Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 4. 2020
05/23/2020

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 4. 2020
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
Special Economic Zone 47,777,736  163,633,842  25,801,911  84,548,128  21,975,824  79,085,714  -8.3 -14.9 0.0
Xiamen SEZ 7,278,913  27,974,953  3,766,073  13,894,598  3,512,840  14,080,355  0.4 -10.8 14.5
Shenzhen SEZ 35,480,734  117,972,420  18,965,295  60,781,829  16,515,439  57,190,591  -8.7 -16.7 1.7
Zhuhai SEZ 3,184,636  11,069,870  1,994,411  6,315,852  1,190,226  4,754,018  -20.3 -11.7 -29.4
Shantou SEZ 893,451  2,759,371  688,422  1,984,277  205,029  775,094  0.4 -3.4 11.8
Hainan SEZ 940,001  3,857,228  387,711  1,571,571  552,290  2,285,657  -18.6 -3.2 -26.7
Economic and Technological Development Zone 24,655,792  89,507,031  12,542,614  43,436,005  12,113,178  46,071,026  -4.7 -5.3 -4.0
High and New Tech Industrial Development Zone 25,601,867  86,280,716  13,731,085  44,209,089  11,870,783  42,071,627  -5.4 -12.2 3.1
Integrated Experimental Area 3,473,862  13,563,790  2,288,076  7,682,188  1,185,786  5,881,602  12.8 1.7 31.5
Bonded Area 17,800,284  65,654,270  5,840,069  20,548,684  11,960,215  45,105,585  -0.1 -3.1 1.3
Tianjin Port BA 596,338  2,210,231  100,304  317,768  496,034  1,892,463  -26.3 -40.6 -23.2
Dalian BA 120,215  511,265  36,574  149,325  83,641  361,940  -15.2 9.1 -22.3
Zhangjiagang BZ 441,396  1,730,955  125,852  457,892  315,544  1,273,062  6.5 -17.5 18.9
Shanghai Waigaoqiao BA 10,094,687  39,286,079  2,633,088  9,955,393  7,461,599  29,330,686  2.1 4.9 1.2
Niongbo BA 1,043,645  3,407,603  289,909  819,740  753,735  2,587,864  4.3 -0.8 6.0
Fuzhou BA 37,014  173,876  16,260  37,342  20,754  136,534  84.5 0.7 138.9
Xiamen Xiangyu BA 396,941  1,590,784  239,012  999,111  157,929  591,674  -13.8 -15.1 -11.6
Guangzhou BA 222,794  850,352  51,203  179,835  171,591  670,517  7.9 10.2 7.4
Shenzhen Futian BA 4,628,613  15,063,293  2,213,098  7,249,633  2,415,515  7,813,661  -0.7 -8.2 7.5
Zhuhai BA 154,113  673,464  76,306  247,733  77,807  425,731  -13.4 -30.5 1.1
Shantou BA 64,529  156,367  58,462  134,913  6,067  21,454  169.4 432.1 -34.4
Export Processing Zone 4,551,605  15,728,803  2,525,699  8,608,994  2,025,906  7,119,809  -9.4 -12.4 -5.7
Tianjin EPZ 5,787  35,161  4,105  13,908  1,683  21,254  -56.5 -58.4 -55.1
Hebei Qinghuangdao EPZ 57,707  308,485  51,762  273,082  5,945  35,403  108.5 122.5 40.1
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,518  4,864  874  2,902  645  1,962  -18.4 -34.6 29.0
Liaoning Dalian EPZ 376,864  1,691,905  313,342  1,450,776  63,521  241,129  -25.8 -26.4 -21.7
Shanghai Jiading EPZ 56,580  249,776  10,886  40,520  45,694  209,255  -14.2 -34.6 -8.6
Zhejiang Ningbo EPZ 199,833  713,147  73,501  254,657  126,332  458,490  4.2 2.1 5.4
Zhejiang Cixi EPZ 47,726  153,494  350  2,042  47,375  151,452  81.8 -72.0 96.3
Anhui Hefei EPZ 876,690  2,322,345  677,315  1,635,354  199,375  686,991  12.2 13.6 8.8
Fujian FuzhouEPZ 17,830  62,743  10,177  38,955  7,654  23,788  -1.4 16.1 -20.8
Jiangxi Jinggangshan EPZ 7,763  24,606  7,203  22,532  560  2,074  699.0 631.7 -
Shandong Qingdao EPZ 71,415  241,106  48,138  165,920  23,277  75,186  -31.1 -16.2 -50.6
