Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-9.2020
2020/10/23

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-9.2020
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 Exports Imports
TOTAL 239,757,675  1,811,394,619  202,759,047  1,485,340,790  -0.8 -3.1
Beijing  2,421,780  21,745,509  8,707,989  60,326,530  15.6 -5.8
Zhongguancun Science Park 87,726  916,740  101,663  787,935  79.0 18.3
Beijing ETDZ 421,230  3,759,054  1,493,543  9,919,454  -1.7 -1.7
Tianjin 3,417,741  29,350,191  6,919,243  62,237,597  -5.0 -10.9
Tianjin Binhai New Area 1,550,807  14,083,735  5,104,198  41,353,510  -1.8 -12.4
     Tianjin ETDZ 1,114,570  9,902,531  1,712,065  13,990,346  -1.0 4.4
Hebei Province  4,688,581  34,301,756  4,852,630  34,937,269  -4.4 0.8
Shijiazhuang   801,706  6,056,771  325,963  1,351,159  12.7 16.7
     Shijiazhuang HNTIDZ 811  12,340  602  11,611  42.2 94.8
Thangshan 464,477  3,964,388  2,920,462  24,123,331  -9.7 -0.9
     Caofeidian ETDZ 10  2,654  895,256  6,853,906  -97.0 31.1
Qinhuangdao 299,982  2,681,137  223,376  1,674,648  -8.6 13.2
      Qinhuangdao ETDZ  125,924  934,184  178,744  1,328,064  -2.8 17.5
Baoding 403,932  2,845,470  63,644  622,551  -32.8 -4.9
       Baoding HNTIDZ 6,119  42,227  242  1,963  -60.0 -56.8
Langfang 268,255  1,772,279  234,383  1,565,733  -16.6 16.9
       Langfang  HNTIDZ 14,840  34,238  10,502  24,576  87.0 1633.9
Shanxi Province 1,273,350  9,323,413  802,401  5,170,196  -14.7 -14.8
Taiyuan 841,474  5,966,380  635,862  3,692,042  -6.2 -16.9
      Taiyuan ETDZ 771,322  4,994,651  499,650  2,736,689  1.0 -14.8
      Taiyuan HNTIDZ 313  1,218  445  7,927  -82.1 -1.3
Datong 41,880  316,536  2,808  54,387  1.5 -35.3
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 32,468  244,237  7,384  58,258  -9.9 -43.5
     Jinzhong ETDZ - - - - -
Changzhi 25,717  148,894  5,921  32,323  47.7 -41.5
     Changzhi HNTIDZ 853  5,071  141  399  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 568,217  4,729,820  1,532,506  9,659,395  -14.5 1.0
Hohhot 62,117  433,559  67,340  583,658  0.4 -10.1
Baotou                     79,317  863,188  222,017  1,071,037  -38.1 -12.0
      Baotou HNTIDZ 963  5,371  - 164  -89.2 -97.0
Erenhot 48,369  302,502  98,610  829,452  16.0 -1.2
Manzhouli 3,757  33,176  151,996  1,488,299  8.7 1.8
Liaoning Province 3,564,290  33,822,355  6,185,302  53,828,389  -19.8 -6.8
Shenyang 363,873  3,125,197  1,020,550  7,491,814  -20.2 -3.9
      Shenyang ETDZ 100,998  839,428  102,579  926,294  -11.9 -17.0
      Shenyang HNTIDZ 48,239  375,405  28,806  237,722  -16.9 -0.7
Dalian 2,074,907  20,164,619  2,846,214  28,159,271  -19.2 -7.5
     Dalian ETDZ 509,058  4,489,703  777,505  8,947,802  -11.9 -15.8
     Dalian HNTIDZ 72,474  437,424  31,665  228,013  -11.7 9.0
Anshan 140,280  1,390,065  120,033  404,566  -29.9 -19.8
      Anshan HNTIDZ 7,451  67,650  1,341  8,738  -5.5 -19.6
Dandong 160,526  1,574,314  38,806  359,255  -13.9 -21.2
Yingkou 244,413  2,395,955  946,793  7,353,725  -23.7 -2.7
