Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-8.2019
09/23/2019

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-8.2019
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 Exports  Imports
TOTAL 214,786,135  1,607,027,826  179,959,655  1,347,762,575  0.4  -4.6 
Beijing  5,462,085  47,237,468  29,821,160  226,733,231  -5.8  0.6 
Zhongguancun Science Park 167,207  1,243,677  427,984  2,541,730  -4.1  0.2 
Beijing ETDZ 460,870  3,741,949  1,280,826  9,507,349  -12.8  5.7 
Tianjin 3,671,060  28,397,148  4,905,150  41,633,732  -15.3  -11.7 
Tianjin Binhai New Area 2,068,467  15,424,248  3,922,622  33,406,378  -18.3  -4.6 
     Tianjin ETDZ 1,342,961  10,189,909  1,812,921  13,160,498  -15.9  5.9 
Hebei Province  3,139,330  22,315,296  2,574,153  15,201,361  2.5  11.4 
Shijiazhuang   936,831  5,978,677  900,847  4,804,096  4.8  41.8 
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,136  6,833  706  4,388  16.3  -34.2 
Thangshan 329,849  2,893,715  638,501  4,214,503  -9.7  59.3 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 262,563  2,199,843  280,109  1,220,540  -4.9  -0.7 
      Qinhuangdao ETDZ  144,541  1,162,738  241,168  972,682  -14.3  -2.5 
Baoding 523,245  3,233,285  79,014  474,335  15.2  -18.3 
       Baoding HNTIDZ 25,980  106,774  297  4,036  -38.3  -64.3 
Shanxi Province 1,218,795  7,357,696  960,974  5,770,636  -8.3  -5.4 
Taiyuan 1,039,534  5,894,080  704,629  4,320,856  -10.2  -6.5 
      Taiyuan ETDZ 823,537  4,248,417  530,750  2,791,520  -8.3  -8.2 
      Taiyuan HNTIDZ 6,482  37,726  11,801  57,804  123.8  241.3 
Datong 28,935  293,196  6,093  110,878  26.0  -39.3 
   Datong ETDZ 23,597  239,508  77  46,388  36.6  -35.0 
Jinzhong 20,630  168,302  3,776  25,144  -7.0  -12.4 
     Jinzhong ETDZ - 37  31  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 482,963  3,636,745  971,821  7,141,779  -5.0  9.9 
Hohhot 81,262  608,096  49,166  600,041  9.6  -17.2 
Baotou                     125,864  1,016,040  179,904  909,103  5.6  31.5 
      Baotou HNTIDZ 690  5,619  117  173  -56.5  1,761.4 
Erenhot 34,992  163,337  87,182  775,150  -2.9  44.1 
Manzhouli 16,147  164,508  163,370  1,267,125  -38.3  -12.4 
Liaoning Province 3,540,391  30,291,923  5,372,934  38,687,200  -6.9  -9.3 
Shenyang 360,066  3,192,653  1,462,267  7,366,405  -8.7  17.0 
      Shenyang ETDZ 109,436  1,011,900  97,082  870,657  -8.2  -20.0 
      Shenyang HNTIDZ 69,251  655,354  41,533  266,018  5.4  -21.8 
Dalian 2,266,805  18,744,679  2,719,836  22,614,616  -2.0  -20.0 
     Dalian ETDZ 398,755  3,403,239  688,269  6,896,127  -5.4  -2.4 
     Dalian HNTIDZ 55,831  460,637  19,215  137,566  64.7  -28.4 
Anshan 171,269  1,559,095  235,400  1,604,691  -4.8  22.4 
      Anshan HNTIDZ 6,130  43,605  1,480  7,573  -6.2  21.8 
Dandong 158,300  1,229,000  25,977  207,724  1.4  -2.6 
Jilin Province 342,620  3,068,610  1,292,893  9,550,266  -6.8  -12.8 
Changchun 151,815  1,406,131  1,136,546  8,281,360  -8.6  -14.7 
      Changchun ETDZ 25,724  209,440  49,776  603,362  52.0  -21.6 
      Changchun HNTIDZ 19,811  189,737  32,901  259,050  -22.2  -53.1 
