Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-2. 2019
03/23/2019

(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-2. 2019
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
2 1 to 2 2 1 to 2 Exports Imports
TOTAL 135,200,630  353,180,779  131,119,542  309,305,436  -4.6 -3.2
Beijing  1,409,657  3,505,452  5,663,631  13,191,303  -16.9 -13.5
Zhongguancun Science Park 32,583  88,300  63,698  153,648  -4.5 -36.4
Beijing ETDZ 311,119  768,557  1,006,626  2,217,546  8.1 23.0
Tianjin 2,500,822  5,924,054  6,073,736  14,062,809  -19.9 16.0
Tianjin Binhai New Area 1,211,292  2,660,450  4,243,620  9,549,553  -26.1 18.5
     Tianjin ETDZ 894,558  1,872,651  1,238,036  2,623,006  -28.3 -3.3
Hebei Province  2,573,300  6,982,733  2,809,010  6,533,435  -1.2 1.5
Shijiazhuang   366,469  1,026,752  81,405  249,809  -5.5 -75.4
     Shijiazhuang HNTIDZ 514  2,037  589  1,786  526.6 26.5
Thangshan 367,937  956,251  2,096,040  4,710,648  -1.7 36.2
     Caofeidian ETDZ 3,018  8,157  563,220  618,976  1506.2 3831.3
Qinhuangdao 228,913  554,944  119,974  256,110  -1.2 -38.6
      Qinhuangdao ETDZ  85,787  192,749  92,407  183,362  5.8 -15.3
Baoding 229,836  693,452  37,583  119,408  -10.3 -14.9
       Baoding HNTIDZ 5,626  14,554  733  1,091  -73.7 -89.1
Shanxi Province 758,986  2,004,734  320,162  891,369  -12.8 -34.0
Taiyuan 327,964  995,838  242,951  691,431  -28.2 -32.0
      Taiyuan ETDZ 242,661  732,216  142,295  455,544  -26.0 -31.3
      Taiyuan HNTIDZ 47  172  - 597  -42.9 383.1
Datong 25,113  67,366  4,057  19,797  21.7 -19.4
   Datong ETDZ - - - - - -
Jinzhong 15,984  54,698  723  2,253  15.5 -70.3
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 528,098  1,133,804  824,108  1,803,661  9.9 2.1
Hohhot 33,618  83,069  81,600  146,720  -16.1 -43.4
Baotou                     119,132  278,351  100,345  199,451  19.0 -21.9
      Baotou HNTIDZ 20  622  - 4,904  -84.6 -85.9
Erenhot 5,442  19,905  60,746  156,352  23.5 42.9
Manzhouli 1,617  5,439  128,762  303,178  -40.8 -20.7
Liaoning Province 3,276,632  8,947,570  4,783,098  11,247,317  -2.4 -0.2
Shenyang 355,641  784,582  791,236  1,742,815  -2.0 32.3
      Shenyang ETDZ 95,349  208,688  92,551  215,390  -2.3 -15.7
      Shenyang HNTIDZ 80,401  112,357  16,877  47,564  93.4 -8.8
Dalian 1,555,747  5,015,792  2,602,840  6,012,016  -2.6 -3.3
     Dalian ETDZ 338,954  882,702  1,204,042  2,605,848  -29.5 7.9
     Dalian HNTIDZ 40,930  83,981  14,935  33,423  0.3 -1.8
Anshan 201,088  484,447  33,431  58,873  21.2 -60.7
      Anshan HNTIDZ 3,948  12,310  173  516  -41.7 -64.7
Dandong 132,753  352,214  45,199  91,096  5.4 21.7
Jilin Province 351,738  784,336  888,265  1,973,517  -2.5 -26.7
Changchun 169,055  346,611  700,260  1,579,426  21.8 -32.2
      Changchun ETDZ 15,031  33,995  50,409  137,650  35.8 -25.0
