Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2023
2023/03/08
(10)Imports and Exports by Customs Districts,1.2023
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
1 1to1 1 1to1 1 1to1 Total Exports Imports
TOTAL 484,486,823  484,486,823  292,275,545  292,275,545  192,211,279  192,211,279  -15.1 -10.5 -21.4
Beijing 6,857,489  6,857,489  1,751,989  1,751,989  5,105,501  5,105,501  -23.1 -37.6 -16.4
Tianjin 24,820,266  24,820,266  13,951,449  13,951,449  10,868,818  10,868,818  7.1 29.3 -12.3
Shijiazhuang 5,630,523  5,630,523  1,173,993  1,173,993  4,456,530  4,456,530  -8.5 27.5 -14.8
Taiyuan 214,842  214,842  43,760  43,760  171,082  171,082  -64.0 -33.1 -67.9
Manzhouli 939,537  939,537  567,620  567,620  371,917  371,917  133.0 207.5 70.2
Hohhot 1,222,115  1,222,115  269,183  269,183  952,932  952,932  120.8 39.0 164.9
Shenyang 1,481,673  1,481,673  216,434  216,434  1,265,240  1,265,240  -6.8 -23.2 -3.3
Dalian 12,425,651  12,425,651  5,935,929  5,935,929  6,489,722  6,489,722  -3.8 16.6 -17.0
Changchun 667,123  667,123  185,436  185,436  481,687  481,687  -22.5 -26.4 -20.9
Harbin 2,603,370  2,603,370  652,117  652,117  1,951,253  1,951,253  11.9 85.0 -1.2
Shanghai 92,957,625  92,957,625  57,576,788  57,576,788  35,380,837  35,380,837  -20.7 -20.8 -20.5
Nanjing 40,790,322  40,790,322  21,118,865  21,118,865  19,671,458  19,671,458  -12.1 -6.8 -17.1
Hangzhou 21,196,295  21,196,295  13,311,115  13,311,115  7,885,180  7,885,180  -7.9 0.1 -19.0
Ningbo 31,969,431  31,969,431  24,709,035  24,709,035  7,260,396  7,260,396  -3.0 -2.2 -5.6
Hefei 3,709,368  3,709,368  1,796,805  1,796,805  1,912,563  1,912,563  -17.8 8.3 -33.0
Fuzhou 4,213,094  4,213,094  1,791,146  1,791,146  2,421,949  2,421,949  -14.6 -18.2 -11.8
Xiamen 14,850,042  14,850,042  10,840,547  10,840,547  4,009,495  4,009,495  -17.6 -15.8 -22.2
Nanchang 2,963,641  2,963,641  1,188,481  1,188,481  1,775,161  1,775,161  6.4 -3.8 14.5
Qingdao 37,058,982  37,058,982  19,334,959  19,334,959  17,724,023  17,724,023  -15.3 -14.9 -15.7
Jinan 5,783,639  5,783,639  3,353,943  3,353,943  2,429,696  2,429,696  -33.3 -27.9 -39.5
Zhengzhou 12,080,095  12,080,095  7,968,227  7,968,227  4,111,868  4,111,868  21.3 41.5 -5.0
Wuhan 3,995,981  3,995,981  2,496,433  2,496,433  1,499,548  1,499,548  -11.3 4.2 -28.9
Changsha 2,070,672  2,070,672  1,074,005  1,074,005  996,667  996,667  -11.3 1.1 -21.7
Guangzhou 19,977,045  19,977,045  14,684,110  14,684,110  5,292,935  5,292,935  -15.0 -13.2 -19.6
Huangpu 15,831,326  15,831,326  7,793,018  7,793,018  8,038,308  8,038,308  -34.7 -34.1 -35.2
Shenzhen 70,278,556  70,278,556  53,056,913  53,056,913  17,221,642  17,221,642  -21.4 -11.0 -42.3
Gongbei 4,723,963  4,723,963  3,328,797  3,328,797  1,395,166  1,395,166  -22.0 -14.7 -35.2
Shantou 2,186,082  2,186,082  1,320,953  1,320,953  865,129  865,129  -8.1 7.6 -24.9
Haikou  1,950,838  1,950,838  553,468  553,468  1,397,370  1,397,370  -24.9 -5.8 -30.5
Zhanjiang 3,047,280  3,047,280  295,957  295,957  2,751,323  2,751,323  -20.6 -0.4 -22.3
Jiangmen 1,462,872  1,462,872  942,024  942,024  520,848  520,848  -26.3 -25.2 -28.1
Nanning 9,689,168  9,689,168  3,693,151  3,693,151  5,996,017  5,996,017  8.8 4.6 11.5
Chengdu 6,911,730  6,911,730  4,570,453  4,570,453  2,341,277  2,341,277  -30.6 -17.8 -46.8
Chongqing 5,942,750  5,942,750  3,785,347  3,785,347  2,157,403  2,157,403  -33.0 -36.2 -26.5
Guiyang 260,606  260,606  177,547  177,547  83,059  83,059  -8.6 31.1 -44.5
Kunming 2,228,558  2,228,558  818,657  818,657  1,409,901  1,409,901  -5.9 -16.1 1.2
Lhasa 31,529  31,529  30,328  30,328  1,201  1,201  -24.8 -21.9 -61.3
Xi'an 3,629,772  3,629,772  2,457,251  2,457,251  1,172,520  1,172,520  -35.9 -25.5 -50.5
Urumqi  5,471,213  5,471,213  3,416,583  3,416,583  2,054,631  2,054,631  47.8 71.8 20.0
Lanzhou 313,599  313,599  22,922  22,922  290,677  290,677  -33.3 -34.7 -33.2
Yinchuan 36,563  36,563  17,437  17,437  19,127  19,127  -56.0 -58.8 -53.0
Xining 11,595  11,595  2,373  2,373  9,223  9,223  1120.5 250.8 3270.3
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. 
The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730