Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 8.2020
2020/09/23

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 8.2020
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 8 1 to 8 Total Exports Imports
Special Economic Zone 53,394,797  368,205,897  30,366,347  201,030,609  23,028,449  167,175,289  -1.4 -4.2 2.2
Xiamen SEZ 9,356,953  62,031,393  4,996,020  31,896,748  4,360,932  30,134,645  3.2 -5.5 14.3
Shenzhen SEZ 38,635,856  267,769,438  22,172,339  147,344,300  16,463,516  120,425,138  -1.1 -3.6 2.3
Zhuhai SEZ 3,488,385  23,777,144  2,190,414  13,800,226  1,297,971  9,976,918  -15.5 -12.3 -19.5
Shantou SEZ 913,098  6,921,154  784,609  5,513,276  128,489  1,407,878  21.1 25.7 5.7
Hainan SEZ 1,000,505  7,706,769  222,964  2,476,059  777,541  5,230,710  -12.5 -21.5 -7.5
Economic and Technological Development Zone 27,496,452  193,835,814  14,420,294  96,513,808  13,076,158  97,322,006  -1.1 -2.1 -0.1
High and New Tech Industrial Development Zone 27,476,771  189,963,406  15,282,705  101,978,554  12,194,066  87,984,852  0.0 -4.4 5.7
Integrated Experimental Area 4,312,154  29,666,827  2,244,381  17,225,970  2,067,773  12,440,856  8.5 10.3 6.2
Bonded Area 19,359,660  140,110,072  6,528,368  45,100,590  12,831,292  95,009,482  0.3 0.7 0.1
Tianjin Port BA 676,648  4,679,848  127,845  735,419  548,803  3,944,429  -24.9 -31.7 -23.5
Dalian BA 145,975  1,089,104  46,804  323,625  99,171  765,479  -3.4 17.4 -10.2
Zhangjiagang BZ 338,376  3,094,289  138,667  1,000,852  199,709  2,093,437  -8.5 -14.0 -5.7
Shanghai Waigaoqiao BA 11,248,115  82,013,061  2,872,972  20,436,144  8,375,143  61,576,917  -0.7 1.0 -1.3
Niongbo BA 1,256,941  8,204,985  295,052  2,073,894  961,890  6,131,091  20.5 17.0 21.7
Fuzhou BA 28,297  297,593  16,469  94,765  11,828  202,828  35.5 -3.0 66.2
Xiamen Xiangyu BA 689,755  3,998,504  551,410  2,787,553  138,345  1,210,951  0.3 3.2 -5.9
Guangzhou BA 226,717  1,759,857  84,804  438,145  141,913  1,321,712  9.8 20.1 6.8
Shenzhen Futian BA 4,468,412  32,940,106  2,189,071  15,950,033  2,279,342  16,990,074  3.3 -2.2 8.9
Zhuhai BA 132,135  1,260,532  64,991  548,754  67,144  711,778  -21.3 -16.1 -24.9
Shantou BA 148,288  772,194  140,283  711,407  8,004  60,786  275.8 412.7 -8.8
Export Processing Zone 4,658,958  33,512,855  2,482,310  18,032,115  2,176,648  15,480,740  -3.0 -7.9 3.5
Tianjin EPZ 17,568  137,129  5,641  35,339  11,927  101,790  21.6 -41.3 93.9
Hebei Qinghuangdao EPZ 34,068  453,404  29,199  385,194  4,869  68,210  19.1 25.4 -7.1
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,099  10,382  839  6,552  260  3,830  -27.8 -45.5 61.9
Liaoning Dalian EPZ 341,348  3,117,553  269,505  2,598,659  71,843  518,893  -27.0 -30.8 0.9
Shanghai Jiading EPZ 78,217  546,132  23,459  101,719  54,758  444,412  -13.4 -28.4 -9.0
Zhejiang Ningbo EPZ 197,763  1,518,839  75,466  559,787  122,297  959,053  1.7 -1.8 4.0
Zhejiang Cixi EPZ 43,442  322,690  439  3,016  43,003  319,675  49.8 -72.1 56.2
Anhui Hefei EPZ 761,661  5,173,630  503,126  3,600,160  258,535  1,573,469  17.5 18.2 16.0
Fujian FuzhouEPZ 27,204  187,092  13,940  111,426  13,264  75,667  26.7 58.7 -2.3
Jiangxi Jinggangshan EPZ 27,514  87,605  18,859  67,546  8,655  20,059  577.6 422.5 -
Shandong Qingdao EPZ 78,814  532,588  55,436  370,991  23,378  161,596  -27.0 -6.8 -51.3
