Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-6.2020
07/23/2020

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-6.2020
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 Exports  Imports
TOTAL 213,574,174  1,098,746,249  167,152,978  930,946,178  -6.2  -6.4 
Beijing  5,496,263  35,382,785  20,089,417  125,759,171  -0.3  -25.7 
Zhongguancun Science Park 252,362  1,212,976  400,652  2,307,206  37.4  34.5 
Beijing ETDZ 419,374  2,846,841  1,161,889  6,623,491  2.8  -5.9 
Tianjin 4,128,471  19,691,943  6,205,598  29,585,145  -6.6  -6.5 
Tianjin Binhai New Area 2,575,269  11,613,042  5,338,953  24,723,741  1.7  -1.6 
     Tianjin ETDZ 1,423,571  7,450,698  1,696,452  9,478,089  -0.6  0.3 
Hebei Province  3,219,204  15,710,405  1,949,880  11,737,694  -1.6  14.3 
Shijiazhuang   978,773  5,221,446  539,136  3,376,607  26.1  1.1 
     Shijiazhuang HNTIDZ 806  4,106  223  2,768  -14.5  -19.2 
Thangshan 335,793  2,055,481  665,268  3,905,337  -6.4  37.6 
     Caofeidian ETDZ - 18  - - - -
Qinhuangdao 214,874  1,456,981  203,766  1,053,279  -11.7  39.7 
      Qinhuangdao ETDZ  120,840  714,525  173,883  845,988  -18.2  46.9 
Baoding 392,466  1,630,400  52,579  219,607  -24.6  -31.8 
       Baoding HNTIDZ 3,643  32,399  140  1,106  -49.5  -67.6 
Langfang 191,303  1,019,115  298,153  1,436,198  -24.0  51.0 
       Langfang  HNTIDZ 1,011  3,757  49  731  -57.3  -31.5 
Shanxi Province 901,208  4,501,494  692,100  3,378,042  -12.5  -12.5 
Taiyuan 743,673  3,474,632  549,858  2,360,546  -14.8  -19.0 
      Taiyuan ETDZ 575,704  2,584,614  475,893  1,505,624  -7.7  -14.7 
      Taiyuan HNTIDZ 7,532  35,827  915  22,250  41.3  -45.9 
Datong 26,534  255,469  14,098  92,661  21.5  12.2 
   Datong ETDZ 20,980  219,404  10,766  59,585  28.7  83.0 
Jinzhong 20,886  105,171  3,156  19,771  -14.7  6.8 
      Jinzhong ETDZ 95  1,648  18  56  4,298.9  293.2 
 Changzhi 7,965  46,245  622  10,801  62.9  -72.9 
      Changzhi HNTIDZ 2,647  5,327  13  25  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 360,595  2,398,679  713,695  4,626,592  -11.7  -14.3 
Hohhot 80,442  455,604  57,365  614,053  1.2  21.8 
Baotou                     68,642  517,428  81,982  568,579  -32.3  -6.1 
      Baotou HNTIDZ 185  2,921  - 85  -29.6  51.1 
Erenhot 20,385  99,443  130,978  914,345  -4.4  51.1 
Manzhouli 14,686  115,802  146,781  860,168  -11.7  -10.8 
Liaoning Province 2,827,444  18,397,244  4,840,267  28,259,191  -19.3  0.0 
Shenyang 316,521  1,904,467  932,714  3,933,630  -20.9  -21.4 
      Shenyang ETDZ 101,300  644,976  96,072  505,321  -16.5  -21.7 
      Shenyang HNTIDZ 64,114  306,460  34,798  201,088  -39.4  7.0 
Dalian 1,802,422  11,581,377  2,767,326  17,645,182  -17.1  2.4 