     Yingkou ETDZ - -
Jilin Province 423,066  3,514,112  1,464,086  10,623,126  -9.6 1.9
Changchun 177,056  1,396,980  1,210,972  8,676,362  -0.6 3.8
      Changchun ETDZ 31,654  233,576  141,335  924,444  38.2 55.3
      Changchun HNTIDZ 13,049  106,120  8,501  69,005  -29.3 -72.1
Jilin                       71,068  547,968  78,626  553,285  -17.1 -20.6
      Jilin HNTIDZ 1,088  14,047  2,049  13,269  -15.2 39.8
Hunchun 30,550  249,968  115,561  701,309  -48.8 -11.4
Heilongjiang Province 491,795  4,146,903  1,334,232  11,407,605  1.9 -21.3
Harbin 188,452  1,598,643  85,739  727,416  14.5 -0.3
      Harbin ETDZ 11,322  89,605  5,755  94,578  -42.9 30.0
      Harbin Hi-tech. Dev. Area  9,862  43,928  11,659  36,987  -44.8 -23.5
Daqing                       114,242  557,788  862,902  7,733,012  17.9 -30.3
      Daqing HNTIDZ 26,760  230,205  36,760  320,262  -9.2 23.4
Heihe 2,430  66,181  89,958  397,144  -32.0 68.4
Suifenhe 1,812  30,043  79,570  830,116  -85.7 -8.5
Shanghai 15,066,183  120,890,934  31,643,529  222,373,010  -2.4 -0.5
Shanghai Caohejing High-Tech Park      273,734  2,604,200  415,910  2,925,091  -25.5 11.0
Shanghai ETDZ 390  3,882  979  11,382  -21.2 -30.1
Shanghai Minhang ETDZ 77,976  601,579  97,686  786,236  -7.8 -5.3
Shanghai New Pudong Area 6,374,241  51,685,497  17,781,589  121,988,400  -0.5 -1.8
Jiangsu Province 35,760,950  284,413,485  27,723,197  208,825,665  -5.4 1.5
Nanjing 2,403,549  20,742,924  2,381,102  19,574,941  4.1 -5.9
Nanjing Foreign oriented HTDZ 43,878  874,556  129,019  873,204  -23.5 -6.7
Wuxi 4,663,284  38,381,432  4,364,209  33,676,793  -9.5 2.8
       Wuxi HNTIDZ 1,712,265  15,551,044  2,405,894  19,219,903  -11.8 3.9
Changzhou 2,523,228  20,099,811  948,673  6,968,263  -0.3 3.8
       Changzhou HNTIDZ 49,305  403,356  24,584  187,741  8.6 -28.2
Suzhou 16,998,262  134,469,307  14,117,463  105,973,189  -7.5 2.6
Nantong  2,908,834  21,385,164  1,548,361  11,298,303  -3.4 -4.9
Nantong ETDZ 233,428  1,899,802  274,158  2,166,577  -7.1 0.2
Lianyungang 343,235  2,790,268  1,224,810  9,380,773  -6.2 9.5
Lianyungang ETDZ 69,473  446,191  22,487  356,686  -15.0 27.9
Zhejiang Province 32,797,681  249,660,033  10,787,368  81,240,001  -1.0 -0.6
Hangzhou 3,627,780  28,979,542  1,915,117  12,912,166  -5.0 -0.2
       Hangzhou ETDZ 383,470  2,991,583  535,172  3,447,282  -1.2 6.2
Hangzhou HNTIDZ 82,598  613,836  81,997  677,654  6.5 41.1
Ningbo 7,000,025  54,474,586  4,733,313  36,866,253  -1.7 -8.4
Ningbo ETDZ 254,102  2,111,336  488,029  4,568,652  -5.5 -24.5
Ningbo HNTIDZ 20  137  20  103  -60.0 105.7
Ningbo Hangzouwan ETDZ 40,560  254,841  18,129  75,820  437.2 221.6
Wenzhou 2,421,332  18,073,632  206,308  1,235,751  6.5 13.2
Wenzhou ETDZ 55,916  426,325  1,505  12,012  -4.0 -39.2
Huzhou   1,345,260  10,768,239  115,236  1,187,138  5.2 27.4
Huzhou ETDZ - 1,215  19,877  - -
Jinhua 7,216,438  52,858,711  355,051  2,288,612  6.7 28.2
Jinhua ETDZ 7,106  46,955  552  5,373  25.2 -1.8
Anhui Province 4,386,934  34,614,366  2,534,468  19,695,271  16.7 10.2