Henan Zhengzhou EPZ 49,172  266,434  8,280  127,406  40,892  139,029  80.9 289.3 21.4
Hubei Wuhan EPZ 24,623  43,176  17,400  30,107  7,223  13,069  114.3 102.2 148.7
Guangdong Guangzhou EPZ 14,559  123,098  14,559  103,392  - 19,706  -69.2 -67.8 -74.9
Guangdong Shenzhen EPZ 989,887  7,813,505  489,382  3,317,863  500,505  4,495,643  10.2 2.1 17.1
Sichuan Mianyang EPZ 5,573  56,171  5,145  52,602  429  3,569  -23.8 -23.5 -28.0
Shanxi Xi'an EPZ 1,966,445  13,123,427  951,634  6,560,356  1,014,810  6,563,071  -8.9 -12.6 -4.9
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 18,986  170,044  8,057  63,566  10,929  106,478  -12.1 -11.0 -12.7
Bonded Logistics Park  1,332,572  6,805,797  904,743  3,917,962  427,829  2,887,835  7.1 17.3 -4.1
Tianjin BLP 106,878  1,298,323  22,501  108,001  84,377  1,190,322  -16.5 -18.4 -16.3
Shanghai Waigaoqiao BLP 317,893  2,012,442  145,516  1,114,512  172,377  897,929  -4.1 -7.5 0.6
Xiamen Xiangyu BLP 657,164  2,478,235  653,419  2,441,048  3,745  37,187  32.2 38.5 -66.7
Guangzhou BLP 250,638  1,016,798  83,308  254,401  167,330  762,397  23.1 5.7 30.2
Bonded Port 10,692,711  70,762,083  4,675,324  26,034,757  6,017,387  44,727,326  1.7 7.6 -1.4
Tianjin Dongjiang BP 1,316,098  9,979,924  740,890  2,871,719  575,208  7,108,205  9.8 163.2 -11.2
Dalian Dayaowan BP 388,346  2,983,051  115,489  924,104  272,857  2,058,947  3.3 -5.5 7.7
Yangshan BP 1,153,746  8,254,806  332,538  2,729,220  821,208  5,525,585  1.3 -0.7 2.3
Zhangjiagang BP 124,285  1,038,697  9,944  88,845  114,341  949,852  -32.3 -39.8 -31.5
Ningbo Meishan BP 53,298  515,898  43,940  222,340  9,358  293,558  -6.5 25.0 -21.4
Fuzhou BP 15,726  182,094  7,908  90,365  7,818  91,729  -39.3 31.8 -60.3
Xiamen Haicang BP 343,952  2,495,079  257,058  1,884,718  86,894  610,361  14.9 13.9 18.2
Qingdao Qianwan BP 1,132,578  7,120,710  431,440  1,665,384  701,138  5,455,326  -20.0 17.5 -27.1
Yantai BP 1,311,230  5,997,050  717,444  3,337,967  593,787  2,659,083  -17.6 -17.7 -17.4
Guangzhou Nansha BP 578,564  4,721,728  224,691  1,455,499  353,873  3,266,229  -25.2 -16.6 -28.5
Shenzhen Qianhaiwan BP 2,027,455  14,204,337  497,470  3,006,069  1,529,985  11,198,268  28.0 11.8 33.2
Guangxi Qinzhou BP 72,094  721,003  2,547  285,105  69,547  435,898  168.7 1959.0 71.3
Hainan Yangpu BP 8,606  105,067  349  1,206  8,256  103,861  191.7 197.6 191.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 2,166,733  12,442,639  1,293,616  7,472,215  873,116  4,970,424  13.1 0.7 38.7
Integrated Bonded Area 42,919,727  288,390,695  24,351,793  161,229,160  18,567,934  127,161,535  12.2 7.3 19.0
Beijing Tianzhu IBA 879,990  5,820,018  25,599  216,872  854,391  5,603,146  4.1 -39.2 7.0
Tianjin Binhaixinqu IBA 244,709  2,146,112  18,758  104,520  225,950  2,041,592  -4.3 -33.2 -2.1
Shijiazhuang IBA 264,492  1,304,356  252,219  1,128,135  12,273  176,221  222.0 418.7 -6.1
Caofeidian IBA 68,575  419,389  7,353  185,927  61,223  233,462  103.5 67.9 145.0
Hebei Langfang IPZ 17,448  31,001  8,580  17,236  8,868  13,765  132.2 40.4 1183.2
Taiyuan Wusu IBA 37,072  392,369  15,157  204,083  21,915  188,286  5034.0 24227.9 2667.4
Manzhouli IBA 20,722  78,595  18,795  41,964  1,926  36,631  332.0 916.1 160.5
ORDOS IBZ 87  183  87  183  - - 34.4 34.4 -
Shenyang IBA 18,014  198,698  5,323  83,975  12,691  114,723  146.0 150.4 142.9
