694,152  1,018,239  2,637,033  -11.6  -34.7 
Zhengzhou HNTIDZ 57,217  167,327  5,215  22,352  -12.9  77.9 
Luoyang 181,227  496,376  21,403  53,055  10.3  49.1 
Luoyang HNTIDZ 6,837  16,985  1,276  3,133  36.1  5.3 
Hubei Province 2,790,169  7,489,239  1,260,688  4,054,447  12.0  7.6 
Wuhan 1,472,515  4,073,456  839,123  2,779,024  7.5  13.2 
Wuhan ETDZ 139,359  336,373  109,722  349,647  -29.0  -13.5 
Wuhan Wujiashan ETDZ 138,467  329,947  108,932  348,412  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 937,852  2,407,713  458,278  1,632,691  8.8  22.8 
Huangshi 308,358  588,076  204,857  477,551  35.7  -10.6 
Huangshi ETDZ 4,254  13,719  5,836  18,910  17.8  89.3 
Xiangyang 144,902  451,102  34,600  104,416  3.2  0.7 
Xiangyang ETDZ 1,562  12,464  3,080  5,132  205.3  174.1 
Xiangyang HNTIDZ 22,488  69,443  16,821  48,524  43.3  -12.4 
Jingzhou 177,725  529,127  33,987  245,342  5.9  157.7 
Jingzhou ETDZ 33,374  96,202  2,418  4,224  -26.0  -73.7 
Hunan Province  2,667,128  7,923,543  1,450,793  3,786,255  52.0  7.4 
Changsha  1,155,828  3,661,010  574,915  1,648,842  82.4  16.4 
Changsha ETDZ 81,121  174,283  72,461  204,041  33.5  25.7 
Changsha HNTIDZ 258,047  1,126,800  59,011  192,008  253.3  -30.9 
Zhuzhou 140,608  301,037  36,170  151,758  2.9  -11.6 
Zhuzhou HNTIDZ 49,627  119,881  1,103  4,756  39.8  3.9 
Xiangtan 85,419  701,068  99,614  251,705  238.2  -6.7 
Xiangtan ETDZ 27,443  490,045  505  2,503  1,076.2  -93.3 
Xiangtan HNTIDZ 10,472  47,179  65  113  53.0  -66.0 
Hengyang 275,961  561,195  195,605  449,396  46.0  3.8 
Hengyang HNTIDZ 791  3,499  - - -66.8  -
Yueyang 173,381  370,101  132,005  425,568  32.5  22.7 
Changde 47,045  131,538  100,522  138,922  -28.7  105.7 
Changde ETDZ 47,045  131,538  100,522  138,922  -28.7  105.7 
Changde HNTIDZ 795  1,029  - - - -
Yiyang 89,387  218,707  10,811  26,680  95.2  -41.2 
Yiyang HNTIDZ 11,289  12,860  38.8  -99.8 
Liuyang 20,378  71,017  3,365  7,632  28.4  79.0 
Liuyang ETDZ 3,910  8,052  2,467  5,157  35.8  229.1 
Guangdong Province 49,259,253  135,668,274  33,481,454  91,289,385  -3.2  -9.5 
Guangzhou  5,128,825  15,811,466  5,477,948  15,165,229  -18.9  8.1 
Guangzhou ETDZ 668,749  1,802,375  881,478  2,371,651  -4.1  -5.7 
Guangzhou HNTIDZ 610,361  1,668,550  819,913  2,576,485  -6.7  65.4 
Guangzhou Nansha New Area 808,189  2,762,876  1,128,731  2,938,128  -34.1  -4.1 
Shenzhen 19,272,501  54,084,689  15,014,242  41,045,634  -2.2  -16.4 
Shenzhen HNTIDZ 205  2,479  101  4,545  -72.8  -42.4 
Zhuhai 1,892,621  5,273,937  1,696,759  4,494,360  -23.6  -4.2 
Zhuhai Hengqin New Area 5,789  32,109  105,278  336,918  -55.2  645.7 
Shantou  708,166  1,540,693  195,770  499,724  21.9  -13.9 
Foshan 3,867,050  10,163,891  1,244,576  3,357,667  -5.0  -7.8 
Jiangmen 1,384,282  3,991,655  300,661  955,650  -0.9  -24.1 
Zhanjiang 172,657  556,755  184,621  580,323  -2.0  6.0 
Zhanjiang ETDZ 44,761  151,127  73,875  220,056  2.7  46.4 
Huizhou 2,420,489  6,840,565  1,223,070  3,391,993  0.6  -17.0 
Huizhou HNTIDZ 1,341,013  3,898,617  793,129  2,198,210  2.8  -23.2 
Yangjiang 113,082  385,566  48,220  121,123  12.3  56.9 
Dongguan 10,148,290  25,315,898  6,593,798  17,540,468  7.0  -2.7 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 56,697  143,248  15,427  52,487  191.1  59.2 
Zhongshan 2,202,367  6,273,208  582,694  1,679,367  -0.6  -15.6 
Zhongshan Torch HNTIDZ 412  854  231  1,130  6.5  -6.7 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 4,156,319  8,409,725  2,401,892  6,556,610  26.2  -5.3 
Nanning 386,450  1,004,464  398,064  1,150,114  -7.6  -9.0 
Nanning HNTIDZ 2,494  11,009  29,851  47,713  18.4  2,519.6 
Guilin  80,893  214,275  6,467  24,972  -4.1  -68.0 
Guilin New HNTIDZ 37,829  93,385  2,507  7,258  -12.8  -57.2 
Beihai 216,724  524,004  118,578  576,772  10.8  27.0 
Chongzuo 2,707,290  4,929,506  680,868  1,513,571  56.2  -4.9 
Fangchenggang 116,605  304,309  580,817  1,996,819  69.6  -2.0 
Hainan Province 570,138  1,151,037  738,382  2,517,492  69.4  116.1 