      Changchun HNTIDZ 14,821  39,281  25,340  54,930  -8.1 -62.7
Jilin                       65,404  137,623  51,337  105,484  -27.1 19.2
      Jilin HNTIDZ 1,115  3,311  1,021  2,164  -20.9 -47.7
Hunchun 25,819  69,150  88,369  180,191  2.8 26.6
Heilongjiang Province 254,814  715,026  1,488,739  3,030,707  -7.0 7.0
Harbin 78,937  276,094  38,580  116,540  -17.5 -29.7
      Harbin ETDZ 15,883  59,964  2,822  11,499  87.8 -65.1
      Harbin HNTIDZ 8,603  12,910  1,193  5,794  -64.8 -62.5
Daqing                       28,078  88,798  1,240,930  2,365,066  -18.4 14.7
      Daqing HNTIDZ 14,299  54,936  22,040  34,909  -31.8 -47.2
Heihe 7,226  24,137  16,372  52,750  602.2 -42.4
Suifenhe 785  2,757  86,184  211,180  -45.6 -21.6
Shanghai 10,998,619  24,685,760  18,691,533  45,734,850  -13.1 -4.3
Shanghai Caohejing High-Tech Park      287,689  691,058  180,381  513,516  -11.6 -14.1
Shanghai ETDZ 451  911  1,074  2,452  21.5 101.7
Shanghai Minhang ETDZ 54,515  120,449  74,065  160,576  -15.7 -2.4
Shanghai New Pudong Area 3,581,527  7,943,109  9,475,026  23,476,145  -12.8 4.4
Jiangsu Province 26,060,017  59,382,202  17,991,232  43,139,279  -4.8 -6.7
Nanjing 1,721,937  3,742,048  2,078,647  4,519,466  -6.2 -3.4
Nanjing Foreign oriented HTDZ 62,371  180,070  72,438  162,826  -40.3 -59.7
Wuxi 2,594,490  5,987,978  1,838,033  4,355,360  0.1 11.0
       Wuxi HNTIDZ 1,731,047  3,974,518  1,625,546  3,893,617  4.2 12.8
Changzhou 1,724,383  3,935,765  569,899  1,338,879  -7.5 -8.6
       Changzhou HNTIDZ 34,727  79,199  15,974  42,528  -22.9 -20.1
Suzhou 12,620,284  28,413,571  8,729,804  21,570,050  -6.5 -9.2
Suzhou IDZ 1,686,989  3,670,707  2,485,522  5,779,138  -1.4 -18.3
Suzhou HNTIDZ 880,308  1,931,530  482,126  1,263,683  -6.1 -1.1
Nantong  1,902,174  4,537,990  1,077,999  2,851,191  1.2 -5.4
Nantong ETDZ 185,204  430,423  196,223  505,639  7.5 -5.5
Lianyungang 231,574  540,733  792,412  1,604,682  -15.9 -16.9
Lianyungang ETDZ 48,094  88,815  15,339  41,071  -33.0 15.1
Zhejiang Province 16,723,084  50,908,266  7,499,426  17,086,342  -7.3 3.9
Hangzhou 2,234,010  5,829,477  1,247,968  2,699,159  -9.8 -3.4
       Hangzhou ETDZ 280,583  625,046  284,479  607,665  3.6 24.1
Hangzhou HNTIDZ 42,180  111,897  13,761  109,231  -16.0 50.0
Ningbo 3,810,745  11,486,872  4,138,428  8,776,077  -3.2 7.3
Ningbo ETDZ 168,644  445,181  740,663  1,533,329  4.0 7.7
Ningbo HNTIDZ 37  56  10  -54.7 159.8
Wenzhou 964,849  3,217,678  89,509  210,619  -5.2 -25.5
Wenzhou ETDZ 33,626  94,126  1,392  5,360  42.0 -59.9
Jinhua 2,592,419  10,017,357  115,761  334,877  -9.5 34.6
Jinhua ETDZ 1,963  7,029  327  982  163.0 -23.6
Cixi 498,480  1,682,045  50,035  117,969  5.8 -54.5
Ningbo Hangzouwan ETDZ 3,324  11,713  817  2,780  - -
Anhui Province 2,369,653  5,528,005  1,902,381  3,986,430  6.6 -9.3