Henan Zhengzhou EPZ 22,194  63,759  5,356  14,595  16,839  49,163  -4.6 -11.6 -2.2
Hubei Wuhan EPZ 1,181  3,271  1,099  3,189  83  83  -62.7 -55.3 -95.0
Guangdong Guangzhou EPZ 7,227  106,781  6,383  87,188  844  19,593  -35.3 -33.4 -42.7
Guangdong Shenzhen EPZ 1,254,804  3,689,571  578,838  1,505,756  675,967  2,183,815  16.1 6.9 23.4
Sichuan Mianyang EPZ 7,941  23,995  7,426  22,214  515  1,781  -35.2 -34.5 -43.0
Shanxi Xi'an EPZ 1,538,544  6,033,793  728,945  3,075,402  809,600  2,958,391  -23.1 -25.0 -21.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 21,541  92,928  6,636  36,592  14,905  56,336  10.8 15.7 7.8
Bonded Logistics Park  640,925  2,783,069  417,580  1,591,683  223,345  1,191,386  5.0 38.4 -20.5
Tianjin BLP 106,620  593,706  10,456  62,875  96,164  530,831  -15.6 -5.5 -16.7
Shanghai Waigaoqiao BLP 187,141  930,504  130,351  588,676  56,790  341,828  -2.9 24.5 -29.5
Xiamen Xiangyu BLP 251,476  854,767  244,792  833,855  6,684  20,912  62.8 72.4 -49.6
Guangzhou BLP 95,688  404,093  31,981  106,278  63,707  297,815  -12.7 -16.7 -11.2
Bonded Port 8,205,012  31,695,264  3,008,191  9,985,493  5,196,822  21,709,771  -2.9 -4.5 -2.2
Tianjin Dongjiang BP 1,000,002  4,093,321  124,224  458,492  875,778  3,634,829  -12.6 3.6 -14.3
Dalian Dayaowan BP 377,333  1,489,008  126,601  467,029  250,731  1,021,980  13.3 -3.0 22.7
Yangshan BP 883,401  4,342,529  336,204  1,396,631  547,197  2,945,898  1.6 14.7 -3.6
Zhangjiagang BP 107,032  535,446  12,115  40,712  94,918  494,734  -30.6 -45.3 -29.0
Ningbo Meishan BP 55,591  177,851  20,642  82,926  34,949  94,925  -42.9 10.2 -59.8
Fuzhou BP 18,672  71,503  4,434  33,287  14,239  38,216  -64.7 -27.5 -75.6
Xiamen Haicang BP 310,593  1,172,252  221,909  932,070  88,685  240,183  18.6 30.3 -12.1
Qingdao Qianwan BP 792,657  3,347,030  209,940  612,817  582,718  2,734,213  -26.6 -8.4 -29.7
Yantai BP 650,334  1,960,645  356,167  956,316  294,167  1,004,329  -19.8 -27.1 -11.4
Guangzhou Nansha BP 594,515  2,036,682  177,040  667,049  417,475  1,369,633  -30.7 -1.2 -39.5
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,815,543  7,215,328  327,182  1,323,772  1,488,360  5,891,557  53.9 5.5 71.5
Guangxi Qinzhou BP 166,680  398,788  98,803  193,952  67,877  204,836  100.8 2563.9 7.1
Hainan Yangpu BP 1,822  66,576  - 108  1,822  66,468  208.9 -41.8 211.0
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,430,838  4,788,303  992,931  2,820,332  437,907  1,967,971  -8.8 -19.1 11.5
Integrated Bonded Area 37,013,569  122,292,911  21,503,027  65,571,302  15,510,543  56,721,609  5.7 -4.2 19.9
Beijing Tianzhu IBA 604,690  2,694,695  41,892  98,213  562,797  2,596,482  -2.7 -45.7 0.3
Tianjin Binhaixinqu IBA 238,346  1,066,120  12,233  43,869  226,113  1,022,251  -6.9 -50.2 -3.3
Shijiazhuang IBA 259,484  591,190  209,958  478,318  49,526  112,872  398.2 790.8 73.7
Caofeidian IBA 67,088  167,719  35,914  65,354  31,173  102,365  224.4 134.1 330.4
Hebei Langfang IPZ 1,140  2,885  902  2,288  238  597  -50.8 -60.5 764.8
Taiyuan Wusu IBA 3,879  8,857  3,543  6,397  336  2,459  473.5 1387.8 120.7
Manzhouli IBA 611  27,784  158  6,532  453  21,253  339.4 590.8 295.2
