Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-8.2019
09/23/2019

(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-8.2019
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 Exports  Imports
TOTAL 214,786,135  1,607,027,826  179,959,655  1,347,762,575  0.4  -4.6 
Beijing  5,462,085  47,237,468  29,821,160  226,733,231  -5.8  0.6 
Zhongguancun Science Park 167,207  1,243,677  427,984  2,541,730  -4.1  0.2 
Beijing ETDZ 460,870  3,741,949  1,280,826  9,507,349  -12.8  5.7 
Tianjin 3,671,060  28,397,148  4,905,150  41,633,732  -15.3  -11.7 
Tianjin Binhai New Area 2,068,467  15,424,248  3,922,622  33,406,378  -18.3  -4.6 
     Tianjin ETDZ 1,342,961  10,189,909  1,812,921  13,160,498  -15.9  5.9 
Hebei Province  3,139,330  22,315,296  2,574,153  15,201,361  2.5  11.4 
Shijiazhuang   936,831  5,978,677  900,847  4,804,096  4.8  41.8 
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,136  6,833  706  4,388  16.3  -34.2 
Thangshan 329,849  2,893,715  638,501  4,214,503  -9.7  59.3 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 262,563