     Dalian ETDZ 319,965  2,250,834  729,244  3,857,152  -11.8  -27.1 
     Dalian HNTIDZ 54,935  251,809  17,909  109,388  -25.4  12.9 
Anshan 153,362  840,545  218,077  1,251,280  -29.9  18.4 
      Anshan HNTIDZ 66,851  99,173  1,203  7,598  217.8  135.1 
Dandong 127,485  697,415  20,152  134,980  -21.7  -14.1 
Yingkou 140,149  1,325,143  439,302  2,094,697  -22.7  32.4 
      Yingkou ETDZ    1,128  12,665  1,071  6,119  -49.1  35.9 
Jilin Province 320,758  2,096,156  1,127,268  6,791,183  -11.6  -3.3 
Changchun 146,301  983,192  1,044,164  6,110,671  -10.0  1.0 
      Changchun ETDZ 21,558  162,555  163,859  624,770  7.8  36.7 
      Changchun HNTIDZ 13,985  113,028  23,477  145,064  -21.8  -23.8 
Jilin                       31,001  236,103  15,480  96,981  -26.3  -54.7 
      Jilin HNTIDZ 2,456  23,589  564  7,260  -17.4  -24.1 
Hunchun 22,800  149,904  39,405  379,674  -29.9  -9.0 
Heilongjiang Province 443,110  2,443,046  1,162,741  8,814,037  0.7  -22.6 
Harbin 154,146  933,284  231,426  809,989  11.4  -21.4 
      Harbin ETDZ 16,053  167,660  137,903  400,159  -22.4  -8.6 
      Harbin Hi-tech. Dev. Area                        11,458  77,501  10,051  49,152  -7.4  -21.0 
Daqing                       30,688  271,640  512,577  5,389,396  -4.4  -28.4 
      Daqing HNTIDZ 13,640  178,337  35,476  212,739  -4.7  -1.3 
Heihe 17,063  74,964  79,788  273,067  -22.1  51.4 
Suifenhe 20,018  148,337  114,328  762,806  -29.5  -19.5 
Shanghai 15,764,515  91,557,495  24,469,932  133,980,973  -2.5  -4.8 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      364,785  2,170,122  419,206  2,332,361  -14.4  18.1 
Shanghai ETDZ 104  778  216  2,565  15.1  -5.4 
Shanghai Minhang ETDZ 76,051  705,159  78,919  567,906  39.1  4.6 
Shanghai New Pudong Area 8,012,856  48,730,651  15,842,858  87,052,395  2.6  -6.1 
Jiangsu Province 32,766,222  173,428,652  20,669,472  112,578,333  -8.7  -1.4 
Nanjing 4,315,135  19,847,210  2,350,992  12,922,649  5.0  1.4 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 125,257  543,674  26,382  93,299  12.2  11.7 
Wuxi 3,786,319  23,764,881  2,892,429  17,031,951  -12.7  -10.1 
       Wuxi HNTIDZ 1,694,387  11,486,544  2,017,470  12,055,143  -11.0  -6.7 
Changzhou 2,132,783  11,580,832  766,616  4,028,523  -6.8  -4.3 
       Changzhou HNTIDZ 50,219  263,960  25,297  125,601  -15.8  -12.0 
Suzhou 15,485,149  82,211,668  11,544,379  61,787,610  -11.4  0.7 
Suzhou Industrial Park  3,962,199  20,071,433  4,582,591  23,454,834  -5.5  7.4 
       Suzhou HNTIDZ 1,951,762  10,168,861  1,037,438  5,975,979  -22.1  -14.5 
Nantong  2,032,266  11,248,624  981,870  5,655,011  -6.9  -0.1 
Nantong ETDZ 292,910  1,843,440  268,702  1,205,515  -11.1  -9.7 
Lianyungang 298,065  1,734,491  525,284  2,729,214  -7.4  13.0 