ORDOS IBZ 95  95  95  95  - - - - -
Shenyang IBA 33,132  123,729  13,878  53,244  19,255  70,485  118.8 80.4 160.8
Hunchun IBZ 18,675  80,651  14,299  60,506  4,376  20,145  -47.8 -5.2 -77.8
Yingkou IBZ 1,785  12,187  1,785  12,142  - 45  - - -
Changchun Xinglong IBA 35,836  229,299  16,271  112,133  19,564  117,166  6.4 -4.1 18.7
Haerbin IBA 11,767  83,275  8,377  73,804  3,390  9,472  904.9 2116.7 91.1
Heilongjiang Suifenhe IBA 16,158  73,821  569  2,048  15,589  71,773  -17.3 -64.2 -14.1
Shanghai Caoheting IBZ 487,502  1,737,819  205,990  863,758  281,512  874,061  3.1 -13.1 26.3
Shanghai Fenxian IBZ 79,977  304,954  61,822  220,105  18,155  84,849  8.8 8.0 10.7
Shanghai Songjiang IBZ 2,333,579  7,252,142  1,670,858  4,970,826  662,721  2,281,316  -6.4 -11.8 7.9
Shanghai Qingpu IBZ 96,919  382,403  37,524  131,057  59,395  251,347  10.2 -2.3 18.0
Shanghai Pudong Airport IBA 698,306  2,843,679  370,120  1,458,172  328,186  1,385,507  -14.2 9.3 -30.0
Shanghai Jinqiao IBZ 70,627  329,454  9,559  45,766  61,068  283,688  -20.7 -48.0 -13.4
Nanjing IBA 519,525  1,353,926  366,656  890,110  152,870  463,816  -12.2 -15.8 -4.5
Wuxi High-Tech IBA 1,997,274  7,145,194  1,132,021  3,970,248  865,253  3,174,946  -18.0 -11.3 -25.1
Xuzhou IBA 118,596  363,618  98,602  250,022  19,993  113,596  16261.7 23907.8 9519.0
Changzhou IBA 45,733  164,255  11,350  56,988  34,383  107,267  28.8 -27.7 120.6
Suzhou Industrial Park IBA 1,753,698  6,237,479  1,026,967  3,910,587  726,731  2,326,892  -17.6 -26.4 3.3
Suzhou HTIDZ IBA 1,286,292  4,199,232  786,017  2,283,945  500,275  1,915,287  -31.1 -40.9 -14.0
Nantong IBA 96,345  279,168  41,632  132,968  54,713  146,200  9.3 -3.1 23.6
Lianyungang IBZ 44,969  148,770  10,881  32,390  34,088  116,380  73.6 -33.4 213.9
Huai'an IBA 31,141  146,399  16,315  74,935  14,827  71,464  -1.3 -0.8 -1.8
Yancheng IBA 2,126  33,692  1,225  3,896  902  29,796  15.7 -44.6 34.9
Yangzhou IBA 693  16,554  256  10,275  437  6,278  -74.8 -81.5 -37.5
Zhenjiang IBA 79,175  295,478  1,040  12,615  78,136  282,863  186.4 -65.4 324.3
Taizhou IBA 12,617  36,402  5,084  14,644  7,533  21,758  -39.2 -29.7 -44.3
Changshu IBA 18,964  67,109  7,892  20,727  11,072  46,382  -2.5 25.7 -11.4
Jiangyin IB\A 30,042  68,016  12,714  34,602  17,328  33,414  446.5 1105.2 249.0
Kunshan IBA 4,458,818  13,347,606  3,236,103  9,037,017  1,222,715  4,310,589  -9.2 -13.1 0.5
Wujiang IBA 657,042  1,482,092  587,903  1,366,464  69,139  115,629  25.5 27.3 7.9
Wuzhong IBA 15,540  58,773  7,799  31,408  7,741  27,365  -28.2 -19.9 -35.8
Taichang Port IBA 61,623  203,715  15,935  59,722  45,687  143,993  17.1 -32.0 67.4
Wujin IBA 65,351  183,064  29,333  80,043  36,017  103,021  -16.2 -23.0 -10.0
Hangzhou IBZ 401,383  1,252,288  123,799  405,803  277,583  846,486  9.8 -18.2 31.3
Jiaxing IBA 81,549  285,149  40,686  150,993  40,863  134,156  232.1 373.6 148.5
Hangzhou Jinyi IBA 41,876  116,127  847  1,915  41,028  114,212  22.3 1595.8 20.4
Zhoushan Port IBA 344,694  1,021,421  63,985  189,370  280,709  832,051  52.0 715.7 28.2
Hefei IBA 47,473  187,455  8,644  51,885  38,829  135,570  -53.7 72.9 -63.8
Wuhu IBA 79,015  226,739  35,334  127,338  43,681  99,401  -3.5 -11.0 8.1
