Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 10.2020
2020/11/23

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 10.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 10 1 to 10 Total Exports Imports
Special Economic Zone 52,200,540  479,664,020  29,587,552  261,136,571  22,612,988  218,527,449  0.4 -2.9 4.6
Xiamen SEZ 8,920,219  80,974,209  4,880,945  41,794,574  4,039,274  39,179,635  6.8 -0.9 16.4
Shenzhen SEZ 38,410,198  349,270,635  22,052,387  191,594,112  16,357,811  157,676,523  0.1 -3.1 4.1
Zhuhai SEZ 3,441,472  31,303,498  2,081,834  18,356,307  1,359,637  12,947,191  -10.6 -7.1 -15.2
Shantou SEZ 527,845  8,209,926  402,333  6,523,030  125,513  1,686,896  15.3 19.7 0.9
Hainan SEZ 900,806  9,905,752  170,053  2,868,548  730,753  7,037,204  -7.6 -26.8 3.4
Economic and Technological Development Zone 27,301,545  251,704,965  14,915,847  127,313,241  12,385,699  124,391,725  2.6 2.6 2.5
High and New Tech Industrial Development Zone 28,203,519  248,199,322  16,440,793  134,931,861  11,762,726  113,267,461  3.6 0.2 7.9
Integrated Experimental Area 9,535,258  44,510,469  4,895,082  24,172,889  4,640,175  20,337,579  -0.2 -7.8 10.7
Bonded Area 20,487,358  182,712,586  6,643,605  59,011,901  13,843,752  123,700,685  2.7 3.7 2.2
Tianjin Port BA 815,002  6,117,930  127,429  962,112  687,573  5,155,818  -19.9 -26.4 -18.5
Dalian BA 111,550  1,323,255  28,362  389,440  83,188  933,815  -2.8 13.0 -8.1
Zhangjiagang BZ 395,236  3,847,146  125,813  1,260,761  269,423  2,586,384  -6.5 -12.0 -3.6
Shanghai Waigaoqiao BA 11,822,604  106,479,636  2,919,643  26,412,129  8,902,961  80,067,507  1.2 2.7 0.8
Niongbo BA 1,396,144  11,249,122  351,506  2,799,169  1,044,638  8,449,953  28.7 27.4 29.1
Fuzhou BA 28,696  357,594  15,069  126,642  13,627  230,952  28.0 5.1 45.4
Xiamen Xiangyu BA 583,994  5,327,856  416,575  3,790,881  167,419  1,536,975  8.7 14.4 -3.4
Guangzhou BA 254,445  2,267,938  48,280  558,462  206,165  1,709,476  10.6 21.8 7.4
Shenzhen Futian BA 4,862,205  43,173,317  2,516,009  21,160,419  2,346,196  22,012,898  4.6 0.7 8.6
Zhuhai BA 191,643  1,646,528  76,504  708,522  115,139  938,006  -23.7 -13.0 -30.2
Shantou BA 25,838  922,265  18,414  843,365  7,424  78,901  225.0 330.0 -9.9
Export Processing Zone 4,486,849  43,230,082  2,464,405  23,262,878  2,022,445  19,967,204  -0.1 -5.4 6.9
Tianjin EPZ 8,937  157,701  3,584  44,998  5,354  112,703  23.3 -37.3 100.5
Hebei Qinghuangdao EPZ 35,677  526,915  29,386  446,401  6,291  80,514  7.2 11.8 -12.7
Inner Mongolia Hohhot EPZ 129  11,865  129  7,789  - 4,076  -33.4 -45.5 15.5
Liaoning Dalian EPZ 360,802  3,821,174  293,569  3,173,010  67,233  648,164  -31.0 -35.4 4.3
Shanghai Jiading EPZ 73,708  706,133  22,485  146,781  51,224  559,351  -11.1 -17.6 -9.2
Zhejiang Ningbo EPZ 183,816  1,914,393  69,464  702,367  114,352  1,212,026  -0.7 -4.0 1.4