Lianyungang ETDZ 88,266  531,536  175,268  907,989  -19.6  -8.3 
Zhejiang Province 36,521,984  154,541,960  10,167,032  55,174,143  -0.1  3.3 
Hangzhou 4,698,919  23,490,900  2,730,155  14,067,549  -4.4  6.0 
       Hangzhou ETDZ 424,963  2,227,680  349,360  2,272,466  -2.5  9.0 
Hangzhou HNTIDZ 50,167  253,028  17,904  129,252  -30.3  -63.9 
Ningbo 8,281,731  39,713,163  4,396,363  21,657,774  -3.0  -5.4 
Ningbo ETDZ 725,383  3,843,428  832,527  4,384,728  -10.2  -23.7 
Ningbo HNTIDZ 190,061  985,647  118,549  447,663  30.8  7.3 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 44,902  185,268  5,264  43,303  303.4  53.8 
Wenzhou 3,009,432  10,733,950  313,198  1,750,322  8.1  4.4 
Wenzhou ETDZ 130,773  571,697  1,514  8,126  -11.2  -34.1 
Huzhou 1,584,556  6,453,506  144,822  763,116  14.0  4.9 
Huzhou ETDZ                    290  627  116  19,528  - 13,410.8 
Jinhua 9,097,265  29,267,293  269,590  1,336,621  7.5  17.9 
Jinhua ETDZ 125,940  471,189  2,076  11,477  120.8  -8.7 
Anhui Province 3,867,542  19,807,312  2,550,500  14,997,979  3.2  8.7 
Hefei 1,876,297  9,840,308  1,162,910  7,094,622  4.5  36.4 
       Hefei ETDZ 752,593  4,095,496  411,160  2,689,995  10.8  58.2 
Hefei HNTIDZ 336,173  1,798,479  95,609  533,055  8.8  3.6 
Wuhu 341,283  2,453,150  395,718  1,860,748  -0.3  50.0 
       Wuhu ETDZ 187,833  1,538,035  134,061  659,167  7.7  14.4 
Wuhu HNTIDZ 5,143  51,421  3,210  24,435  10.0  66.7 
Bengbu 59,364  349,831  70,933  470,851  -2.5  -12.2 
Bengbu HNTIDZ 11,626  59,023  6,201  57,668  29.6  -1.0 
Huainan 34,766  328,031  2,854  15,334  32.2  65.1 
       Huainan ETDZ 4,524  78,260  31  308  35.2  -7.2 
       Huainan HNTIDZ 3,071  9,096  - - -48.7  -
Ma'anshan  355,959  1,152,850  350,054  1,292,604  -9.6  -5.0 
Ma'anshan ETDZ 3,340  27,697  4,118  25,315  -86.8  44.6 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 2,073  11,377  146  1,240  -84.6  129.0 
Tongling 50,979  283,632  344,247  2,893,267  -40.6  -13.6 
Tongling ETDZ 6,102  50,168  5,094  47,002  -7.9  116.6 
Anqing  134,931  672,853  30,294  180,563  17.7  -8.6 
Anqing ETDZ 6,596  21,899  803  5,793  32.5  -44.7 
Chuzhou 226,533  1,180,443  65,594  420,789  19.0  -65.7 
Chuzhou ETDZ 80,942  404,446  39,946  282,407  7.5  -73.6 
Liu'an 65,275  305,705  6,031  49,421  -7.4  6.2 
Liu'an ETDZ 22,966  76,341  312  3,205  8.7  -73.1 
Xuancheng 134,358  772,111  9,297  57,878  -10.0  2.6 
Ningguo ETDZ 19,976  126,525  1,338  13,440  -14.8  20.0 
Chizhou  23,856  111,570  43,782  309,563  26.2  21.1 
Chizhou ETDZ 4,756  24,734  4,349  52,726  127.2  22.1 
Fujian Province 11,350,702  52,053,610  7,557,498  35,971,095  -13.1  5.6 
Fuzhou 2,708,149  11,734,774  874,937  5,198,103  -22.3  -2.2 
Fuzhou ETDZ 219,363  864,229  104,183  557,778  -2.3  -8.3 