Hunchun IBZ 14,776  150,259  12,223  111,062  2,553  39,197  -48.3 -22.9 -73.3
Yingkou IBZ 7,536  21,844  1,666  15,733  5,870  6,111  5954.1 4957.6 12188.2
Changchun Xinglong IBA 35,780  347,351  16,233  157,721  19,547  189,630  -29.5 -18.9 -36.4
Haerbin IBA 2,124  92,368  329  74,619  1,794  17,749  340.8 1052.2 22.6
Heilongjiang Suifenhe IBA 15,717  145,686  322  4,387  15,395  141,299  -31.1 -37.5 -30.9
Shanghai Caoheting IBZ 491,015  3,493,378  209,911  1,664,067  281,103  1,829,311  -6.3 -24.1 19.3
Shanghai Fenxian IBZ 70,391  594,758  50,391  438,010  20,000  156,748  -0.8 -3.8 8.6
Shanghai Songjiang IBZ 2,690,978  18,079,118  2,097,908  13,170,404  593,070  4,908,714  6.1 2.7 16.3
Shanghai Qingpu IBZ 77,606  712,135  31,714  252,570  45,892  459,565  -4.7 -17.0 3.7
Shanghai Pudong Airport IBA 815,621  6,083,106  461,625  3,275,182  353,997  2,807,924  -14.0 5.8 -29.4
Shanghai Jinqiao IBZ 146,829  758,381  17,888  118,563  128,941  639,817  -24.6 -35.5 -22.1
Nanjing IBA 576,465  3,815,612  382,869  2,654,011  193,596  1,161,601  38.4 45.9 23.9
Wuxi High-Tech IBA 1,881,502  14,402,361  832,156  7,421,394  1,049,347  6,980,967  -11.9 -12.2 -11.7
Xuzhou IBA 44,345  761,735  20,142  507,771  24,203  253,964  2443.4 1963.9 4650.0
Changzhou IBA 102,384  419,468  34,195  158,010  68,189  261,458  82.3 15.3 181.0
Suzhou Industrial Park IBA 3,087,535  16,932,363  1,493,686  9,559,014  1,593,849  7,373,349  8.7 -13.5 63.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,748,794  10,295,849  1,011,895  5,952,037  736,899  4,343,812  -23.1 -33.7 -1.6
Nantong IBA 95,237  648,927  55,199  318,090  40,039  330,837  27.4 12.4 46.2
Lianyungang IBZ 25,211  274,289  13,784  93,321  11,427  180,968  11.5 -23.3 45.5
Huai'an IBA 27,926  245,722  11,879  132,168  16,046  113,554  -29.2 -31.0 -27.0
Yancheng IBA 11,902  158,541  1,273  8,968  10,629  149,573  223.2 1.9 271.6
Yangzhou IBA 23,603  43,076  8,360  19,738  15,243  23,338  -63.0 -79.1 6.8
Zhenjiang IBA 100,431  520,180  44,187  83,076  56,244  437,104  107.8 13.3 147.0
Taizhou IBA 32,475  120,676  24,149  69,166  8,326  51,510  12.7 63.0 -20.4
Changshu IBA 16,870  135,227  6,770  43,488  10,100  91,739  -2.1 30.2 -12.4
Jiangyin IB\A 14,989  151,725  6,447  69,338  8,542  82,387  100.0 156.9 68.5
Kunshan IBA 4,243,555  30,058,546  2,985,424  21,144,810  1,258,131  8,913,736  0.3 -1.6 5.0
Wujiang IBA 455,752  3,371,151  431,082  3,174,129  24,670  197,022  33.8 36.6 1.1
Wuzhong IBA 22,760  127,228  6,434  53,888  16,326  73,340  -17.3 -26.4 -9.0
Taichang Port IBA 100,646  468,052  30,975  122,121  69,671  345,931  34.9 -14.0 68.7
Wujin IBA 70,859  458,425  31,737  207,096  39,122  251,329  -9.7 -10.9 -8.6
Hangzhou IBZ 342,203  2,488,354  132,381  818,018  209,822  1,670,336  2.5 -18.6 17.4
Jiaxing IBA 119,684  713,308  97,716  400,251  21,969  313,058  251.3 386.9 159.0
Hangzhou Jinyi IBA 107,695  551,557  2,334  127,115  105,361  424,442  119.8 38292.2 69.4
Zhoushan Port IBA 280,679  2,051,085  74,718  432,873  205,961  1,618,212  48.7 800.5 21.5
Hefei IBA 102,880  506,593  18,812  116,703  84,068  389,890  -31.2 -3.1 -36.7
Wuhu IBA 55,187  542,394  31,366  232,905  23,821  309,489  8.6 -26.7 70.3
Maanshan IBA 203,607  1,007,689  81,184  441,481  122,423  566,207  608.1 249.5 3438.2