Hefei 929,708  2,073,820  478,332  1,111,978  8.0 -49.1
       Hefei ETDZ 426,879  966,196  188,444  509,219  15.2 -57.4
Hefei HNTIDZ 101,559  240,420  47,038  94,614  19.6 -18.2
Wuhu 372,755  798,531  134,683  306,759  0.2 -15.4
       Wuhu ETDZ 174,822  394,383  72,436  179,649  -12.1 -26.5
Wuhu HNTIDZ 6,690  14,959  4,525  7,796  70.2 22.4
Bengbu 55,474  128,933  10,770  52,653  8.3 -31.7
Bengbu HNTIDZ 1,531  3,705  784  5,750  -54.1 -48.6
Huainan 11,925  26,522  1,629  2,949  5.0 -53.4
       Huainan ETDZ - - - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  130,456  322,241  179,029  337,955  28.5 -14.8
Ma'anshan ETDZ 4,030  4,984  205  1,005  531.1 -64.6
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 56,969  168,946  721,933  1,239,642  94.2 38.4
Tongling ETDZ 5,920  10,848  1,042  2,490  258.6 -62.0
Anqing  83,212  189,574  23,050  68,492  21.1 7.8
Anqing ETDZ 1,888  5,033  7,487  12,833  505.2 176.4
Chuzhou 162,351  366,884  196,773  497,166  14.8 356.0
Chuzhou ETDZ 28,559  56,282  160,292  430,697  57.3 552.7
Liu'an 59,247  139,457  16,929  37,549  15.3 71.1
Liu'an ETDZ - - -95.7 -48.9
Xuancheng 122,708  318,969  5,769  19,496  18.7 -1.1
Ningguo ETDZ -13.7 -18.6
Chizhou  39,024  76,487  93,656  179,116  15.3 31.8
Chizhou ETDZ 642  1,862  5,005  6,688  1206.5 -0.1
Fujian Province 5,800,762  15,846,839  4,426,955  9,892,460  -5.5 -8.6
Fuzhou 1,110,107  2,622,188  478,383  1,378,117  -13.3 0.0
Fuzhou ETDZ 48,745  115,883  14,385  35,586  -45.6 -69.1
Fuzhou HNTIDZ 2,347  6,024  19  26  -4.2 3789.9
Xiamen 1,791,178  4,758,850  1,411,808  3,339,039  -7.7 -22.3
Xiamen Torch HNTIDZ 60,707  148,654  135,062  299,468  -6.6 -15.8
Pingtan 2,484  10,445  13,768  33,149  -70.5 4.7
Pingtan Integrated Experimental Area 2,224  10,145  13,768  33,113  -71.4 4.6
Jiangxi Province 1,438,100  3,974,762  881,213  2,176,209  -6.1 12.2
Nanchang 244,524  616,860  274,141  638,866  -14.6 43.6
Nanchang ETDZ 5,948  26,872  117,083  186,014  -87.1 32.5
Nanchang HNTIDZ 48,147  103,659  76,301  194,509  132.6 62.5
Jingdezhen 59,255  143,036  3,158  7,124  -11.6 86.2
Jingdezhen HNTIDZ 1,068  1,847  - - -41.4 -
Pingxiang 44,868  122,637  9,064  21,237  86.9 1274.4
Pingxiang ETDZ 1,056  4,019  1,950  5,542  54.4 -
Jiujiang 115,328  282,445  83,826  220,009  -38.7 52.8
Jiujiang ETDZ 16,684  34,608  1,153  4,630  -2.1 -58.1
Xinyu 55,091  144,407  61,519  173,352  1.3 -47.6
Xinyu HNTIDZ 9,221  23,316  1,175  2,424  -24.8 -35.2
Yingtan 92,885  226,243  230,782  586,851  24.6 6.0
Yingtan HNTIDZ 14  90  1,735  3,178  127.5 209.1
Ganzhou 167,444  506,695  83,837  181,861  -4.1 11.2
Ganzhou ETDZ 4,932  17,795  6,334  16,814  -1.2 483.1
Yichun 115,185  322,289  11,287  52,003  2.8 -21.7
Yichun ETDZ 1,220  13,564  149  301  94.4 -48.9
Shangrao 211,843  554,537  18,164  37,193  34.8 -20.8