Zhejiang Cixi EPZ 59,546  466,833  1,138  5,549  58,409  461,284  29.1 -63.3 33.1
Anhui Hefei EPZ 791,314  6,837,193  492,453  4,660,297  298,861  2,176,896  18.1 16.5 21.7
Fujian FuzhouEPZ 29,351  255,962  14,027  146,511  15,324  109,451  29.1 80.3 -6.4
Jiangxi Jinggangshan EPZ 45,281  172,869  27,934  121,175  17,346  51,694  318.1 194.1 36909.9
Shandong Qingdao EPZ 67,805  679,683  50,656  480,349  17,150  199,334  -21.5 0.4 -48.5
Henan Zhengzhou EPZ 218,747  652,444  4,380  142,544  214,366  509,899  231.8 294.2 217.8
Hubei Wuhan EPZ 310,369  988,807  287,012  550,443  23,357  438,364  3541.9 2512.4 7109.3
Guangdong Guangzhou EPZ - 123,344  - 103,638  - 19,706  -76.3 -75.2 -80.8
Guangdong Shenzhen EPZ 875,342  9,799,928  440,195  4,317,897  435,147  5,482,031  8.6 3.8 12.7
Sichuan Mianyang EPZ 9,975  74,324  6,387  66,796  3,588  7,527  -15.5 -18.8 31.2
Shanxi Xi'an EPZ 1,416,049  16,040,514  721,606  8,146,330  694,443  7,894,184  -7.0 -8.9 -4.9
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 21,428  214,105  8,186  81,833  13,242  132,273  -16.1 -15.3 -16.5
Bonded Logistics Park  720,800  8,727,336  396,891  5,020,152  323,909  3,707,184  7.4 13.0 0.6
Tianjin BLP 103,073  1,493,821  11,256  133,275  91,817  1,360,546  -21.2 -16.3 -21.6
Shanghai Waigaoqiao BLP 246,460  2,676,849  150,226  1,391,584  96,234  1,285,264  0.3 -15.1 24.7
Xiamen Xiangyu BLP 218,785  3,235,033  216,007  3,192,379  2,778  42,654  27.9 36.6 -77.9
Guangzhou BLP 152,482  1,321,634  19,402  302,914  133,080  1,018,720  28.1 -1.2 40.5
Bonded Port 10,240,533  94,498,599  4,571,471  35,375,475  5,669,062  59,123,124  6.3 12.6 2.8
Tianjin Dongjiang BP 1,439,604  12,513,694  504,450  3,736,301  935,154  8,777,393  15.7 189.0 -7.9
Dalian Dayaowan BP 455,376  3,819,162  96,050  1,090,552  359,326  2,728,611  5.2 -10.2 12.9
Yangshan BP 1,344,295  10,996,945  359,829  3,410,306  984,466  7,586,639  5.7 -7.2 12.8
Zhangjiagang BP 98,020  1,242,601  10,928  105,409  87,092  1,137,192  -33.8 -34.9 -33.7
Ningbo Meishan BP 60,432  638,735  41,191  310,002  19,241  328,733  -6.6 28.3 -25.7
Fuzhou BP 38,559  330,411  25,776  215,771  12,784  114,640  2.3 185.8 -53.7
Xiamen Haicang BP 568,402  3,500,514  498,860  2,752,236  69,542  748,278  21.2 21.9 18.9
Qingdao Qianwan BP 977,108  9,402,418  208,785  2,347,271  768,323  7,055,147  -12.7 36.0 -22.0
Yantai BP 1,686,640  9,419,358  961,027  5,197,745  725,614  4,221,613  5.2 5.0 5.5
Guangzhou Nansha BP 492,125  6,082,199  136,289  1,837,307  355,836  4,244,892  -30.0 -12.9 -35.5
Shenzhen Qianhaiwan BP 867,854  18,489,891  483,638  3,981,476  384,215  14,508,415  25.1 13.8 28.6
Guangxi Qinzhou BP 73,626  1,014,320  28,232  444,691  45,394  569,629  207.2 1026.4 95.9
Hainan Yangpu BP 3,543  117,523  1,690  3,537  115,832  159.0 316.7 157.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 2,134,947  16,930,830  1,216,408  9,944,720  918,539  6,986,110  15.1 -2.2 53.6