Maanshan IBA 22,958  88,590  5,504  56,799  17,455  31,791  2681.5 - 898.1
Quanzhou IBA 9,290  42,374  922  8,696  8,368  33,678  -88.5 -94.6 -83.7
Nanchang IBZ 82,879  198,520  36,166  93,511  46,713  105,008  -37.2 -27.7 -43.8
Jiujiang IBZ 11,589  22,399  4,315  11,962  7,273  10,437  -21.5 -52.4 206.4
Ganzhou IBA 169  14,264  - 10,933  169  3,331  378.7 502.0 186.2
Jinan IBA 238,932  578,367  52,184  144,886  186,747  433,481  715.8 262.0 1304.0
Dongying IBA 66,868  334,440  34,336  103,426  32,532  231,014  108.1 -29.7 1597.2
Weifang IBA 56,981  187,860  32,557  109,524  24,424  78,336  -7.0 -23.2 31.6
Qingdao xihaian IBZ 73,115  223,562  9,888  36,690  63,228  186,872  -20.2 -9.3 -22.1
Rizhao IBZ 81,878  178,286  9,925  38,872  71,953  139,414  72.8 - 35.1
Weihai  IBA 129,492  348,794  42,485  124,629  87,008  224,165  -4.3 -19.2 6.5
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 62,113  282,480  18,269  67,506  43,845  214,974  493.3 233.0 686.2
Xinzheng IBA 2,884,360  11,630,091  1,970,856  6,859,348  913,504  4,770,743  13.7 -2.0 48.0
Nanyang Wolong IBA 41,243  123,494  35,847  113,387  5,397  10,107  4486.9 16341.4 404.7
Wuhan Donghu IBA 244,520  476,850  98,149  190,808  146,371  286,042  -4.8 -54.0 231.2
Wuhan Xingang Airport IBA 11,238  131,452  3,776  27,411  7,462  104,041  -51.0 60.9 -58.6
Changsha Huanghua IBA 745  10,200  657  8,245  89  1,955  -79.6 -83.4 253.7
Xiangtan IBA 633,817  1,765,584  285,403  746,281  348,414  1,019,303  71.2 17.9 156.0
Hengyang IBA 54,023  142,657  12,692  56,706  41,331  85,951  -11.7 58.6 -31.6
Yueyang Chenglingji IBA 207,297  944,975  168,015  711,931  39,282  233,044  37.6 28.6 75.1
Hunan Chenzhou IBA 126,527  554,572  116,150  515,168  10,377  39,404  223.4 298.8 -6.8
Guangzhou Baiyun Airport IBA 220,768  784,244  43,110  128,625  177,658  655,619  59.1 109.3 52.0
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 255,503  931,263  61,341  249,570  194,162  681,692  -18.4 -34.3 -10.4
Shenzhen Yantian IBA 704,216  2,764,693  501,361  1,893,094  202,855  871,599  -20.6 -20.1 -21.5
Nanning IBA 396,907  1,116,456  203,961  530,155  192,946  586,301  92.5 79.4 106.0
Beihai IBZ 133,841  425,661  70,199  202,302  63,642  223,359  -22.9 -27.8 -17.9
Guangxi Pingxiang IBA 968,619  3,239,656  522,418  1,676,919  446,201  1,562,737  38.7 32.9 45.6
Haikou IBA 123,478  461,738  5,986  8,486  117,491  453,251  74.5 -38.1 80.6
Chongqing Fuling IBZ 2,304  2,788  110  171  2,194  2,616  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,996,235  11,431,823  2,906,291  7,287,707  1,089,944  4,144,116  8.0 3.4 17.3
Chongqing Jiangjin IBA 168,934  627,322  102,739  333,828  66,195  293,493  614.8 280.4 5680051.0
Chengdu High-Tech IBA 6,561,568  22,045,012  3,581,756  10,947,411  2,979,813  11,097,601  19.8 11.3 29.6
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 3,966  17,457  3,876  13,393  90  4,063  -70.8 -33.2 -89.8
Zunyi IBA 20,826  45,674  20,675  36,668  151  9,006  925.3 49399.6 105.6
Guian IBA 3,830  16,360  1,200  8,259  2,630  8,101  -89.6 -90.1 -89.0
Kunming IBA 3,965  7,922  1,509  4,333  2,457  3,589  -67.6 -61.5 -72.8
Honghe IBA 317,805  772,609  143,993  366,262  173,813  406,347  212.6 230.8 197.8