Shangrao ETDZ 485  2,261  - - 174.4 -
Ji'an 121,006  334,854  70,187  180,635  8.5 20.2
Jinggangshan ETDZ 7,778  26,919  958  2,657  8.1 -63.6
Shandong Province 9,417,780  24,490,778  13,313,133  29,290,025  -4.3 -1.0
Jinan 517,859  1,298,254  208,443  709,396  8.0 -1.0
Jinan HNTIDZ 128,597  307,472  113,738  414,158  6.9 25.3
Qingdao 2,475,076  6,092,201  4,157,279  9,098,488  -6.4 17.5
Qingdao ETDZ 398,409  843,067  851,107  2,012,817  -13.2 -0.4
Qingdao HNTIDZ 7,780  18,313  8,822  19,456  175.2 42.8
Yantai 1,352,516  3,675,491  1,742,271  3,792,247  -11.2 -9.9
Yantai ETDZ 381,212  990,870  521,376  1,134,705  -8.9 9.6
Weifang 1,034,042  2,713,779  935,915  2,193,297  2.8 -5.1
Weifang HNTIDZ 31,183  66,267  11,181  25,250  -22.7 -45.9
Weihai 648,297  1,828,144  245,839  645,532  -13.3 1.1
Weihai Torch HNTIDZ 78,266  224,082  32,805  75,413  -0.9 51.1
Henan Province 2,981,501  7,515,651  1,254,402  2,995,860  -3.6 -36.8
Zhengzhou 1,856,599  4,563,144  703,663  1,766,037  -8.9 -50.1
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,591,110  3,897,711  603,923  1,521,892  -9.8 -52.8
Zhengzhou HNTIDZ 36,628  86,363  2,917  9,620  0.2 30.8
Luoyang 137,940  343,059  5,051  16,760  3.8 -47.9
Luoyang HNTIDZ 9,229  22,138  746  1,841  54.9 152.3
Hubei Province 1,921,621  4,427,571  1,162,848  2,837,912  0.0 7.7
Wuhan 941,308  2,201,923  660,232  1,843,661  -7.9 18.8
Wuhan ETDZ 84,371  163,899  89,169  249,455  -37.4 -10.1
Wuhan Wujiashan ETDZ 84,371  163,899  89,169  249,455  -37.4 -10.1
Wuhan Donghu HNTIDZ 572,807  1,355,166  367,815  1,064,950  -1.4 40.1
Huangshi 140,228  282,833  137,683  292,402  24.4 -22.9
Huangshi ETDZ 4,656  11,869  5,007  13,480  70.4 -17.8
Xiangyang 78,795  201,294  38,867  112,686  -2.6 1.4
Xiangyang ETDZ 830  1,846  125  383  358.0 -76.0
Xiangyang HNTIDZ 12,725  34,960  27,180  68,944  -31.8 97.5
Jingzhou 189,832  408,163  49,319  128,397  1.9 2.2
Jingzhou ETDZ 15,980  35,600  368  2,760  2.0 -74.8
Hunan Province  1,049,010  2,800,573  877,571  2,183,017  -1.6 9.2
Changsha  389,294  905,308  335,257  904,280  30.9 37.5
Changsha ETDZ 17,709  38,568  48,402  156,839  33.8 44.7
Changsha HNTIDZ 26,044  40,572  14,727  28,562  -1.2 62.2
Zhuzhou 69,096  166,865  46,910  103,570  -5.1 -18.1
Zhuzhou HNTIDZ 23,063  49,926  2,142  2,973  9.6 -37.7
Xiangtan 27,073  90,222  51,530  146,102  17.2 -17.9
Xiangtan ETDZ 7,079  19,439  171  724  -10.3 -96.9
Xiangtan HNTIDZ 308  - - 2.3 -
Hengyang 113,214  298,955  101,961  242,048  16.2 -2.1
Hengyang HNTIDZ - 20  - - 0.4 -
Yueyang 35,596  141,185  139,163  302,793  -32.7 17.4
Changde 34,978  96,485  23,499  39,131  -8.6 -22.0
Changde ETDZ 3,349  5,865  18,823  30,762  4.4 705.4
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 27,854  77,114  1,364  5,060  1.7 -59.9
Yiyang HNTIDZ 309  1,304  19  19  -54.9 -