Quanzhou IBA 4,358  58,312  2,606  14,659  1,752  43,654  -93.4 -96.3 -90.9
Nanchang IBZ 135,771  826,980  19,306  211,683  116,465  615,297  20.7 -28.5 58.2
Jiujiang IBZ 23,878  111,694  12,121  57,510  11,757  54,185  122.5 31.6 732.2
Ganzhou IBA 118,353  278,125  55,748  144,500  62,605  133,626  6036.6 5888.3 6205.5
Jinan IBA 77,544  1,166,741  36,639  302,433  40,905  864,308  565.1 357.8 690.3
Dongying IBA 341,086  1,051,607  190,918  453,478  150,169  598,129  228.3 62.6 1341.7
Weifang IBA 322,658  921,732  167,675  435,550  154,984  486,182  63.7 8.5 200.3
Qingdao xihaian IBZ 51,399  476,792  18,813  91,504  32,586  385,288  -6.1 -2.6 -6.9
Rizhao IBZ 196,727  594,198  42,734  194,382  153,992  399,816  392.9 - 231.7
Weihai  IBA 220,359  1,021,482  109,677  453,367  110,682  568,115  45.3 46.0 44.9
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 88,691  662,305  45,470  200,188  43,221  462,117  168.3 124.3 193.2
Xinzheng IBA 3,758,577  25,150,012  1,999,434  15,036,293  1,759,143  10,113,719  12.6 10.4 16.1
Nanyang Wolong IBA 6,776  160,643  2,847  132,273  3,929  28,370  400.0 424.3 311.2
Wuhan Donghu IBA 212,021  1,249,425  112,972  588,577  99,048  660,848  31.2 -15.7 160.4
Wuhan Xingang Airport IBA 42,005  270,263  10,739  52,359  31,266  217,903  -59.4 -41.7 -62.1
Changsha Huanghua IBA 130,904  247,453  130,660  242,220  244  5,233  -19.9 -20.8 82.1
Xiangtan IBA 594,465  4,296,107  340,288  2,114,982  254,177  2,181,125  33.3 20.8 48.1
Hengyang IBA 278,680  750,580  253,115  539,064  25,564  211,516  3.5 121.8 -56.1
Yueyang Chenglingji IBA 346,953  2,049,205  278,806  1,534,889  68,148  514,316  29.2 24.4 45.9
Hunan Chenzhou IBA 103,204  1,022,994  69,902  891,196  33,302  131,798  67.0 135.5 -43.7
Guangzhou Baiyun Airport IBA 394,429  1,912,974  177,907  519,047  216,523  1,393,927  15.2 -28.8 49.6
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 479,599  3,167,139  162,544  999,129  317,055  2,168,010  21.5 -5.9 40.4
Shenzhen Yantian IBA 1,198,548  6,865,562  886,654  4,913,389  311,894  1,952,173  -6.5 -2.6 -15.2
Nanning IBA 690,820  3,839,910  346,534  1,895,380  344,286  1,944,530  119.2 116.2 122.2
Beihai IBZ 73,976  992,975  30,873  513,278  43,103  479,696  -21.0 -21.3 -20.6
Guangxi Pingxiang IBA 660,162  6,442,789  330,905  3,261,669  329,257  3,181,119  11.5 22.3 2.2
Haikou IBA 278,733  1,256,128  2,316  33,847  276,417  1,222,281  103.8 120.9 103.4
Chongqing Fuling IBZ 121,520  285,129  98,299  184,904  23,221  100,226  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,629,575  26,279,511  2,648,184  17,730,196  981,391  8,549,315  14.1 17.3 7.9
Chongqing Jiangjin IBA 39,444  1,087,015  9,692  599,162  29,753  487,853  224.6 138.0 487.0
Chengdu High-Tech IBA 7,024,331  49,645,099  3,904,163  26,558,413  3,120,168  23,086,686  25.2 22.1 29.0
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 28,573  185,721  21,316  146,062  7,257  39,659  38.8 181.2 -51.6
Zunyi IBA 15,810  71,722  15,611  61,725  200  9,997  -1.9 259.4 -82.1
Guian IBA 22,318  64,985  4,369  27,235  17,949  37,750  -78.3 -82.1 -74.4
Kunming IBA 14,856  71,617  13,665  52,366  1,191  19,251  159.6 289.1 36.2
Honghe IBA 186,766  1,639,714  129,860  850,789  56,906  788,925  121.1 139.4 104.4
Xi'an  IBA 128,971  663,682  39,117  206,380  89,854  457,303  222.8 233.7 218.2