Xi'an  IBA 94,741  214,971  27,847  67,259  66,894  147,711  563.9 1860.5 410.3
Xi'an High-Tech IBA 1,182,779  4,396,219  312,862  1,199,388  869,916  3,196,831  76.6 23.2 110.9
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 10,809  10,809  - - -
Lanzhouxinqu IBA 19,777  52,343  7,510  17,125  12,267  35,218  -67.7 -87.5 39.2
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 6,082  71,769  5,631  43,466  451  28,303  -79.8 -85.2 -53.4
Urumqi IBA 6,626  16,678  4,963  10,584  1,663  6,094  -89.7 -92.5 -70.1
Alashankou IBA 115,172  452,166  16,202  49,238  98,970  402,928  271.8 3.5 444.3
Kashi IBA 14,041  25,359  4,745  12,971  9,295  12,387  1160.2 22992.9 533.3
Bonded Logistics Center 2,448,052  6,514,737  1,394,376  2,774,039  1,053,676  3,740,698  52.5 85.3 34.8
Beijing Yizhuang BLC(B) 43,740  102,224  52  3,532  43,689  98,692  28.2 437.9 24.8
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 232,156  1,013,468  3,178  9,165  228,979  1,004,303  181.8 1166.3 179.9
Tianjin Jizhou BLC(B) 97  13  - 84  - - -
Xinji BLC(B) 64,026  154,108  45,583  119,741  18,443  34,367  6170.0 6524.3 5185.2
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 594  2,576  575  1,659  19  916  61.0 10.8 794.9
Hebei Wuan BLC(B) - - - - - - - - -
Shanxi lanhua BLC(B) - - - - -98.4 - -98.2
Shanxi Fanglue BLC(B) - - - - - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) - 495  - - - 495  27.7 - 50.0
Qisumu BLC(B) - - - - - - - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 16,275  79,018  - 86  16,275  78,932  750.2 311.2 751.1
Panjin BLC(B) - 18,069  - - - 18,069  878.2 - 1594.7
Tieling BLC(B) 293  1,285  - - 293  1,285  3373.8 - 3373.8
Jilin BLC(B) - - - - - - - - -
Mudanjiang BLC(B) 50  354  - - 50  354  - - -
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 23,862  96,289  3,038  13,296  20,824  82,993  -27.6 -5.2 -30.2
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 1,447  5,384  - 86  1,447  5,298  - - -
Xuzhou BLC(B) 121  1,189  58  826  63  362  - - -
Rugao Port  BLC(B) 5,387  12,785  5,198  9,229  189  3,556  -57.6 -2.0 -82.8
Lianyungang BLC(B) 20,511  223,866  1,036  24,394  19,475  199,472  97.8 199.4 89.9
Dafenggang BLC(B) 56  331  29  29  26  302  -99.6 - -99.6
Jiangsu Haian BLC(B) 12,209  38,938  2,199  4,355  10,010  34,583  206.9 1817.7 177.6
Jiangsu Xinyi BLC(B) 31  31  31  31  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 8,411  29,894  977  3,396  7,434  26,499  -38.5 -11.3 -40.8
Wenzhou BLC(B) 1,759  6,612  10  10  1,749  6,603  -24.1 -8.1 -24.1
Huzhou BLC(B) 124  - - 124  - - -
Hangzhou BLC(B) 1,725  8,720  39  1,302  1,685  7,419  -18.5 -52.0 -7.2
Yiwu BLC(B) 76,368  230,794  23,123  97,571  53,245  133,223  179.0 6838.2 63.8
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 10,357  24,550  5,005  5,128  5,353  19,422  1264.1 5557.1 1036.4
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 497  3,360  - - 497  3,360  86.8 - 86.8
Anhui Wandongnan BLC(B) 19,082  19,170  19,082  19,170  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 3,401  8,724  2,245  4,840  1,156  3,884  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 14,389  57,446  1,239  5,410  13,150  52,036  -13.7 8.6 -15.5