Jilin                       44,420  412,331  28,129  258,173  -29.0  7.7 
      Jilin HNTIDZ 4,720  39,417  801  11,204  50.6  -37.9 
Hunchun 42,864  300,637  72,533  590,354  23.4  7.0 
Heilongjiang Province 429,396  3,241,021  1,864,355  14,958,308  15.0  10.4 
Harbin 134,906  1,066,209  209,867  1,369,582  13.3  19.8 
      Harbin ETDZ 33,580  284,789  130,614  605,526  22.4  66.9 
      Harbin HNTIDZ 22,303  123,901  16,638  97,442  -14.2  16.1 
Daqing                       56,227  406,355  1,201,743  9,732,127  8.3  12.1 
      Daqing HNTIDZ 40,723  254,241  51,634  311,287  -20.6  -1.6 
Heihe 17,590  131,801  35,765  253,022  25.2  -25.8 
Suifenhe 70,441  339,314  150,303  1,250,791  66.9  -4.6 
Shanghai 16,717,374  127,337,869  26,110,206  192,153,876  -5.5  -7.4 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      180,923  2,992,863  166,791  2,340,572  -25.6  -20.6 
Shanghai ETDZ 424  1,428  206  3,300  -16.5  4.8 
Shanghai Minhang ETDZ 82,946  681,095  135,987  796,867  -32.0  -4.7 
Shanghai New Pudong Area 7,307,372  51,867,372  15,624,233  115,662,625  -2.2  -6.8 
Jiangsu Province 33,922,193  261,088,627  20,029,197  154,916,518  0.5  -10.7 
Nanjing 3,922,502  26,298,452  2,255,043  17,309,280  9.1  -9.4 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 179,362  779,446  22,384  128,119  56.0  7.9 
Wuxi 3,073,923  24,733,016  2,077,836  18,336,291  -2.4  8.7 
       Wuxi HNTIDZ 2,082,893  17,274,705  1,857,246  16,679,865  -3.1  11.0 
Changzhou 2,152,027  16,823,872  732,065  5,701,686  2.8  -10.5 
       Changzhou HNTIDZ 47,786  407,264  16,065  190,669  -4.3  -19.7 
Suzhou 16,680,504  126,986,444  11,177,375  84,097,374  -3.1  -13.5 
Suzhou Industrial Park  3,669,337  28,797,289  3,778,363  29,699,642  -11.0  -16.1 
       Suzhou HNTIDZ 2,647,403  18,330,605  1,297,616  9,567,654  2.3  -14.5 
Nantong  2,003,303  16,325,978  1,067,406  7,766,781  -1.9  -11.4 
Nantong ETDZ 361,641  2,776,318  231,060  1,792,207  -6.1  -10.5 
Lianyungang 344,582  2,524,905  438,266  3,238,805  -9.0  -7.1 
Lianyungang ETDZ 109,740  869,783  149,319  1,306,351  -10.3  -6.9 
Zhejiang Province 29,671,680  217,975,688  9,406,232  71,833,951  3.0  -2.9 
Hangzhou 4,478,790  33,856,334  2,298,434  18,011,453  -1.5  -1.2 
       Hangzhou ETDZ 390,174  3,093,578  361,916  2,811,855  7.5  -2.8 
Hangzhou HNTIDZ 43,628  456,803  19,784  401,085  -4.5  -10.2 
Ningbo 7,782,814  57,745,200  3,833,774  30,483,024  4.0  -1.6 
Ningbo ETDZ 781,863  5,960,387  855,558  7,379,813  -6.6  6.6 
Ningbo HNTIDZ 143,500  1,062,281  72,630  564,195  7.8  48.8 
Wenzhou 2,568,353  15,515,787  216,271  2,106,504  20.4  -9.9 
Wenzhou ETDZ 136,912  946,915  1,930  16,435  7.0  -46.5 
Jinhua 5,163,346  38,293,768  275,094  1,673,603  2.8  78.5 
Jinhua ETDZ 44,659  312,396  1,954  16,255  21.3  50.4 
Cixi 1,064,543  7,476,872  151,753  950,134  3.9  -17.5 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 15,834  108,336  3,397  35,046  599.1  757.0 
Anhui Province 3,580,595  26,448,757  2,461,792  18,850,512  12.3  4.7 
Hefei 1,834,609  13,175,601  1,114,900  7,533,520  11.9  -14.3 