Fuzhou HNTIDZ 2,534  19,719  25  254  2.8  91.2 
Xiamen 4,378,737  22,177,103  4,567,366  21,768,291  -10.0  14.3 
Xiamen Torch HNTIDZ 127,458  714,963  256,651  955,314  5.5  -2.0 
Pingtan 76,532  283,308  47,180  478,304  16.5  15.5 
Pingtan Integrated Experimental Area 76,532  283,308  47,180  478,304  16.5  15.5 
Jiangxi Province 4,030,760  20,452,044  1,326,343  7,687,757  21.6  19.2 
Nanchang 960,461  4,414,499  607,708  3,100,577  13.7  32.7 
Nanchang ETDZ 24,607  119,649  101,279  745,890  -47.2  13.2 
Jingdezhen 60,795  373,772  720  5,291  0.0  15.2 
Jingdezhen HNTIDZ 670  7,323  - 1,257  138.3  5,353.1 
Pingxiang 104,067  1,598,981  870  8,337  28.5  -11.0 
Pingxiang ETDZ 368  34,330  - -3.5  -
Jiujiang 419,822  2,864,494  89,392  540,722  -5.0  27.3 
Jiujiang ETDZ 29,644  159,203  12,534  45,344  15.1  82.8 
Xinyu 73,745  456,440  89,225  598,970  -18.0  11.1 
Xinyu HNTIDZ 19,749  99,100  2,152  8,468  -4.7  -31.1 
Yingtan 126,696  586,103  171,787  1,527,920  3.6  -3.1 
Yingtan HNTIDZ 14,082  58,401  1,447  18,843  731.9  2,003.6 
Ganzhou 519,110  2,827,091  145,784  468,609  32.0  4.7 
Ganzhou ETDZ 73,770  612,533  48,392  110,241  75.3  40.9 
Yichun 467,696  1,318,481  27,402  103,889  65.9  -2.8 
Yichun ETDZ 105,415  216,606  7,778  14,041  166.4  1,028.8 
Shangrao 312,874  1,376,610  33,053  164,549  -9.4  22.3 
Shangrao ETDZ 10,172  13,594  - - - -
Ji'an 593,892  3,084,790  144,986  1,085,202  114.0  44.8 
Jinggangshan ETDZ 160,130  432,871  7,236  16,979  90.4  -5.3 
Shandong Province 13,608,038  75,550,962  10,571,277  59,343,218  -2.7  -10.6 
Jinan 1,038,141  5,045,703  830,765  4,707,596  10.4  59.6 
Jinan HNTIDZ 370,421  1,778,560  529,515  3,320,363  14.4  91.9 
Qingdao 4,087,171  23,844,620  2,822,558  16,997,334  1.5  -5.4 
Qingdao ETDZ 792,741  3,885,934  1,090,008  7,032,835  7.2  -14.7 
Qingdao HNTIDZ 17,597  109,311  14,917  86,508  -19.5  37.6 
Rizhao 318,278  2,490,715  755,298  4,084,420  -16.2  -4.6 
Rizhao Eco& Dep Area - - - - - -
Yantai 1,864,866  11,119,569  1,453,383  7,077,514  -8.0  -12.5 
Yantai ETDZ 462,556  3,005,668  470,594  2,489,485  -0.8  -10.1 
Weifang 1,308,881  7,511,105  876,749  4,779,381  -5.6  1.3 
Weifang HNTIDZ 68,233  268,541  104,827  236,601  -19.7  80.6 
Weihai 1,286,766  6,149,855  604,797  2,956,531  -6.2  -21.2 
Weihai Torch HNTIDZ 157,651  835,492  44,489  265,647  12.8  0.9 
Henan Province 3,868,690  20,880,815  2,060,050  11,612,640  -2.0  17.6 
Zhengzhou 2,728,664  14,406,443  1,460,055  8,152,201  4.1  22.3 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,256,798  11,708,763  1,322,546  7,514,419  4.8  22.9 
Zhengzhou HNTIDZ 55,568  348,476  5,203  27,208  -4.2  -27.2 
Luoyang 128,109  824,674  9,881  170,174  -15.5  2.6 