Hefei 1,725,931  13,154,829  1,029,359  8,193,765  11.4 26.1
       Hefei ETDZ 239,620  5,244,759  108,099  3,180,738  -4.4 -4.5
Hefei HNTIDZ 170,119  1,121,456  71,511  484,536  7.0 12.3
Wuhu 356,176  3,669,657  209,598  2,034,661  -1.1 35.8
       Wuhu ETDZ 171,649  1,999,410  135,902  994,328  9.1 20.1
Wuhu HNTIDZ 9,077  67,953  3,189  32,321  -6.2 5.8
Bengbu 94,984  748,858  32,412  217,944  12.7 -17.8
Bengbu HNTIDZ 17,742  53,963  6,024  34,848  120.9 8.2
Huainan 35,701  303,013  2,758  28,636  55.6 67.7
       Huainan ETDZ 2,736  7,392  - 210  - 124884.5
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  229,449  1,884,495  236,770  2,028,576  15.0 26.9
Ma'anshan ETDZ 764  7,611  1,483  12,239  -56.3 -49.2
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - -
Tongling 131,664  620,642  530,643  4,345,331  -17.5 -5.9
Tongling ETDZ 10,162  69,126  3,189  23,830  4.0 5.9
Anqing  241,807  2,059,597  149,577  648,869  110.5 111.2
Anqing ETDZ 82,169  361,165  117,466  368,188  1306.6 756.3
Chuzhou 442,524  3,165,826  80,864  724,755  59.4 -52.6
Chuzhou ETDZ 110,382  549,267  46,441  439,549  120.1 -64.8
Liu'an 119,747  814,377  9,519  129,285  3.9 -31.6
Liu'an ETDZ 4,055  14,899  2,821  24832003.3 508173.3
Xuancheng 214,672  1,742,845  29,506  125,766  1.1 18.7
Ningguo ETDZ -91.9 -31.7
Chizhou  45,227  425,157  150,607  568,299  19.5 -8.6
Chizhou ETDZ 1,853  15,009  1,006  13,395  18.3 -10.4
Fujian Province 10,587,436  77,652,153  6,606,166  44,928,458  -3.5 -8.0
Fuzhou 1,688,041  11,605,158  863,965  6,376,647  -7.0 -2.0
Fuzhou ETDZ 59,517  506,500  36,016  259,353  1.7 4.2
Fuzhou HNTIDZ 1,889  25,543  10  22  -2.4 -67.8
Xiamen 3,614,904  25,755,436  2,193,544  16,276,906  1.6 -3.7
Xiamen Torch HNTIDZ 139,783  892,378  316,453  1,249,369  -5.1 -9.3
Pingtan 18,228  243,179  32,060  224,869  207.2 -14.2
Pingtan Integrated Experimental Area 18,222  243,042  32,001  224,536  231.9 -14.2
Jiangxi Province 3,104,801  25,786,527  1,452,774  11,660,207  21.8 5.5
Nanchang 574,250  4,234,107  530,168  3,864,369  15.0 6.2
Nanchang ETDZ 46,558  284,405  101,416  1,111,000  -26.5 -14.8
Jingdezhen 52,975  602,717  1,183  22,198  -5.7 -24.2
Jingdezhen HNTIDZ 34  668  21  2,581  -90.8 3317.9
Pingxiang 31,697  853,164  12,290  91,295  105.3 -22.0
Pingxiang ETDZ 2,586  23,102  1,830  14,892  -6.4 -30.2
Jiujiang 206,020  2,120,328  176,452  1,245,577  44.6 23.7
Jiujiang ETDZ 30,458  185,505  15,245  92,736  6.8 211.0
Xinyu 81,237  702,071  102,520  832,594  -10.8 7.5
Xinyu HNTIDZ 14,394  125,462  6,491  52,860  3.4 219.9
Yingtan 228,874  1,030,409  282,848  2,327,311  0.0 -1.7
Yingtan HNTIDZ 2,110  13,031  4,634  60,808  7277.1 47.3
Ganzhou 411,950  3,306,085  94,489  951,910  19.9 19.6
Ganzhou ETDZ 46,867  362,958  15,360  200,009  226.2 127.4
Yichun 204,267  1,709,010  20,916  153,910  5.5 -50.6
Yichun ETDZ 2,567  20,140  7,198  -54.9 261.1
Shangrao 335,994  2,811,301  36,324  331,623  0.5 16.0
Shangrao ETDZ 904  21,988  84  3,391  158.7 36.5