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 235  235  235  235  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) - 3,327  - - - 3,327  335.6 - 335.6
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 10,145  30,941  25  25  10,120  30,916  - - -
Zibo BLC(B) 12,843  32,322  - - 12,843  32,322  4414.8 - 9767.6
Yantai Fushan Huili BLC(B) - - - - - - - - -
Luzhong Yunda BLC(B) 81  208  35  73  46  135  -81.5 20.0 -87.3
Zhucheng BLC(B) - - - - - - - - -
Henan BLC(B) 228,471  365,175  208,761  300,024  19,711  65,150  -7.0 146.8 -76.0
Henan Dezhong BLC(B) 22  22  - - 22  22  -74.8 - -74.8
Henan Shangqiu BLC(B) 6,116  34,973  5,097  23,401  1,019  11,573  91.8 8705.6 -35.6
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 65  79  - - 65  79  422.0 - 422.0
Xiangyang BLC(B) 2,146  6,697  2,146  6,409  - 288  363.8 343.8 -
Yichang Sanxia BLC(B) 12,988  34,006  9,991  23,867  2,997  10,139  175.2 2088.9 -10.0
Jingmen BLC(B) 329  2,608  329  2,608  - - - - -
Xiantao BLC(B) 29  6,770  29  29  - 6,742  13.3 - 12.8
Changsha Jinxia BLC(B) 457,587  565,611  451,300  535,850  6,287  29,762  71.4 78.5 -0.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 219  16,107  219  16,042  - 65  -7.2 -7.6 -
Shenzhen Airport BLC(B) 89,445  292,359  49,735  137,240  39,710  155,119  7.8 14.3 2.7
Shantou BLC(B) 749  1,795  11  34  738  1,760  -85.0 -96.3 -84.0
Zhanjiang BLC(B) 7,440  23,198  2,084  6,565  5,356  16,634  32.7 -26.3 94.0
Dongguan BLC(B) 85,061  224,963  10,071  57,574  74,990  167,389  373.1 174.0 530.6
Dongguan Qingxi BLC(B) 236,727  910,056  58,119  246,108  178,608  663,948  -20.2 -35.2 -12.7
Zhongshan BLC(B) 35,697  141,115  13,484  51,978  22,213  89,137  -13.7 42.6 -29.9
Foshan Guotong BLC(B) 6,812  18,874  2,984  4,205  3,828  14,669  22.0 58.8 14.4
Fangcheng Port BLC(B) - 16,660  - - - 16,660  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 12,522  46,762  - - 12,522  46,762  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 55,456  103,803  12,240  45,264  43,216  58,539  -65.9 -81.8 5.6
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 20,248  49,510  10,808  31,150  9,440  18,360  201.9 369.9 87.9
Chengdu Airport BLC(B) 17,911  53,460  446  509  17,464  52,951  - - 67.3
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 1,089  4,397  509  1,089  3,888  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 491,982  1,147,288  421,599  917,139  70,383  230,149  363.8 497.0 145.5
Luzhou Port BLC (B) 30,436  78,318  - - 30,436  78,318  8.9 - 35.9
Yibin Port BLC(B) 38,019  88,479  17,860  31,345  20,159  57,135  574.0 - 335.3
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 771  1,078  444  745  327  332  -81.5 -87.2 -
Shanxi Xixian BLC(B) 29,689  73,630  3,653  12,383  26,036  61,246  40.2 181.8 27.3
Wuwei BLC(B) - - - - - - - - -
Qinghai Caojiapu BLC(B) - - - - - - - - -
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) - 545  - - - 545  - - -
International Border Cooperation Center 640  8,920  320  6,945  320  1,976  -89.1 -91.1 -45.7
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 13,432  24,696  11,473  18,210  1,958  6,486  313.0 1618.0 31.8

Note:

Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730