Luoyang HNTIDZ 7,438  36,488  1,881  21,114  10.6  6.6 
Hubei Province 3,296,296  13,978,265  1,791,727  9,756,013  -10.7  5.3 
Wuhan 1,568,338  7,208,139  1,443,013  7,575,723  -14.4  18.3 
Wuhan ETDZ 114,981  504,540  94,164  606,469  -30.2  -14.1 
Wuhan Donghu HNTIDZ 808,857  3,926,719  1,075,077  5,147,121  -20.2  45.8 
Huangshi 154,061  630,906  146,178  895,890  -41.0  -18.7 
Huangshi ETDZ 15,442  62,968  10,249  51,048  124.1  77.0 
Xiangyang 221,508  724,040  25,050  111,774  -29.5  -50.9 
Xiangyang ETDZ 1,353  7,742  570  5,945  -51.9  -34.0 
Xiangyang HNTIDZ 28,603  137,050  6,456  56,734  -8.8  -48.6 
Jingzhou 653,327  2,191,517  53,422  425,409  99.3  -24.3 
Jingzhou ETDZ 39,427  152,377  6,945  35,721  -24.3  47.6 
Hunan Province  3,080,568  19,378,659  1,993,868  10,256,714  2.5  26.7 
Changsha  1,339,823  8,824,246  1,017,380  5,416,926  5.4  47.6 
Changsha ETDZ 69,628  781,201  90,028  637,807  -21.4  40.2 
Changsha HNTIDZ 283,023  1,343,254  324,142  1,467,593  -32.4  240.0 
Zhuzhou 72,708  483,594  93,785  399,834  -43.4  17.2 
Zhuzhou HNTIDZ 30,613  188,181  5,708  32,902  -40.4  36.0 
Xiangtan 66,582  379,970  84,940  514,864  -70.2  -3.9 
Xiangtan ETDZ 16,432  53,487  2,546  6,707  -93.5  -32.5 
Xiangtan HNTIDZ 1,407  19,103  149  1,498  -79.0  372.9 
Hengyang 125,790  943,177  89,638  704,413  -21.2  -24.0 
Hengyang HNTIDZ 5,994  8,979  315  315  68.1  601.4 
Yueyang 102,616  1,237,148  406,488  1,537,525  16.9  65.8 
Changde 121,759  482,099  22,637  124,668  -24.6  29.1 
Changde ETDZ 9,852  77,968  6,928  52,957  -61.3  827.6 
Changde HNTIDZ 9,366  36,868  - - -27.6  -
Yiyang 156,120  831,962  30,910  168,318  19.3  129.4 
Yiyang HNTIDZ 86,501  506,716  12,102  35,917  695.8  9,608.7 
Chenzhou 355,136  2,067,095  125,375  589,637  69.7  -26.0 
Chenzhou HNTIDZ 199,183  1,082,330  20,116  72,020  241.7  -61.8 
Liuyang 105,581  632,584  3,740  17,716  169.6  -0.4 
Liuyang ETDZ 6,008  18,846  3,185  13,013  -20.6  5.7 
Guangdong Province 48,951,947  258,439,734  32,826,001  177,338,091  -11.5  -8.1 
Guangzhou  5,797,539  33,181,275  5,061,264  27,458,917  -4.9  -16.5 
Guangzhou ETDZ 465,571  3,128,528  928,073  4,870,693  -16.8  -1.0 
Guangzhou HNTIDZ 487,756  2,837,821  621,491  3,474,620  -17.4  -32.1 
Guangzhou Nansha New Area 1,569,820  8,719,074  1,178,333  6,273,382  39.7  -10.6 
Shenzhen 19,693,094  101,815,182  16,310,727  88,495,146  -9.0  3.1 
Shenzhen HNTIDZ 35  311  -89.8  -99.9 
Zhuhai 1,639,514  9,563,831  1,375,788  7,224,568  -11.8  -23.9 
Zhuhai ETDZ     - - - - - -
Zhuhai HNTIDZ 2,886  25,233  7,282  37,811  -29.8  -9.5 
Zhuhai Hengqin New Area 19,624  198,673  154,011  731,331  227.4  -17.5 
Shantou  628,303  3,518,196  184,183  1,122,954  8.8  8.2 