Ji'an 501,629  4,380,504  153,790  1,549,398  88.9 13.9
Jinggangshan ETDZ 39,574  251,962  2,928  29,634  51.8 -31.5
Shandong Province 17,286,574  127,642,571  16,462,430  127,222,852  0.6 -7.7
Jinan 1,004,928  7,449,830  551,295  4,475,866  15.7 14.4
Jinan HNTIDZ 367,844  2,153,505  296,408  2,166,030  34.3 5.5
Qingdao 3,880,967  31,466,076  4,826,337  39,860,881  4.1 -2.8
Qingdao ETDZ 765,695  5,909,662  1,508,029  12,100,977  12.4 -4.0
Qingdao HNTIDZ 11,558  109,059  9,243  97,395  8.5 -0.2
Rizhao 470,057  4,048,640  3,303,209  25,607,005  -14.0 -13.9
Rizhao Eco& Dep Area - 152  277  - -
Yantai 2,743,728  17,445,374  2,429,528  17,760,367  -12.5 1.0
Yantai ETDZ 312,051  2,623,968  464,952  4,928,108  -38.7 8.0
Weifang 2,125,830  14,735,312  1,083,584  8,511,864  2.0 -12.9
Weifang HNTIDZ 244,564  693,833  90,915  444,891  36.2 131.2
Weihai 1,429,321  10,309,367  661,412  3,650,866  8.4 6.1
Weihai Torch HNTIDZ 230,026  1,348,321  68,322  413,843  32.6 11.9
Henan Province 4,292,288  38,903,113  4,247,254  21,325,698  1.3 9.9
Zhengzhou 2,279,494  22,200,475  3,169,696  14,826,306  -1.7 8.0
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,877,600  18,398,524  2,983,351  13,757,096  -2.2 11.6
Zhengzhou HNTIDZ 40,393  323,605  5,293  33,728  -19.8 -22.4
Luoyang 198,184  1,506,996  125,339  754,638  -9.8 229.9
Luoyang HNTIDZ 6,452  77,659  9,361  23,233  -22.9 178.8
Hubei Province 3,852,982  26,034,542  2,696,306  16,835,239  13.2 7.1
Wuhan 1,820,457  10,766,009  2,099,132  12,264,327  -7.6 14.9
Wuhan ETDZ 338,141  1,011,076  588,723  1,576,679  5.7 44.8
Wuhan Donghu HNTIDZ 885,449  6,154,885  1,051,499  7,774,924  -14.1 33.3
Huangshi 158,681  1,047,082  187,450  1,473,075  -18.7 -10.6
Huangshi ETDZ 11,002  100,706  5,493  68,204  69.8 17.2
Xiangyang 161,045  1,298,551  87,136  439,732  8.0 -30.7
Xiangyang ETDZ 4,386  14,358  147  3,237  131.3 -64.1
Xiangyang HNTIDZ 48,495  328,312  78,700  374,363  44.6 -13.2
Jingzhou 147,911  1,528,614  54,782  263,129  -7.0 -38.2
Jingzhou ETDZ 10,079  67,085  7,872  59,048  -56.5 27.3
Hunan Province  2,631,356  21,516,309  1,711,229  12,036,448  17.0 2.6
Changsha  1,006,418  8,823,477  637,526  5,214,416  40.6 3.2
Changsha ETDZ 85,547  542,901  116,994  793,346  77.8 12.7
Changsha HNTIDZ 64,062  463,054  19,945  131,534  155.7 6.9
Zhuzhou 92,044  823,604  51,342  507,466  -7.9 4.4
Zhuzhou HNTIDZ 20,537  213,408  9,513  35,005  -9.7 28.0
Xiangtan 109,075  723,106  138,195  809,344  42.4 -1.4
Xiangtan ETDZ 12,941  52,349  3,670  12,288  -48.9 -13.7
Xiangtan HNTIDZ 365  8,017  466  2,046  600.7 49.9
Hengyang 181,593  1,505,880  300,912  1,547,976  -25.0 10.0
Hengyang HNTIDZ - 25,614  - - 21013.4 -
Yueyang 109,521  637,033  191,962  1,223,676  -33.2 -10.3
Changde 56,671  495,467  25,571  213,890  -4.0 50.4
Changde ETDZ 6,476  29,179  10,021  126,872  2.3 35.8
Changde HNTIDZ - - - - -
Yiyang 54,843  635,234  5,577  56,683  9.7 89.8
Yiyang HNTIDZ 1,956  130,802  89  726  255.4 12.9
Chenzhou 171,851  1,616,748  98,250  957,640  21.1 -23.1