       Hefei ETDZ 619,864  5,106,834  577,017  2,877,518  6.0  -5.5 
Hefei HNTIDZ 285,637  2,205,573  85,483  686,548  19.8  -13.9 
Wuhu 299,037  3,188,730  230,493  1,685,860  2.3  5.3 
       Wuhu ETDZ 163,925  1,828,731  94,593  785,305  -3.5  -12.5 
Wuhu HNTIDZ 9,714  65,057  4,054  22,344  8.1  -7.1 
Bengbu 59,687  474,219  42,845  638,122  4.4  15.7 
Bengbu HNTIDZ 9,836  63,773  6,198  69,148  -14.6  102.7 
Huainan 136,092  454,694  316  17,757  52.5  -49.1 
       Huainan ETDZ 20,824  92,351  360  188.4  -64.7 
       Huainan HNTIDZ 37,072  58,242  - - - -
Ma'anshan  176,206  1,651,382  286,600  1,827,659  27.9  22.3 
Ma'anshan ETDZ 5,512  219,759  3,783  24,902  504.8  -28.9 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 1,563  79,037  49  744  590.3  50.9 
Tongling 68,558  613,249  471,282  4,427,470  102.5  11.8 
Tongling ETDZ 7,447  69,073  2,948  31,195  -17.8  -34.4 
Anqing  131,367  800,007  38,995  280,064  32.1  9.4 
Anqing ETDZ 3,119  23,553  2,391  16,035  3.9  803.3 
Chuzhou 181,002  1,357,403  106,468  1,435,890  -10.7  252.9 
Chuzhou ETDZ 59,193  501,935  85,270  1,228,413  -27.4  500.9 
Liu'an 86,385  511,565  8,571  64,091  10.4  6.4 
Liu'an ETDZ 24,260  121,369  587  13,608  29.7  -33.6 
Xuancheng 156,193  1,175,991  10,157  78,029  11.4  -22.5 
Ningguo ETDZ 30,103  200,274  2,727  16,057  -0.4  -44.3 
Chizhou  17,543  123,889  73,023  396,350  -10.0  17.8 
Chizhou ETDZ 3,137  16,823  24,269  88,966  38.7  -11.2 
Fujian Province 10,007,808  80,377,146  6,334,742  46,060,551  4.1  -6.9 
Fuzhou 1,835,568  18,993,369  646,158  6,718,944  8.1  -20.3 
Fuzhou ETDZ 146,005  1,219,943  97,815  796,902  -40.2  -20.4 
Fuzhou HNTIDZ 2,388  24,195  40  187  -6.4  444.1 
Xiamen 4,559,257  33,704,461  3,927,243  26,240,034  2.2  -5.9 
Xiamen Torch HNTIDZ 148,842  947,745  185,820  1,326,580  4.6  -19.2 
Pingtan 36,691  338,055  131,425  583,712  206.2  23.8 
Pingtan Integrated Experimental Area 36,691  338,055  131,425  583,712  206.2  23.8 
Jiangxi Province 3,256,533  23,060,809  1,399,447  9,065,010  -8.2  -3.0 
Nanchang 904,317  5,600,164  577,419  3,427,137  22.2  5.3 
Nanchang ETDZ 46,676  323,993  172,776  1,039,315  -49.2  -12.2 
Nanchang HNTIDZ 322,948  1,393,676  292,738  1,447,068  88.1  37.2 
Jingdezhen 62,596  526,704  1,851  7,354  -28.5  -31.6 
Jingdezhen HNTIDZ 760  4,274  317  386  42.2  -88.0 
Pingxiang 62,650  1,329,517  559  11,344  -5.3  -35.7 
Pingxiang ETDZ - 35,575  - - - -
Jiujiang 247,712  3,534,549  69,347  569,909  2.7  -1.8 
Jiujiang ETDZ 27,954  186,551  3,254  32,124  25.7  -52.8 
Xinyu 91,829  725,989  153,691  767,997  -24.2  -11.8 
Xinyu HNTIDZ 19,413  144,505  2,469  17,550  -39.7  -21.7 
Yingtan 88,964  798,894  294,336  2,142,679  16.2  -12.0 
Yingtan HNTIDZ 1,008  10,166  2,503  5,521  609.2  55.9 
Ganzhou 453,789  3,019,934  74,735  575,775  6.6  -13.5 
Ganzhou ETDZ 76,074  488,487  4,982  87,981  67.5  471.9 
Yichun 542,534  1,799,206  28,001  152,099  -9.2  -51.3 
Yichun ETDZ 138,823  393,601  1,315  2,668  -10.7  -32.6 
Shangrao 276,453  2,083,769  26,390  187,997  -31.8  -38.4 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 394,740  2,128,591  165,556  1,077,053  -46.1  39.9 