Integrated Bonded Area 48,247,638  382,114,503  27,947,159  213,593,553  20,300,479  168,520,950  12.5 7.8 19.1
Beijing Tianzhu IBA 623,207  7,196,549  16,801  260,379  606,406  6,936,171  -1.0 -37.3 1.3
Tianjin Binhaixinqu IBA 332,113  2,784,194  11,933  132,563  320,180  2,651,631  -1.4 -25.7 0.3
Shijiazhuang IBA 169,047  1,662,536  154,896  1,462,289  14,151  200,247  139.9 247.2 -26.3
Caofeidian IBA 296,560  898,825  116,793  358,425  179,767  540,400  254.0 163.8 357.8
Hebei Langfang IPZ 33,340  89,365  10,563  42,324  22,777  47,041  450.1 179.0 4285.0
Taiyuan Wusu IBA 51,881  621,927  5,115  303,752  46,766  318,174  7946.3 35880.4 4521.2
Manzhouli IBA 21,551  131,692  12,368  79,754  9,183  51,938  423.4 1086.5 181.7
ORDOS IBZ 292  2,770  292  2,770  - - 689.0 689.0 -
Shenyang IBA 15,747  231,096  8,684  101,808  7,063  129,288  86.2 196.4 44.1
Hunchun IBZ 15,194  180,613  11,820  135,576  3,373  45,037  -48.9 -25.4 -73.8
Yingkou IBZ 64,296  99,579  53,218  77,530  11,078  22,050  10081.7 9263.9 14593.2
Changchun Xinglong IBA 36,172  428,243  13,028  182,054  23,144  246,189  -31.5 -25.8 -35.3
Haerbin IBA 2,496  98,750  372  75,881  2,124  22,870  313.1 994.7 34.7
Heilongjiang Suifenhe IBA 22,628  188,336  534  5,700  22,094  182,636  -39.0 -26.0 -39.4
Shanghai Caoheting IBZ 364,010  4,354,798  167,852  2,014,071  196,158  2,340,728  -11.1 -31.7 20.1
Shanghai Fenxian IBZ 76,776  734,654  59,652  548,376  17,124  186,278  -6.7 -7.5 -4.4
Shanghai Songjiang IBZ 2,414,876  23,384,880  1,771,752  17,159,955  643,123  6,224,925  11.0 9.2 16.2
Shanghai Qingpu IBZ 81,263  903,532  26,004  306,993  55,258  596,538  -6.2 -20.1 3.0
Shanghai Pudong Airport IBA 895,778  7,840,401  402,778  4,115,209  493,000  3,725,192  -9.7 4.4 -21.4
Shanghai Jinqiao IBZ 178,219  1,121,458  11,236  142,659  166,983  978,799  -8.9 -29.6 -4.8
Nanjing IBA 1,020,383  5,828,818  837,111  4,308,398  183,271  1,520,421  42.2 53.1 18.4
Wuxi High-Tech IBA 1,866,131  18,063,493  965,937  9,155,537  900,193  8,907,956  -9.3 -12.2 -6.2
Xuzhou IBA 84,770  934,646  59,855  628,334  24,916  306,312  1013.3 836.0 1721.0
Changzhou IBA 148,790  680,990  113,058  334,859  35,731  346,131  120.2 90.0 160.1
Suzhou Industrial Park IBA 1,981,206  21,678,339  1,327,097  12,299,513  654,109  9,378,826  13.8 -7.5 63.1
Suzhou HTIDZ IBA 1,843,465  14,095,882  1,204,645  8,386,623  638,820  5,709,259  -17.5 -26.7 1.4
Nantong IBA 110,807  863,106  56,902  430,931  53,905  432,175  29.1 14.7 47.7
Lianyungang IBZ 52,489  357,892  11,297  130,798  41,192  227,094  12.1 -10.0 30.4
Huai'an IBA 59,596  339,404  14,592  158,211  45,004  181,193  -21.3 -36.3 -0.9
Yancheng IBA 3,708  165,205  250  11,116  3,458  154,089  167.6 18.1 194.5
Yangzhou IBA 85,817  184,108  71,843  133,790  13,974  50,318  33.2 23.4 68.8
Zhenjiang IBA 38,062  604,413  7,087  95,293  30,975  509,120  90.7 3.6 126.4