Chenzhou HNTIDZ 37,179  270,491  24,560  146,170  -10.6 -43.9
Liuyang 65,137  475,567  6,376  32,114  25.4 30.5
Liuyang ETDZ 4,942  70,067  4,348  17,192  442.3 9.4
Guangdong Province 72,564,444  514,160,752  46,543,772  324,290,953  -1.2 -4.9
Guangzhou  9,309,395  67,870,013  7,124,454  51,009,632  4.1 -14.3
Guangzhou ETDZ 686,160  5,198,189  907,254  7,357,287  -9.3 -11.1
Guangzhou HNTIDZ 360,418  2,859,383  540,591  4,441,881  -26.7 -23.7
Guangzhou Nansha New Area 646,028  5,211,303  1,335,660  9,327,133  -6.8 0.3
Shenzhen 31,553,228  213,039,473  22,390,114  148,659,754  2.5 0.2
Shenzhen HNTIDZ 219  10,198  631  3,136  20.5 -49.5
Zhuhai 2,356,798  16,618,204  1,530,805  11,719,471  0.4 -3.0
Zhuhai ETDZ - 97  - 8,037  - -
Zhuhai HNTIDZ 4,499  28,015  5,895  49,028  -26.8 -22.8
Zhuhai Hengqin New Area 14,854  27,087  6,094  77,564  296.3 -64.9
Shantou  1,092,134  7,890,543  182,419  1,553,768  10.6 -8.7
Foshan 5,547,148  40,383,304  1,590,761  11,392,365  -0.5 -16.8
Jiangmen 1,588,688  12,651,340  404,674  3,250,688  -6.9 -2.9
Zhanjiang 298,828  1,936,889  931,838  7,322,035  -7.2 4.8
Zhanjiang ETDZ 36,552  414,887  185,527  664,168  -13.0 81.5
Huizhou 3,114,925  21,575,480  1,913,254  14,203,238  -14.9 -14.7
Huizhou HNTIDZ 1,240,330  8,011,822  619,010  3,690,977  -24.3 -32.9
Yangjiang 238,992  1,704,111  247,961  1,534,653  7.8 3.2
Dongguan 12,182,085  90,072,229  8,153,064  56,187,056  -4.5 1.9
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 10,050  166,952  124,423  992,726  64.3 525.2
Zhongshan 2,661,376  20,393,519  562,692  4,426,808  -11.0 -15.3
Zhongshan Torch HNTIDZ 76,937  525,119  41,070  305,336  28.7 21.4
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,763,651  14,456,269  4,256,218  32,222,293  6.1 -5.6
Nanning 544,255  4,585,564  461,018  4,260,056  27.9 47.5
Nanning HNTIDZ 31,559  244,480  42,566  252,715  69.1 55.0
Guilin  100,931  870,124  12,685  139,971  -5.8 24.4
Guilin New HNTIDZ 18,346  180,432  2,027  18,262  9.9 -22.8
Beihai 115,549  1,110,890  551,294  3,999,162  -24.6 -23.2
Chongzuo 488,284  3,428,600  863,515  5,544,490  28.6 0.7
Fangchenggang 53,198  540,486  1,114,319  8,694,101  55.0 -10.2
Hainan Province 299,638  3,173,550  1,280,705  8,979,053  -12.8 -8.1
Haikou 37,927  492,889  408,542  1,502,062  -1.5 -20.3
Hainan International Science and Industry Park  268  4,544  2,046  11,722  30.3 -13.9
Hainan Yangpu EDZ 157,686  1,761,655  440,522  4,944,049  -31.4 -15.2
Chongqing 5,114,198  38,465,473  2,977,569  20,999,671  8.8 12.7
Chongqing HNTIDZ 10,786  92,590  3,930  39,191  34.3 20.7
Chongqing Liangjiang New Area 1,296,967  9,729,765  1,148,717  6,967,764  -7.9 15.1
       Wanzhou ETDZ 2,605  15,596  231  141,722  48.1 752.3
Chongqing ETDZ 42,801  319,097  10,352  73,934  -25.3 56.7
       Changshou ETDZ - - 1810.0 -
Sichuan Province 6,449,425  46,430,570  4,616,250  37,516,141  23.6 -0.1
Chengdu 5,673,207  39,804,976  3,988,650  32,894,332  29.4 -1.6
Chengdu ETDZ 122,452  1,097,871  89,299  1,066,553  11.3 -2.4