Xi'an High-Tech IBA 920,886  7,975,682  458,597  2,803,117  462,289  5,172,565  33.8 12.6 48.9
Baoji IBZ 28  28  28  28  - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 3,223  9,116  231  692  2,992  8,424  - - -
Lanzhouxinqu IBA 20,786  153,994  7,499  53,789  13,287  100,205  -39.1 -67.6 15.6
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 430  75,281  167  45,935  263  29,346  -90.9 -91.7 -89.4
Urumqi IBA 34,311  365,352  33,166  347,687  1,145  17,665  97.4 132.5 -50.3
Alashankou IBA 79,098  770,545  2,925  71,342  76,173  699,203  42.3 -20.5 54.8
Kashi IBA 3,466  63,136  3,466  36,300  - 26,836  186.0 328.1 97.3
Bonded Logistics Center 1,656,710  14,912,697  698,020  6,614,572  958,691  8,298,125  45.9 69.8 31.1
Beijing Yizhuang BLC(B) 25,227  219,415  - 6,725  25,227  212,690  70.9 351.6 67.6
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 437,575  2,525,756  2,278  21,233  435,297  2,504,523  130.8 867.4 129.3
Tianjin Jizhou BLC(B) 1,347  - 1,224  123  - - -
Xinji BLC(B) 69,355  430,950  49,066  317,903  20,289  113,046  707.4 875.6 443.8
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 122  4,260  90  2,561  33  1,699  -50.4 -43.8 -57.8
Hebei Wuan BLC(B) - 299  - 19  - 279  177.1 - 159.2
Shanxi lanhua BLC(B) 1,184  12,774  - - 1,184  12,774  62.3 - 63.0
Shanxi Fanglue BLC(B) - 16  - 16  - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) 52  766  - - 52  766  93.1 - 125.8
Qisumu BLC(B) 575  5,234  - 21  575  5,213  - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 8,978  96,948  - 86  8,978  96,862  238.8 -6.8 239.6
Panjin BLC(B) 1,649  34,620  536  1,048  1,113  33,572  78.4 -94.3 3048.7
Tieling BLC(B) 121  1,641  - - 121  1,641  108.8 - 383.1
Jilin BLC(B) 144  583  144  583  - - -65.3 -63.4 -
Mudanjiang BLC(B) 73  571  - - 73  571  1475.3 - 1475.3
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 30,066  222,042  2,757  22,889  27,309  199,153  -15.3 -27.3 -13.7
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 4,534  16,491  - 105  4,534  16,386  - - -
Xuzhou BLC(B) 28,031  9,038  18,993  - 9501.1 -
Rugao Port  BLC(B) 182  16,301  10  11,964  172  4,337  -81.7 -67.0 -91.8
Lianyungang BLC(B) 1,186  243,156  - 31,056  1,186  212,099  1.8 201.7 -7.2
Dafenggang BLC(B) 4,542  22,463  - 31  4,542  22,432  -79.1 - -79.2
Jiangsu Haian BLC(B) 21,129  98,141  - 7,052  21,129  91,088  79.5 125.0 76.8
Jiangsu Xinyi BLC(B) 1,473  9,635  1,473  9,497  138  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 12,123  89,421  313  6,198  11,809  83,222  -16.3 -23.2 -15.8
Wenzhou BLC(B) 5,701  24,465  - 43  5,701  24,422  34.8 -25.1 35.0
Huzhou BLC(B) - 22,466  - 1,169  - 21,296  - - -
Hangzhou BLC(B) 4,212  17,722  3,094  8,037  1,118  9,684  5.6 34.2 -10.3
Yiwu BLC(B) 74,861  773,125  35,148  429,275  39,713  343,850  197.5 778.1 63.0
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 5,502  51,227  148  10,530  5,354  40,697  769.0 2886.5 634.3
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 10,652  20,266  - 5,366  10,652  14,900  113.7 - 57.1
Anhui Wandongnan BLC(B) - 19,180  - 19,180  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 3,181  18,387  1,787  9,556  1,394  8,831  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 23,243  120,367  2,409  10,180  20,834  110,187  -18.2 -19.5 -18.1