Jinggangshan ETDZ 100,874  350,517  1,339  19,975  -20.9  -4.8 
Shandong Province 13,423,280  104,856,030  10,319,547  87,821,826  1.2  2.8 
Jinan 769,277  6,110,444  635,609  4,207,195  -0.8  23.2 
Jinan HNTIDZ 237,727  2,053,851  424,752  2,537,718  12.6  35.2 
Qingdao 3,887,112  31,492,282  2,995,591  24,143,939  3.0  16.4 
Qingdao ETDZ 410,355  3,354,724  433,324  3,279,586  3.8  50.9 
Qingdao HNTIDZ 40,157  219,957  17,081  95,871  178.0  7.5 
Yantai 2,119,512  16,476,133  1,245,797  11,045,766  -4.0  -15.2 
Yantai ETDZ 468,012  3,997,884  299,245  3,613,337  -15.8  -19.2 
Weifang 1,476,794  10,889,756  698,022  6,113,620  7.3  4.6 
Weifang HNTIDZ 87,275  497,213  36,594  199,772  18.8  -29.0 
Weihai 1,227,922  8,955,021  534,036  4,893,288  -1.8  6.0 
Weihai Torch HNTIDZ 156,803  1,042,485  42,677  355,292  8.7  16.0 
Henan Province 3,237,082  28,004,785  2,933,659  15,144,984  -1.2  -8.4 
Zhengzhou 1,953,868  17,923,598  2,302,764  10,567,399  -3.9  -15.4 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,437,411  14,389,229  2,231,340  9,862,728  -4.9  -12.1 
Zhengzhou HNTIDZ 63,297  488,551  4,394  46,834  -0.1  10.6 
Luoyang 164,388  1,298,027  24,757  234,743  1.2  139.8 
Luoyang HNTIDZ 5,969  45,161  5,090  26,105  -5.6  126.0 
Hubei Province 3,251,884  21,741,435  1,917,423  13,310,023  4.0  9.0 
Wuhan 1,575,518  11,402,503  1,473,747  9,428,100  -2.2  8.2 
Wuhan ETDZ 140,757  1,006,650  107,157  936,224  -22.2  -24.7 
Wuhan Wujiashan ETDZ 139,057  991,760  106,919  930,969  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 925,827  6,712,722  963,893  5,393,014  -6.4  -1.3 
Huangshi 153,644  1,372,921  145,870  1,463,433  6.9  4.5 
Huangshi ETDZ 7,786  43,160  4,883  34,462  33.7  22.1 
Xiangyang 438,348  1,758,383  32,855  312,617  17.0  3.4 
Xiangyang ETDZ 1,643  19,147  3,151  14,463  31.4  43.2 
Xiangyang HNTIDZ 38,360  226,965  20,574  154,589  1.3  7.1 
Jingzhou 194,609  1,494,171  97,920  830,494  -3.9  175.6 
Jingzhou ETDZ 31,842  266,156  5,827  41,310  -11.9  -5.8 
Hunan Province  4,468,552  27,676,886  1,851,275  11,668,416  56.0  11.6 
Changsha  1,997,657  12,085,070  882,618  5,367,445  79.3  18.1 
Changsha ETDZ 340,657  1,628,653  87,422  636,613  180.5  5.3 
Changsha HNTIDZ 307,516  2,531,721  182,311  689,893  181.7  -18.4 
Zhuzhou 184,709  1,246,755  54,736  449,334  7.9  -3.1 
Zhuzhou HNTIDZ 57,025  417,877  1,699  30,297  5.6  -17.0 
Xiangtan 275,471  1,863,079  112,783  732,649  137.5  9.3 
Xiangtan ETDZ 134,681  1,092,854  2,126  13,517  289.6  -80.3 
Xiangtan HNTIDZ 34,013  165,480  282  696  148.7  -11.4 
Hengyang 328,476  1,790,755  282,148  1,510,904  45.3  18.6 
Hengyang HNTIDZ 542  6,298  - 45  -84.4  60.6 
Yueyang 252,315  1,628,193  193,677  1,350,130  40.1  33.3 
Changde 190,653  1,086,579  18,091  131,239  28.8  -24.9 
Changde ETDZ 190,653  1,086,579  18,091  131,239  28.8  -24.9 
Changde HNTIDZ 9,598  84,566  - 1,855.5  -
Yiyang 158,092  999,312  16,384  115,173  36.6  6.9 
Yiyang HNTIDZ 50,054  128,952  79  486  66.9  -79.4 