Taizhou IBA 30,643  188,696  19,930  109,807  10,713  78,889  43.8 90.4 7.2
Changshu IBA 16,481  167,589  4,638  52,923  11,843  114,666  -5.6 29.1 -16.0
Jiangyin IB\A 19,576  201,019  13,448  95,380  6,128  105,639  59.9 85.3 42.4
Kunshan IBA 5,394,920  39,556,709  3,774,700  27,580,488  1,620,220  11,976,221  2.9 0.4 9.0
Wujiang IBA 536,473  4,440,934  513,306  4,197,303  23,167  243,631  38.7 41.7 1.7
Wuzhong IBA 26,686  181,796  7,284  70,893  19,402  110,903  -1.2 -20.3 16.6
Taichang Port IBA 89,733  622,595  41,677  191,599  48,056  430,996  41.5 10.8 61.4
Wujin IBA 144,623  701,805  83,656  343,816  60,967  357,989  10.9 21.1 2.6
Hangzhou IBZ 305,976  3,268,770  112,165  1,061,377  193,811  2,207,393  3.8 -14.7 15.9
Jiaxing IBA 96,989  969,560  67,429  596,076  29,561  373,484  262.2 467.0 129.7
Hangzhou Jinyi IBA 172,277  834,457  2,017  130,463  170,260  703,994  168.9 12058.7 127.6
Zhoushan Port IBA 228,040  2,566,756  34,252  472,743  193,787  2,094,013  34.0 240.7 17.8
Hefei IBA 137,576  786,101  22,258  157,819  115,318  628,282  -10.8 11.3 -15.1
Wuhu IBA 125,243  760,268  47,789  316,420  77,453  443,848  24.8 -18.4 100.4
Maanshan IBA 210,141  1,408,617  84,453  608,823  125,689  799,795  507.9 213.1 2044.7
Quanzhou IBA 3,074  68,870  1,227  21,316  1,847  47,554  -94.0 -96.0 -92.3
Nanchang IBZ 70,399  1,067,630  14,805  256,323  55,595  811,307  23.3 -34.5 71.0
Jiujiang IBZ 22,846  163,256  12,901  86,874  9,945  76,382  149.9 50.6 897.8
Ganzhou IBA 31,357  347,346  16,169  187,656  15,187  159,690  865.3 2760.3 442.8
Jinan IBA 62,511  1,362,567  28,615  389,506  33,896  973,061  443.1 386.4 469.7
Dongying IBA 108,977  1,432,719  54,468  728,905  54,509  703,813  325.3 151.1 1410.5
Weifang IBA 468,512  1,865,134  223,470  900,322  245,042  964,813  135.4 57.0 341.3
Qingdao xihaian IBZ 59,222  593,719  26,699  140,701  32,523  453,018  -4.2 15.8 -9.0
Rizhao IBZ 123,534  880,589  42,644  284,859  80,890  595,730  360.5 1523.9 243.0
Weihai  IBA 332,486  1,557,809  217,488  786,038  114,998  771,771  73.0 93.0 56.5
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 134,781  914,577  53,387  299,468  81,394  615,109  48.5 97.6 32.5
Xinzheng IBA 8,379,524  37,781,806  4,323,527  20,820,077  4,055,997  16,961,729  -1.3 -12.0 16.0
Nanyang Wolong IBA 32,625  207,063  15,603  154,768  17,023  52,295  168.5 126.9 487.8
Wuhan Donghu IBA 283,615  1,804,583  130,326  846,248  153,289  958,335  50.8 6.1 139.9
Wuhan Xingang Airport IBA 77,091  385,078  21,270  75,760  55,821  309,318  -51.6 -30.1 -55.0
Changsha Huanghua IBA 235,284  730,203  235,284  721,649  - 8,554  110.1 110.8 62.7
Xiangtan IBA 592,027  5,555,647  353,201  2,839,574  238,827  2,716,074  25.8 15.3 38.9
Hengyang IBA 54,201  891,787  30,312  626,154  23,889  265,633  -5.8 96.8 -57.7
Yueyang Chenglingji IBA 229,677  2,422,493  67,582  1,678,967  162,095  743,527  3.0 -12.9 74.5