Foshan 3,648,612  22,982,391  1,079,866  5,761,020  -6.8  -26.1 
Jiangmen 1,248,411  7,115,205  322,942  1,954,303  -13.7  -5.8 
Zhanjiang 205,357  1,042,948  300,046  1,519,572  -26.6  12.5 
Zhanjiang ETDZ 69,850  392,037  134,725  689,542  -1.2  32.3 
Huizhou 1,841,046  9,537,967  783,551  4,882,880  -30.4  -26.6 
Huizhou HNTIDZ 802,677  4,254,501  327,503  1,925,526  -42.3  -51.2 
Yangjiang 164,189  837,710  79,254  182,635  4.6  -24.2 
Dongguan 10,170,403  48,634,654  6,027,407  31,638,764  -14.1  -14.2 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 114,536  364,362  21,556  111,999  -24.7  -4.4 
Zhongshan 2,150,511  11,142,064  466,702  2,722,497  -20.8  -19.0 
Zhongshan Torch HNTIDZ 148  959  122  2,057  -36.4  -11.7 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 3,309,132  16,954,450  2,587,283  14,078,821  -12.2  -1.2 
Nanning 684,984  2,893,486  691,104  3,148,523  32.7  34.8 
Nanning HNTIDZ 53,437  174,713  29,441  122,352  268.4  34.6 
Guilin  67,467  424,682  6,110  40,741  -2.5  -21.0 
Guilin New HNTIDZ 29,295  213,947  3,629  19,387  15.5  54.0 
Beihai 135,841  711,787  167,904  975,053  -29.3  -16.5 
Chongzuo 1,480,112  8,219,925  706,885  4,028,379  -21.5  4.6 
Fangchenggang 519,926  1,993,794  513,803  3,213,319  38.6  -20.4 
Hainan Province 197,673  1,982,133  760,080  3,714,393  -18.2  -13.2 
Haikou 66,941  548,616  246,152  1,349,537  1.9  -31.6 
Hainan International Science and Industry Park  1,490  9,680  2,736  8,367  49.4  -29.0 
Hainan Yangpu EDZ 89,601  1,203,811  261,733  1,397,215  -27.2  7.6 
Chongqing 5,031,109  24,197,706  2,961,101  15,111,173  -3.9  7.3 
Chongqing HNTIDZ 10,098  70,108  5,174  35,064  1.3  0.7 
Chongqing Liangjiang New Area 1,460,750  7,279,908  1,128,698  5,125,171  -2.9  -2.7 
       Wanzhou ETDZ 5,820  25,340  42,450  220,938  157.5  3,439.1 
Chongqing ETDZ 4,086  24,745  63,270  266,517  -83.9  57.2 
       Changshou ETDZ 739  3,058  - 167  9.8  3,634.2 
Sichuan Province 5,290,635  28,632,238  3,836,279  23,536,468  15.5  19.1 
Chengdu 4,514,132  25,074,722  3,333,469  20,934,172  18.0  21.5 
Chengdu ETDZ 121,465  738,206  92,857  764,478  49.0  15.2 
Chengdu HNTIDZ 3,662,600  20,024,864  2,951,926  18,355,715  19.4  27.4 
Luzhou 44,446  241,590  37,903  253,853  -11.5  14.2 
Luzhou HNTIDZ 9,177  37,807  80  782  -18.5  705.5 
Mianyang 119,461  581,472  185,916  1,073,880  40.7  -1.2 
Mianyang ETDZ 22,271  125,395  1,742  9,739  6.4  -5.2 
Mianyang HNTIDZ 21,328  128,232  50,683  379,616  -17.8  -53.4 
Guangyuan 3,208  14,732  659  2,574  -32.2  -89.7 
Guangyuan ETDZ 903  3,574  - 48  158.3  -28.4 
Leshan 52,412  252,280  13,280  79,026  -28.9  -22.7 
Leshan HNTIDZ 64  553  11  955  192.3  562.6 