Liuyang 152,958  590,264  4,532  24,687  83.9  65.7 
Liuyang ETDZ 3,477  30,052  3,584  17,586  111.8  169.2 
Guangdong Province 56,450,313  402,494,965  35,009,655  260,150,168  -2.4  -10.1 
Guangzhou  5,897,324  48,214,905  6,180,841  44,109,611  -9.4  5.8 
Guangzhou ETDZ 704,674  5,157,490  997,412  6,795,552  -0.8  -2.3 
Guangzhou HNTIDZ 642,120  4,704,361  920,117  6,883,360  -5.9  36.5 
Guangzhou Nansha New Area 855,185  8,516,010  1,457,724  9,533,935  -17.9  -0.8 
Shenzhen 21,112,553  152,255,604  16,445,311  117,330,541  -0.2  -13.3 
Shenzhen HNTIDZ 159  3,438  26  5,093  -85.5  -85.3 
Zhuhai 2,534,475  15,727,996  1,430,495  12,372,330  -20.4  -15.7 
Zhuhai Hengqin New Area 474,229  865,347  170,880  1,210,095  183.9  295.0 
Shantou  565,009  4,384,535  154,582  1,328,900  7.6  -13.0 
Foshan 5,882,420  36,020,561  1,527,907  10,653,664  -3.3  0.0 
Jiangmen 1,409,872  10,995,407  379,221  2,779,585  -2.8  -19.2 
Zhanjiang 204,067  1,876,065  213,498  1,802,428  -4.3  4.2 
Zhanjiang ETDZ 58,297  530,287  64,802  650,479  16.3  7.7 
Huizhou 2,346,749  18,319,992  1,049,436  8,697,424  -14.4  -24.0 
Huizhou HNTIDZ 967,842  9,377,373  435,872  4,840,151  -22.8  -35.8 
Yangjiang 150,602  1,105,963  36,826  308,152  6.7  6.0 
Dongguan 11,472,191  78,510,200  6,133,345  49,132,011  2.6  -11.4 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 155,759  739,420  31,368  171,397  199.5  31.7 
Zhongshan 2,673,429  19,223,972  585,782  4,565,251  6.5  -17.1 
Zhongshan Torch HNTIDZ 92  2,105  367  3,077  -13.9  -7.6 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 3,104,567  25,058,385  2,998,986  19,940,941  30.1  -0.7 
Nanning 506,669  3,100,163  572,730  3,481,183  -0.4  -4.6 
Nanning HNTIDZ 48,630  130,764  46,014  187,905  525.5  2,708.0 
Guilin  72,140  581,098  9,336  66,237  -11.5  -41.7 
Guilin New HNTIDZ 27,874  245,587  3,648  17,407  -22.2  -44.6 
Beihai 155,818  1,306,825  226,752  1,660,081  -14.7  3.6 
Chongzuo 1,246,048  12,752,889  936,023  5,524,731  39.4  30.0 
Fangchenggang 520,287  2,219,528  783,151  5,496,522  130.1  -12.2 
Hainan Province 338,467  3,157,986  521,681  5,646,927  30.4  30.4 
Haikou 55,622  685,722  162,968  2,625,766  14.0  45.5 
Hainan International Science and Industry Park  1,534  9,120  1,431  13,729  6.7  -79.1 
Hainan Yangpu EDZ 237,716  2,150,268  178,216  1,641,666  40.2  13.8 
Chongqing 4,192,150  33,806,277  2,739,067  19,158,294  6.7  9.5 
Chongqing HNTIDZ 12,857  94,275  3,735  46,943  22.2  -31.5 
Chongqing Liangjiang New Area 1,316,941  10,207,571  1,015,116  7,108,398  19.4  -14.8 
       Wanzhou ETDZ 835  12,762  437  7,187  -44.9  -60.8 
       Changshou ETDZ 123  3,360  - -25.7  -91.0 
Sichuan Province 5,168,725  34,932,345  3,432,280  26,552,775  14.1  4.6 
Chengdu 4,384,097  29,731,029  3,092,150  23,257,756  19.6  6.2 
Chengdu ETDZ 126,311  732,659  137,126  951,734  -26.1  -6.6 
Chengdu HNTIDZ 3,189,630  23,203,131  2,617,340  19,609,526  15.9  10.8 
Luzhou 85,942  561,813  52,708  348,815  -65.5  264.6 
Luzhou HNTIDZ 7,415  60,338  233  426  100.4  -37.5 
Mianyang 94,588  592,897  79,887  1,240,132  -1.8  -26.0 