Hunan Chenzhou IBA 129,049  1,262,425  94,753  1,060,404  34,296  202,022  68.8 132.0 -30.6
Guangzhou Baiyun Airport IBA 291,423  2,562,411  92,301  740,307  199,122  1,822,104  27.6 -5.6 48.8
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 278,097  3,844,711  81,403  1,204,181  196,694  2,640,530  20.0 -1.2 32.9
Shenzhen Yantian IBA 858,592  8,858,633  681,944  6,479,263  176,648  2,379,370  -3.6 1.9 -15.8
Nanning IBA 305,293  4,605,921  166,130  2,310,185  139,163  2,295,736  94.7 97.2 92.3
Beihai IBZ 80,159  1,126,892  42,723  587,375  37,437  539,517  -25.2 -25.7 -24.5
Guangxi Pingxiang IBA 1,043,641  8,558,977  527,192  4,290,153  516,448  4,268,824  11.5 26.4 -0.3
Haikou IBA 221,538  1,896,033  17,333  57,095  204,205  1,838,938  132.9 229.4 130.8
Chongqing Fuling IBZ 112,633  555,098  61,160  320,319  51,473  234,779  18199833.5 - 7697558.9
Chongqing Xiyong IBA 3,817,648  33,878,678  2,779,316  23,084,360  1,038,332  10,794,318  12.1 17.4 2.4
Chongqing Jiangjin IBA 63,868  1,244,780  47,352  672,964  16,517  571,816  71.9 34.2 156.7
Chengdu High-Tech IBA 7,569,995  64,783,671  4,337,959  35,144,119  3,232,036  29,639,551  26.5 24.7 28.7
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 78,758  312,056  59,742  222,805  19,016  89,250  69.0 221.2 -22.6
Zunyi IBA 34,072  125,367  31,700  100,220  2,372  25,146  19.6 152.3 -61.3
Guian IBA 74,536  195,307  45,384  86,189  29,152  109,118  -47.7 -53.3 -42.3
Kunming IBA 13,714  103,254  9,083  71,323  4,631  31,931  173.4 272.9 71.3
Honghe IBA 172,670  2,026,698  106,058  1,055,476  66,612  971,222  70.7 86.2 56.6
Xi'an  IBA 127,880  903,328  67,906  328,488  59,975  574,840  202.1 222.0 191.8
Xi'an High-Tech IBA 949,825  10,026,714  420,978  3,717,785  528,847  6,308,929  28.8 20.6 34.2
Baoji IBZ - 157  - 157  - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 4,597  23,098  910  4,597  22,188  - - -
Lanzhouxinqu IBA 21,710  221,802  7,396  66,294  14,314  155,508  -19.5 -62.0 53.9
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 2,207  78,538  1,410  47,889  798  30,650  -93.0 -93.3 -92.4
Urumqi IBA 46,237  419,359  32,070  384,867  14,166  34,492  105.8 150.0 -30.7
Alashankou IBA 121,322  985,726  12,138  100,478  109,185  885,248  42.9 11.3 47.7
Kashi IBA 387  75,827  387  47,383  28,444  138.0 208.7 72.2
Bonded Logistics Center 1,862,138  18,631,566  944,891  8,558,409  917,247  10,073,156  38.0 69.8 19.0
Beijing Yizhuang BLC(B) 23,392  267,382  - 6,725  23,392  260,657  67.3 234.8 65.2
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 123,204  2,815,547  2,099  26,142  121,105  2,789,405  80.4 281.6 79.5
Tianjin Jizhou BLC(B) 350  2,086  337  1,936  13  150  2291.5 - 71.7
Xinji BLC(B) 50,101  537,435  38,363  404,651  11,738  132,784  508.9 549.7 411.1
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 101  4,523  45  2,742  56  1,781  -57.5 -56.3 -59.2