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 5,645  23,808  5,645  23,808  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) 431  3,758  - - 431  3,758  241.1 - 241.1
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 8,888  70,831  28  259  8,860  70,572  - - -
Zibo BLC(B) 408  49,944  - - 408  49,944  194.3 - 221.2
Yantai Fushan Huili BLC(B) - 31  - - - 31  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) 31  915  31  159  - 756  -32.1 161.8 -41.2
Zhucheng BLC(B) - - - - - - - - -
Henan BLC(B) 51,381  1,014,131  42,306  876,857  9,075  137,274  63.7 411.6 -69.4
Henan Dezhong BLC(B) 173  47,339  - 46,729  173  610  899.5 - -87.1
Henan Shangqiu BLC(B) 11,191  80,198  9,539  61,723  1,652  18,475  114.5 1242.3 -43.6
Huangshi Qipanzhou BLC(B) - 299  - - - 299  1879.0 - 1879.0
Xiangyang BLC(B) 15,726  32,947  6,953  22,816  8,772  10,131  583.5 407.7 3008.5
Yichang Sanxia BLC(B) - 44,744  - 30,277  - 14,467  8.1 340.0 -58.1
Jingmen BLC(B) - 4,530  - 4,521  - 10  - - -
Xiantao BLC(B) - 6,770  - 29  - 6,742  -60.9 -56.0 -61.0
Changsha Jinxia BLC(B) 40,689  861,335  24,858  795,906  15,831  65,429  -9.4 -10.3 2.9
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 3,697  29,655  3,697  29,590  - 65  -77.2 -77.2 -
Shenzhen Airport BLC(B) 122,621  693,732  63,284  339,553  59,338  354,178  37.7 61.8 20.5
Shantou BLC(B) 2,403  9,673  820  1,215  1,583  8,458  -67.9 -41.1 -69.9
Zhanjiang BLC(B) 2,664  34,770  2,664  17,395  - 17,375  -32.4 -24.7 -38.6
Dongguan BLC(B) 53,548  859,849  15,857  361,981  37,691  497,867  199.7 286.0 157.8
Dongguan Qingxi BLC(B) 4,573  1,889,578  1,688  601,306  2,885  1,288,272  -27.5 -43.4 -16.6
Zhongshan BLC(B) 27,940  259,319  6,280  86,719  21,659  172,600  -25.3 13.1 -36.2
Foshan Guotong BLC(B) 3,886  36,298  499  8,395  3,387  27,903  8.2 30.3 2.9
Fangcheng Port BLC(B) 5,405  27,025  5,405  5,405  - 21,620  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 4,376  77,137  - - 4,376  77,137  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 46,017  290,365  14,372  117,728  31,645  172,637  -30.7 -65.5 121.5
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 24,181  138,222  18,099  90,398  6,082  47,823  176.6 169.1 191.9
Chengdu Airport BLC(B) 249  179,584  68  41,691  181  137,893  -44.5 -66.9 -30.2
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 596  6,003  596  6,003  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 392,816  2,335,051  374,083  1,981,395  18,733  353,655  237.8 341.4 45.9
Luzhou Port BLC (B) 40,447  231,434  619  819  39,828  230,614  51.6 -97.4 90.4
Yibin Port BLC(B) 25,889  251,063  750  85,544  25,139  165,520  550.1 20037.2 333.4
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 1,001  6,005  192  4,121  809  1,883  -3.9 -32.5 1196.4
Shanxi Xixian BLC(B) 11,236  163,503  1,030  35,546  10,206  127,956  18.0 286.9 -1.1
Wuwei BLC(B) - 98  - 98  - - -95.4 - -
Qinghai Caojiapu BLC(B) 623  1,484  - - 623  1,484  -97.2 - -97.2
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) 336  3,208  - - 336  3,208  830.4 - 830.4
International Border Cooperation Center 549  19,181  349  14,449  200  4,733  -80.8 -84.8 -10.4
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 1,599  138,976  - 53,761  1,599  85,215  579.4 808.6 486.2

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730