Yibin 137,466  645,941  97,107  380,653  24.1  31.6 
Yibin Lingang ETDZ 73,115  344,380  19,555  104,330  50.6  31.9 
Guizhou Province 485,785  2,255,112  86,908  481,571  6.5  -45.4 
Guiyang 411,086  1,825,962  76,891  381,291  38.2  -16.9 
Guiyang HNTIDZ 42,503  158,677  2,193  45,398  8.8  8.4 
Yunnan Province 1,024,027  5,391,144  1,265,714  8,025,419  -15.5  -11.8 
Kunming 307,030  1,259,428  618,743  4,106,242  -27.9  -9.3 
Kunming ETDZ 14,987  77,483  8,479  34,137  -21.6  -12.5 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 14,568  324  8,175  147  -49.5  1,217.0 
Kunming HNTIDZ 40,513  154,549  188,137  1,318,740  -23.6  7.7 
Honghezhou 146,807  938,429  174,522  1,169,805  9.8  4.9 
Mengzi ETDZ 89,659  634,298  73,412  618,000  159.2  133.6 
Hekou County 38,287  198,489  74,113  361,863  -56.9  -43.3 
Qujing 35,336  325,312  5,513  9,336  -4.3  32.7 
Qujing ETDZ 21,093  186,045  - - 201.5  -
Tibet Autonomous Region  9,941  77,641  4,780  39,976  -60.3  49.3 
Lhasa 9,812  64,239  1,573  30,240  -64.9  167.6 
Lhasa ETDZ 705  15,471  997  22,184  -34.3  323.8 
Shanxi Province 2,163,897  12,573,635  2,050,494  13,055,666  -11.9  15.4 
Xi'an 1,989,687  11,513,596  1,911,191  12,198,516  -14.0  17.0 
Shanxi Aerospace ETDZ 44,619  320,863  60,640  317,354  -32.3  86.3 
Xi'an NTIDZ 541,277  3,187,654  587,138  5,069,432  5.0  58.4 
Baoji 41,809  290,872  42,243  249,059  -2.0  10.0 
Baoji HNTIDZ 1,988  13,606  1,609.7  -93.3 
Hanzhong 14,735  81,125  2,528  15,510  28.9  148.4 
Hanzhong ETDZ 1,376  7,697  - - 2,383.4  -
Gansu Province 78,096  570,655  290,331  1,858,125  -42.9  4.8 
Lanzhou 29,228  210,139  82,753  407,118  -64.2  87.9 
Lanzhou NTIDZ 1,384  3,862  387  2,316  -58.3  61.8 
Qinghai Province 8,515  59,604  3,244  38,511  -64.6  -67.4 
Xining 5,777  41,453  3,212  35,808  -62.9  -41.9 
Xining ETDZ 1,452  4,696  691  4,445  -31.9  55.4 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Haixi 1,600  14,971  - 1,171  -69.3  -41.7 
Golmud Kunlun Eco& Dep Area - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 82,610  598,352  39,946  234,996  -45.0  -57.3 
Yinchuan 36,977  300,178  14,597  120,725  -60.2  -56.6 
Yinchuan ETDZ 1,625  11,275  5,379  28,398  -20.9  63.2 
Xinjiang Autonomous Region  1,088,437  4,762,316  502,152  3,123,045  -28.4  22.0 
Urumqi 293,061  1,264,576  226,219  1,345,517  -50.7  12.3 
Urumqi ETDZ 124,030  624,136  57,369  314,165  -55.3  -6.2 
Urumqi HNTIDZ 76,379  253,496  1,600  12,170  -35.6  -83.5 
Bole 48,198  244,826  164,249  1,394,155  -4.2  32.6 
Yining  354,006  1,590,843  63,750  118,057  -19.7  152.7 
Shihezi 32,176  155,606  5,439  34,964  -26.4  94.0 
Shihezi ETDZ 31,496  142,814  5,439  34,964  -4.7  109.6 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730