Chengdu HNTIDZ 4,826,731  32,726,968  3,526,939  27,966,726  27.9 28.6
Luzhou 56,067  461,990  66,205  500,143  -21.5 99.4
Luzhou HNTIDZ 19,641  116,215  4,149  31,103  -16.6 2891.8
Mianyang 95,793  749,752  119,606  1,409,047  9.5 14.3
Mianyang ETDZ - - - -
Mianyang HNTIDZ 23,184  176,821  36,021  500,647  1.2 -44.4
Guangyuan 3,541  23,202  857  51,831  -40.1 -51.8
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 30,592  485,616  15,770  130,537  -14.6 -21.9
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 246,518  1,486,162  171,160  759,069  45.2 11.1
Yibin Lingang ETDZ 49,091  159,690  364  3,770  - -
Guizhou Province 742,615  4,284,653  180,175  884,572  11.7 -32.4
Guiyang 460,844  2,533,871  77,779  398,004  34.1 -26.8
Guiyang HNTIDZ 4,579  55,235  4,061  8,784  -59.0 91.3
Yunnan Province 1,494,188  11,291,133  1,657,024  12,584,287  20.6 -9.7
Kunming 568,094  4,954,285  901,406  7,259,404  30.0 -16.1
Kunming HNTIDZ 271,483  2,390,864  134,258  1,426,673  387.9 66.1
Honghezhou 224,987  1,696,904  308,569  2,260,719  34.0 13.4
Mengzi ETDZ 98,677  955,747  116,943  912,367  111.7 78.1
Hekou County   1,914  26,984  68,227  529,400  6562.1 -39.1
Qujing 46,438  251,678  63,083  266,601  -60.6 164.2
Qujing ETDZ 747  6,188  300  334  -26.2 195.4
Tibet Autonomous Region  12,969  142,786  2,215  21,747  -61.4 -49.6
Lhasa 8,511  124,372  1,502  9,285  -64.1 -39.2
Lhasa ETDZ 245  590  680  1,596  -57.9 191.0
Shanxi Province 2,485,159  19,379,785  1,900,387  18,522,639  -3.3 13.6
Xi'an 2,218,094  17,177,246  1,751,535  17,235,856  -4.2 14.0
Shanxi Aerospace ETDZ 6,193  61,318  3,197  22,632  -26.6 61.0
Xi'an NTIDZ 118,827  1,100,314  89,319  828,351  -8.8 -13.2
Baoji 40,840  499,703  25,087  258,326  -25.1 -0.2
Baoji HNTIDZ 4,788  81,344  1,523  20,976  38.8 -49.7
Hanzhong 14,108  118,447  3,335  25,238  8.9 44.4
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 149,774  1,255,690  435,733  2,757,422  -20.1 21.3
Lanzhou 53,722  470,045  32,645  293,831  -32.5 -4.3
Lanzhou NTIDZ 69  2,814  254  3,258  -43.5 572.7
Qinghai Province 12,158  132,587  14,653  96,692  -23.4 -49.0
Xining 5,349  48,194  12,673  80,335  -53.0 -28.3
Xining ETDZ 16  5,289  430  23,976  -55.4 2847.3
Qinghai HNTIDZ 24  - -81.8 -98.5
Haixi 1,295  11,605  1,984  -18.1 -77.9
Golmud Kunlun Eco& Dep Area - 44  72  - -
Ningxia Hui Autonomous Region 171,292  1,588,571  77,875  522,446  -22.9 -49.9
Yinchuan 38,032  422,308  25,346  208,858  -44.2 -63.5
Yinchuan ETDZ 575  13,324  15,007  74,535  12.7 119.6
Xinjiang Autonomous Region  1,882,159  8,584,708  1,153,360  11,609,921  -25.4 -24.8
Urumqi 1,101,302  4,408,021  62,574  712,313  -14.8 -84.9
Urumqi ETDZ 13,924  185,874  36,037  318,539  -6.7 10.7
Urumqi HNTIDZ 6,671  61,893  60  81,822  -85.9 -97.9
Bole 67,954  102,232  121,575  1,516,051  -2.7 -52.5
Yining  332,555  1,925,445  606,279  6,489,555  -30.0 31.2
Shihezi 22,556  281,976  3,617  203,690  -19.9 35.8
Shihezi ETDZ 3,171  108,943  343  4,608  -29.1 -75.0

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730