Mianyang ETDZ 17,407  155,407  1,466  12,727  -1.9  64.2 
Mianyang HNTIDZ 23,441  209,960  39,647  890,706  -9.0  -25.2 
Guangyuan 1,431  28,122  4,132  34,895  -10.0  171.9 
Guangyuan ETDZ 277  2,206  71  -9.9  -91.5 
Leshan 35,911  436,879  13,396  129,612  -20.7  -14.1 
Leshan HNTIDZ 35  260  24  264  488.5  262.3 
Yibin 121,274  755,658  90,907  442,004  36.2  14.0 
Yibin Lingang ETDZ 46,643  322,995  10,821  110,040  61.1  94.7 
Guizhou Province 430,277  2,906,582  115,311  1,132,044  -14.2  -32.5 
Guiyang 279,084  1,820,391  64,681  606,341  12.3  -9.3 
Guiyang HNTIDZ 47,970  231,399  4,670  65,377  218.9  -2.9 
Yunnan Province 1,424,756  9,286,334  1,604,563  12,245,425  24.5  5.9 
Kunming 284,239  2,555,487  902,091  6,279,055  23.1  3.3 
Kunming ETDZ 16,751  118,389  3,390  33,672  5.1  -36.3 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 64  769  3,390  14  - -
Kunming HNTIDZ 41,145  279,061  317,168  1,802,512  18.4  11.9 
Honghezhou 113,207  590,030  83,084  647,248  -1.8  -13.3 
Mengzi ETDZ 57,079  355,447  71,550  386,039  -35.1  -27.4 
Wanding 1,464  26,338  11,998  171,458  58.9  6.9 
Ruili County 141,002  1,584,201  201,996  1,586,778  -2.5  10.0 
Hekou County 131,243  688,233  98,083  831,971  202.9  4.0 
Qujing 154,494  564,845  41  7,218  -24.0  241.0 
Qujing ETDZ 52,862  134,393  - 729  65.7  472.2 
Tibet Autonomous Region  64,320  303,205  30,385  63,899  36.9  -75.4 
Lhasa 54,935  278,854  14,155  27,783  30.0  -86.3 
Lhasa ETDZ 6,795  32,038  12,282  17,904  7,363.8  -90.6 
Shanxi Province 2,223,244  18,765,463  2,068,654  15,386,401  -14.7  11.9 
Xi'an 2,053,495  17,515,394  1,917,920  14,211,640  -16.2  10.9 
Shanxi Aerospace ETDZ 56,919  568,506  23,398  212,911  29.3  -6.8 
Xi'an NTIDZ 235,389  1,784,436  233,840  1,390,916  -8.2  22.9 
Baoji 59,108  441,098  67,501  356,414  28.9  20.6 
Baoji HNTIDZ 48  997  - 5,482.6  -
Hanzhong 9,929  85,412  1,163  8,404  17.5  -85.3 
Hanzhong ETDZ - 310  - - - -
Gansu Province 120,382  1,276,024  260,667  2,343,387  -12.8  -13.5 
Lanzhou 51,275  739,849  84,014  392,861  -7.0  -36.6 
Lanzhou NTIDZ 1,256  12,103  40  1,645  34.2  22.1 
Qinghai Province 22,799  212,538  23,707  160,949  -27.0  10.6 
Xining 15,194  146,051  23,149  102,945  -20.9  -16.2 
Xining ETDZ 822  8,150  207  3,080  -50.4  8.1 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 202,174  1,486,366  123,933  806,976  -15.8  14.6 
Yinchuan 152,066  1,039,764  79,142  436,588  -13.8  -6.3 
Yinchuan ETDZ 1,386  19,157  2,731  23,926  96.5  -53.7 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,219,278  9,194,936  503,804  3,671,638  -5.7  52.6 
Urumqi 277,751  3,268,325  202,180  1,650,442  -0.8  2.7 
Urumqi ETDZ 91,782  1,688,085  46,219  432,699  24.8  12.0 
Urumqi HNTIDZ 61,920  526,095  17,249  105,299  -14.2  -27.3 
Bole 18,941  342,341  223,231  1,562,745  -38.9  437.7 
Yining  360,324  2,649,389  14,940  71,509  -10.6  -28.0 
Shihezi 47,117  318,014  10,571  37,944  3.9  37.9 
Shihezi ETDZ 44,759  252,284  10,566  36,569  12.6  114.8 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730