Liuyang 25,800  51,469  1,488  2,970  28.6 -18.0
Liuyang ETDZ 1,174  1,742  666  1,289  18.7 106.7
Guangdong Province 33,925,518  97,103,280  26,714,517  67,497,696  -3.2 -6.3
Guangzhou  3,967,060  13,162,559  4,730,022  11,522,158  -18.4 16.6
Guangzhou ETDZ 422,692  1,088,650  719,412  1,808,221  -4.2 31.5
Guangzhou HNTIDZ 403,513  829,229  512,879  1,287,569  -7.5 30.8
Guangzhou Nansha New Area 390,924  1,161,966  707,371  1,499,359  -6.3 -13.3
Shenzhen 14,659,987  39,288,336  11,698,632  29,428,511  2.6 -16.0
Shenzhen HNTIDZ 35  417  194  925  -45.9 -66.8
Zhuhai 1,180,106  3,182,753  980,861  2,737,698  -17.1 -2.1
Zhuhai Hengqin New Area 356  1,561  13,958  29,858  -96.1 157.1
Shantou  348,710  1,170,174  140,668  349,036  -18.1 -25.8
Foshan 2,117,155  6,447,936  1,027,106  2,520,539  -5.2 -3.5
Jiangmen 942,175  2,870,825  233,424  682,499  0.9 -15.5
Zhanjiang 79,689  367,737  433,903  1,395,454  -29.7 26.4
Zhanjiang ETDZ 15,958  75,279  27,884  72,004  7.8 87.9
Huizhou 2,063,064  5,406,684  1,467,400  3,556,374  -0.4 -3.4
Huizhou HNTIDZ 1,035,889  2,634,059  647,679  1,443,913  5.1 -18.1
Yangjiang 117,571  345,267  149,101  286,141  9.9 41.8
Dongguan 5,484,471  15,953,205  4,108,469  10,679,118  3.5 0.8
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 737  2,718  7,330  33,295  369.0 230.9
Zhongshan 1,568,259  4,412,901  411,331  1,121,207  -4.0 -9.6
Zhongshan Torch HNTIDZ 18,499  55,017  6,955  16,871  105.5 209.7
Guangxi Zhuan Autonomous Region 839,988  2,661,608  2,652,919  6,678,732  23.5 -0.4
Nanning 201,336  630,833  186,380  540,992  -22.0 -20.1
Nanning HNTIDZ 932  3,928  2,084  9,644  -42.6 76.5
Guilin  78,307  204,816  9,306  21,680  1.4 5.5
Guilin New HNTIDZ 10,844  29,196  1,330  3,069  -10.1 -60.3
Beihai 113,103  309,266  530,687  1,242,729  10.8 26.5
Chongzuo 238,986  411,999  350,886  675,170  240.3 -28.9
Fangchenggang 12,397  58,382  732,861  2,081,314  -44.4 11.0
Hainan Province 201,457  577,161  1,033,078  2,443,170  80.1 55.9
Haikou 15,846  70,488  377,172  866,911  -13.1 284.3
Hainan International Science and Industry Park  381  894  15  3,953  -79.4 -69.2
Hainan Yangpu EDZ 146,172  387,906  567,494  1,269,498  150.3 22.4
Chongqing 2,989,972  6,932,822  1,434,634  3,127,354  15.2 -1.5
Chongqing HNTIDZ 3,779  10,950  1,451  4,994  -28.6 -44.3
Chongqing Liangjiang New Area 906,508  2,061,150  467,529  1,239,512  22.6 -13.0
       Wanzhou ETDZ 1,012  2,377  722  2,323  57.1 -22.6
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 3,116,399  6,904,211  3,397,114  7,042,204  20.4 17.0
Chengdu 2,612,118  5,641,669  2,915,786  5,929,143  24.6 9.5
Chengdu ETDZ 70,289  175,064  67,741  176,772  47.0 -41.4
Chengdu HNTIDZ 2,092,505  4,629,615  1,974,183  4,067,278  24.2 -5.8
Luzhou 42,490  118,580  11,817  38,990  63.9 17.7