Hebei Wuan BLC(B) - 1,549  - 19  - 1,530  748.9 - 738.3
Shanxi lanhua BLC(B) - 16,778  - - - 16,778  54.8 - 55.3
Shanxi Fanglue BLC(B) 16  32  16  32  - - - - -
Baotou BLC(B) 1,258  1,258  1,258  1,258  - - - - -
Chifeng BLC(B) - 766  - - - 766  40.6 - 57.2
Qisumu BLC(B) 9,114  24,246  - 21  9,114  24,224  - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 8,810  117,371  210  296  8,599  117,075  131.0 -97.6 206.4
Panjin BLC(B) 7,151  42,734  105  2,117  7,046  40,617  -29.1 -95.9 350.5
Tieling BLC(B) 145  2,349  - - 145  2,349  164.9 - 433.5
Jilin BLC(B) 1,618  3,325  1,618  3,325  - - 16.1 108.7 -
Mudanjiang BLC(B) 447  1,168  - - 447  1,168  818.1 - 818.1
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 27,730  280,202  1,985  27,642  25,746  252,560  -15.1 -28.0 -13.4
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 14,225  38,310  252  372  13,973  37,938  -5.4 - -6.3
Xuzhou BLC(B) 6,765  36,456  3,172  13,745  3,593  22,711  - 3372.5 -
Rugao Port  BLC(B) 614  18,331  229  13,363  385  4,968  -82.0 -69.8 -91.4
Lianyungang BLC(B) 947  248,931  80  31,229  866  217,702  -34.0 134.7 -40.2
Dafenggang BLC(B) 19  23,650  - 79  19  23,570  -84.0 -92.0 -83.9
Jiangsu Haian BLC(B) 14,359  121,385  856  7,908  13,503  113,477  83.2 95.5 82.4
Jiangsu Xinyi BLC(B) 9,024  23,749  1,156  11,331  7,868  12,418  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 11,508  114,525  1,190  8,410  10,318  106,116  -16.4 -27.4 -15.3
Wenzhou BLC(B) 22,920  65,147  - 3,525  22,920  61,622  178.2 6008.6 163.8
Huzhou BLC(B) 63  22,528  - 1,169  63  21,359  - - -
Hangzhou BLC(B) 2,529  21,978  2,289  11,881  239  10,098  -13.7 39.4 -40.4
Yiwu BLC(B) 67,280  938,803  10,575  471,101  56,704  467,702  122.7 305.9 53.1
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 9,408  63,696  4,166  14,825  5,242  48,870  58.5 2719.8 23.2
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 1,159  22,162  1,058  6,424  101  15,738  70.4 - 21.0
Anhui Wandongnan BLC(B) 3,492  22,671  - 19,180  3,492  3,492  135899.9 114954.5 -
Xiangfu BLC(B) 3,204  24,094  1,382  12,206  1,822  11,888  571.5 718.7 466.9
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 13,688  150,857  2,570  13,698  11,118  137,159  -18.5 -7.7 -19.4
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 20,046  50,409  20,046  50,409  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) 1,877  7,624  45  45  1,832  7,578  591.9 - 587.8
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 37,496  131,716  2,864  3,123  34,632  128,593  1061.8 - 1034.2
Zibo BLC(B) 3,300  53,814  - - 3,300  53,814  214.5 - 243.0
Yantai Fushan Huili BLC(B) 114  145  114  114  - 31  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) - - - - - - - - -
Zhucheng BLC(B) 164  1,086  63  222  100  864  -29.2 266.5 -41.3
Henan BLC(B) 231,008  1,540,515  212,437  1,370,413  18,570  170,102  121.9 637.7 -66.6