Haikou 97,368  212,886  343,641  1,384,460  22.6  367.0 
Hainan International Science and Industry Park  1,198  3,300  2,617  6,576  -21.2  -70.6 
Hainan Yangpu EDZ 440,457  813,349  233,976  647,796  95.7  60.5 
Chongqing 4,448,526  12,660,339  2,608,832  6,612,907  18.8  10.5 
Chongqing HNTIDZ 16,105  36,441  4,880  11,848  27.0  -49.6 
Chongqing Liangjiang New Area 1,216,046  3,678,183  926,259  2,623,306  35.1  -14.0 
       Wanzhou ETDZ 1,564  4,644  1,264  4,454  -38.5  -32.9 
       Changshou ETDZ 340  1,240  10.3  -36.0 
Sichuan Province 4,444,640  11,874,239  3,596,848  9,559,278  30.5  6.9 
Chengdu 3,708,349  9,947,049  3,214,143  8,200,538  31.0  0.1 
Chengdu ETDZ 122,661  282,793  118,506  279,250  39.9  -19.9 
Chengdu HNTIDZ 2,858,331  7,615,558  2,676,460  6,864,651  20.9  1.1 
Luzhou 38,022  320,454  14,854  45,713  454.1  32.5 
Luzhou HNTIDZ 8,532  24,915  97  97  689.4  -
Mianyang 68,899  210,862  199,314  737,008  -4.6  253.2 
Mianyang ETDZ 20,113  58,838  1,484  4,938  3.3  89.5 
Mianyang HNTIDZ 26,484  77,258  152,874  597,292  -11.3  3,091.5 
Guangyuan 2,973  8,708  4,886  13,534  11.8  142.0 
Guangyuan ETDZ 84  574  11  -5.3  -98.6 
Leshan 64,672  178,723  17,778  53,232  -15.2  -7.1 
Leshan HNTIDZ - 80  59  61  - -
Yibin 92,092  233,651  48,145  127,237  31.1  -5.7 
Yibin Lingang ETDZ 32,788  94,393  9,360  42,783  66.6  82.0 
Guizhou Province 381,790  923,094  144,823  366,691  -21.0  -38.3 
Guiyang 233,737  574,018  66,243  174,877  22.5  -26.2 
Guiyang HNTIDZ 25,179  45,371  3,013  14,923  250.0  -40.6 
Yunnan Province 1,150,388  3,169,268  1,376,591  4,199,028  24.7  -2.8 
Kunming 263,356  838,045  620,419  2,156,528  25.9  -5.2 
Kunming ETDZ 20,863  47,852  13,515  17,629  88.3  60.4 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 153  362  13,515  - -
Kunming HNTIDZ 47,298  102,691  166,221  604,558  18.6  -0.5 
Honghezhou 42,165  122,468  56,937  171,560  -41.9  -34.2 
Mengzi ETDZ 7,469  54,184  16,296  87,144  -72.4  -51.0 
Wanding 9,309  13,468  29,369  70,675  123.8  -1.4 
Ruili County 261,638  617,154  214,094  600,210  5.1  3.2 
Hekou County 83,099  276,653  113,480  284,748  268.8  0.2 
Qujing 77,841  218,562  1,646  4,906  14.6  579.1 
Qujing ETDZ 1,478  47,918  324  686  255.7  438.5 
Tibet Autonomous Region  31,649  86,142  5,382  12,432  4.7  -89.9 
Lhasa 29,894  81,338  1,413  4,010  0.7  -95.9 
Lhasa ETDZ 4,418  4,461  783  2,948  14,176.2  -96.8 
Shanxi Province 2,240,165  6,981,251  1,919,844  5,589,941  -10.5  10.3 
Xi'an 2,079,466  6,585,302  1,808,476  5,297,529  -10.8  13.0 
Shanxi Aerospace ETDZ 89,581  250,045  38,708  97,604  53.8  -13.5 
Xi'an NTIDZ 211,331  633,209  198,920  531,094  -12.3  26.8 
Baoji 49,027  121,171  46,946  110,823  5.1  11.3 
Baoji HNTIDZ 32  146  - - - -
Hanzhong 15,352  35,197  1,216  2,825  19.0  -92.7 
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 195,727  509,443  222,924  786,122  -5.3  -19.2 
Lanzhou 110,534  268,388  36,140  89,928  -7.3  -57.8 
Lanzhou NTIDZ 700  4,884  212  1,043  121.9  109.9 
Qinghai Province 41,287  102,656  26,152  70,724  17.5  144.1 
Xining 24,270  57,560  15,272  49,300  16.2  89.2 
Xining ETDZ 527  2,639  25  163  -51.3  -88.6 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 158,972  592,043  96,817  215,226  -3.3  -35.6 
Yinchuan 98,165  423,063  35,313  88,776  5.6  -63.7 
Yinchuan ETDZ 4,651  6,202  2,988  7,897  88.8  -53.2 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,143,127  3,391,040  390,221  1,134,298  -6.4  33.4 
Urumqi 441,595  1,420,379  180,304  579,352  -6.5  4.8 
Urumqi ETDZ 243,825  895,187  57,480  161,734  8.8  72.0 
Urumqi HNTIDZ 77,718  202,387  35,786  60,688  -17.9  -0.2 
Bole 35,169  87,484  154,457  431,409  -57.2  213.8 
Yining  325,029  972,967  7,390  21,637  15.4  -5.5 
Shihezi 28,252  105,984  2,502  5,244  8.4  -62.9 
Shihezi ETDZ 21,688  50,492  2,195  4,605  -44.7  15.3 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730