Luzhou HNTIDZ 6,154  36,385  - 77  1576.8 -91.9
Mianyang 61,764  145,072  255,158  522,054  13.8 335.7
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 15,297  36,571  236,573  444,096  22.1 4038.9
Guangyuan 2,353  6,842  13,438  22,145  -7.3 671.6
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 47,773  122,095  10,644  32,495  -15.2 -14.7
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 53,454  165,924  35,562  137,171  27.9 57.7
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 251,521  695,110  135,646  266,815  -6.6 -34.0
Guiyang 157,325  355,195  63,186  115,439  27.4 12.7
Guiyang HNTIDZ 5,982  10,178  44  308  6483.4 0.5
Yunnan Province 484,987  1,381,722  1,354,664  2,800,151  9.0 7.8
Kunming 184,634  511,001  901,527  1,759,016  13.5 10.1
Kunming HNTIDZ 5,387  14,338  40,315  71,343  -26.6 1437.0
Honghezhou 43,220  135,770  61,765  224,881  -7.5 -7.5
Mengzi ETDZ 7,391  46,758  18,048  70,848  32.3 206.7
Wanding 267  679  22,899  41,080  9.0 44.0
Ruili County 21,085  63,388  24,855  51,168  -5.4 32.7
Hekou County 201  78,083  166,838  -80.9 -5.0
Qujing 41,332  120,599  13,282  25,082  -3.5 38.4
Qujing ETDZ 500  1,844  - 36  -76.7 -
Tibet Autonomous Region  10,000  65,048  434  2,268  6.8 -58.0
Lhasa 8,838  63,411  73  618  4.5 -82.0
Lhasa ETDZ 255  492  - - 3549.0 -
Shanxi Province 2,120,528  4,499,985  1,656,747  3,480,465  -7.4 12.6
Xi'an 1,974,995  4,118,810  1,535,322  3,257,336  -7.3 21.1
Shanxi Aerospace ETDZ 7,391  15,127  2,467  3,165  20.1 34.3
Xi'an NTIDZ 112,516  253,806  84,000  195,508  38.7 3.1
Baoji 45,306  102,220  23,924  61,061  4.9 -1.4
Baoji HNTIDZ 2,147  6,828  - 3,146  73.0 -
Hanzhong 7,270  22,632  1,488  3,089  12.7 -93.9
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 148,933  358,193  208,284  472,843  3.8 -16.3
Lanzhou 66,501  161,517  9,954  39,910  6.9 -26.1
Lanzhou NTIDZ 96  3,302  13  23  239.3 319.8
Qinghai Province 15,035  39,476  9,762  22,411  5.4 -18.7
Xining 8,094  27,886  3,277  6,844  113.1 -73.7
Xining ETDZ 44  857  113  259.1 -70.8
Qinghai HNTIDZ 73  132  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 152,016  373,892  36,709  133,370  -5.8 -50.4
Yinchuan 33,696  85,940  20,166  58,142  -31.9 -61.7
Yinchuan ETDZ 1,541  1,873  2,756  5,551  5.1 -56.4
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 530,082  2,030,155  1,633,592  3,281,454  -20.5 18.0
Urumqi 200,034  797,739  1,116,078  2,220,141  -35.3 -10.6
Urumqi ETDZ 25,265  42,532  40,428  81,738  -71.1 163.6
Urumqi HNTIDZ 15,730  92,829  1,033,236  2,031,144  114.9 -10.7
Bole 598  6,187  44,083  138,618  -74.9 5.2
Yining  118,273  488,981  7,050  21,913  -2.2 -59.7
Shihezi 18,725  78,685  5,940  8,409  25.8 102.4
Shihezi ETDZ 13,557  24,153  138  2,270  17.1 163.9

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730