Henan Dezhong BLC(B) - 47,339  - 46,729  - 610  786.8 - -88.6
Henan Shangqiu BLC(B) 11,830  106,637  7,537  80,496  4,293  26,142  40.7 313.0 -53.6
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 18,557  21,490  3,700  6,333  14,857  15,157  141926.2 - 100070.1
Xiangyang BLC(B) 9,259  60,176  8,641  38,771  619  21,405  773.3 504.7 4367.4
Yichang Sanxia BLC(B) 6,027  53,448  3,289  33,825  2,738  19,623  -16.8 40.6 -51.2
Jingmen BLC(B) 1,305  5,862  1,305  5,852  - 10  - - -
Xiantao BLC(B) 1,726  10,017  - 29  1,726  9,988  -47.9 -56.0 -47.9
Changsha Jinxia BLC(B) 251,435  1,314,242  195,397  1,155,470  56,038  158,772  0.3 -6.2 101.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 117  31,278  117  31,214  - 65  -76.8 -76.9 -
Shenzhen Airport BLC(B) 82,741  915,086  48,195  469,217  34,546  445,869  50.3 88.6 23.8
Shantou BLC(B) 2,078  15,901  - 1,248  2,078  14,653  -57.2 -59.3 -57.0
Zhanjiang BLC(B) 2,251  39,541  2,091  21,779  160  17,762  -31.7 -25.0 -38.5
Dongguan BLC(B) 124,058  1,084,804  33,331  409,026  90,727  675,778  171.1 247.2 139.4
Dongguan Qingxi BLC(B) 409  1,892,538  256  603,255  153  1,289,283  -40.9 -50.5 -35.1
Zhongshan BLC(B) 29,438  325,891  10,665  107,410  18,773  218,482  -25.7 9.6 -35.8
Foshan Guotong BLC(B) 4,112  45,113  137  8,825  3,975  36,288  4.5 7.0 3.9
Fangcheng Port BLC(B) - 29,103  - 5,405  - 23,698  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 5,780  97,288  65  65  5,715  97,223  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 30,415  357,870  14,483  140,151  15,931  217,719  -22.1 -61.5 128.3
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 23,092  186,637  15,110  124,368  7,982  62,269  149.3 155.1 138.4
Chengdu Airport BLC(B) 100,051  301,450  5,235  47,631  94,816  253,819  -34.9 -70.7 -15.5
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 1,764  9,857  1,764  9,857  - - 117258.9
Chengdu Railway BLC(B) 309,318  2,924,292  261,899  2,488,393  47,419  435,899  194.7 272.5 34.4
Luzhou Port BLC (B) 44,137  313,608  418  1,237  43,720  312,371  49.7 -96.9 84.0
Yibin Port BLC(B) 52,704  354,588  21,282  143,499  31,422  211,090  380.6 967.0 249.9
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 1,329  7,990  - 4,448  1,329  3,542  15.0 -34.4 2027.1
Shanxi Xixian BLC(B) 16,819  209,353  1,157  41,956  15,662  167,397  23.8 271.3 6.0
Wuwei BLC(B) - 145  - 98  - 47  -93.1 - -97.8
Qinghai Caojiapu BLC(B) 2,271  3,756  - - 2,271  3,756  -93.1 - -93.1
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) 473  4,931  - - 473  4,931  1330.1 - 1330.1
International Border Cooperation Center 3,041  26,708  2,481  21,049  560  5,659  -76.5 -80.5 -1.2
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 350  140,719  - 53,761  350  86,958  342.9 320.2 358.1

Note:

Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730