Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-10. 2019
11/23/2019

(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-10.2019
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 Exports  Imports
TOTAL 212,916,095  2,037,923,161  169,898,075  1,697,419,226  -0.2  -5.1 
Beijing  5,951,861  59,639,109  25,572,710  280,536,254  -3.0  -0.5 
Zhongguancun Science Park 192,099  1,623,326  302,467  3,266,153  -4.7  0.2 
Beijing ETDZ 450,025  4,658,709  704,210  11,777,502  -12.8  3.4 
Tianjin 3,170,250  34,971,764  4,608,906  51,269,091  -15.2  -15.4 
Tianjin Binhai New Area 1,728,762  19,021,176  3,784,409  41,200,724  -18.7  -10.2 
     Tianjin ETDZ 1,196,462  12,697,709  1,511,913  16,387,286  -16.2  2.9 
Hebei Province  2,877,000  28,459,852  2,016,132  19,757,220  3.0  16.3 
Shijiazhuang   811,464  7,836,785  661,177  6,343,063  9.7  47.9 
     Shijiazhuang HNTIDZ 420  8,099  178  4,740  11.7  -38.0 
Thangshan 332,366  3,569,196  502,057  5,200,973  -11.1  51.1 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 295,897  2,789,534  112,176  1,512,229  -5.1  -3.5 
      Qinhuangdao ETDZ  152,090  1,487,819  73,732  1,188,191  -13.7  -7.9 
Baoding 388,208  4,100,362  58,381  596,283  16.6  -15.5 
       Baoding HNTIDZ 6,056  123,194  97  4,311  -37.0  -71.6 
Shanxi Province 1,117,577  9,597,284  838,075  7,558,027  -6.7  2.1 
Taiyuan 957,303  7,804,200  627,695  5,581,702  -7.9  -0.8 
      Taiyuan ETDZ 760,891  5,800,816  432,211  3,663,826  -5.6  -1.8 
      Taiyuan HNTIDZ 6,181  49,923  7,927  74,990  109.1  317.0 
Datong 22,137  333,409  5,890  131,001  21.5  -36.3 
   Datong ETDZ 15,877  267,773  24  46,411  31.7  -35.4 
Jinzhong 19,650  209,151  1,800  39,073  -10.5  11.8 
     Jinzhong ETDZ - 37  23  69  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 386,467  4,427,802  781,798  8,776,046  -6.8  5.6 
Hohhot 65,387  747,255  43,588  696,218  5.8  -14.9 
Baotou                     78,723  1,186,931  76,165  1,116,108  -2.7  28.4 
      Baotou HNTIDZ 743  7,144  1,052  1,225  -54.8  13,047.5 
Erenhot 23,072  214,596  118,406  962,838  2.4  41.5 
Manzhouli 24,522  205,569  130,143  1,530,189  -32.6  -15.7 
Liaoning Province 3,413,860  37,700,633  4,838,733  47,936,985  -7.4  -10.9 
Shenyang 312,848  3,875,436  917,679  8,722,523  -11.0  8.7 
      Shenyang ETDZ 99,808  1,223,687  105,339  1,113,542  -9.2  -16.1 
      Shenyang HNTIDZ 41,668  745,917  33,869  327,139  -14.5  -25.8 
Dalian 2,239,358  23,604,732  2,839,161  28,154,229  -1.9  -20.9 
     Dalian ETDZ 366,259  4,215,474  609,245  8,154,325  -7.0  -8.3 
     Dalian HNTIDZ 71,776  594,148  10,597  175,222  58.2  -24.8 
Anshan 154,891  1,889,480  95,492  1,781,294  -7.0  2.4 
      Anshan HNTIDZ 5,181  60,392  1,852  12,408  -3.7  76.1 
Dandong 167,852  1,572,376  26,883  257,967  1.0  -3.1 
Jilin Province 354,437  3,839,000  983,695  11,600,538  -5.8  -14.9 
Changchun 165,445  1,736,443  834,414  10,030,079  -7.5  -16.5 
      Changchun ETDZ 28,544  268,108  116,980  790,651  49.2  -10.0 
      Changchun HNTIDZ 18,540  229,131  29,271  315,967  -24.9  -53.1 
Jilin                       32,743  486,502  17,881  295,698  -32.7  6.6 
      Jilin HNTIDZ 4,325  48,105  1,403  14,277  44.7  -36.7 
Hunchun 39,252  390,050  94,271  776,011  26.9  -2.4 
Heilongjiang Province 416,481  4,068,786  1,567,301  18,201,274  12.6  3.6 
Harbin 136,923  1,331,198  84,044  1,564,636  9.2  16.4 
      Harbin ETDZ 38,422  350,141  15,031  658,348  16.1  72.1 
      Harbin HNTIDZ 6,205  139,100  15,772  138,396  -16.0  22.8 
Daqing                       42,196  494,285  1,119,659  12,008,987  -0.6  6.0 
      Daqing HNTIDZ 31,711  320,950  35,891  391,166  -20.6  1.8 
Heihe 23,235  172,360  33,001  313,021  20.6  -27.6 
Suifenhe 42,413  425,798  144,679  1,562,672  64.6  -3.1 
Shanghai 16,319,980  161,509,642  23,974,750  241,581,934  -5.6  -6.9 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      163,376  3,325,668  154,962  2,644,346  -34.9  -30.4 
Shanghai ETDZ 233  1,897  606  4,280  -15.7  7.6 
Shanghai Minhang ETDZ 78,262  860,004  105,413  1,008,978  -27.5  0.9 
Shanghai New Pudong Area 6,084,749  65,153,497  13,771,952  144,532,365  -3.9  -6.3 
Jiangsu Province 34,497,527  328,941,466  19,298,539  194,490,090  -0.8  -11.2 
Nanjing 4,423,081  34,718,775  2,197,294  21,833,650  13.6  -7.1 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 82,029  980,265  14,448  161,342  59.7  10.6 
Wuxi 3,123,705  30,890,777  2,162,085  22,682,671  -4.2  8.6 
       Wuxi HNTIDZ 2,174,147  21,489,777  1,909,663  20,532,479  -5.3  10.3 
Changzhou 2,091,269  21,006,913  668,986  7,125,109  1.9  -9.8 
       Changzhou HNTIDZ 51,376  504,787  20,249  232,613  -5.2  -22.1 
Suzhou 16,503,508  159,772,987  10,639,184  105,798,371  -5.6  -15.1 
Suzhou Industrial Park  3,400,868  35,632,721  3,732,233  37,134,266  -13.3  -18.0 
       Suzhou HNTIDZ 2,511,307  23,306,006  1,067,402  11,944,691  -1.2  -17.0 
Nantong  2,322,046  20,671,993  811,158  9,671,468  -1.8  -10.8 
Nantong ETDZ 338,016  3,458,353  193,676  2,189,048  -6.2  -11.8 
Lianyungang 305,936  3,171,018  497,878  4,334,230  -8.8  -4.1 
Lianyungang ETDZ 84,739  1,044,491  161,408  1,681,686  -14.7  -9.7 
Zhejiang Province 27,070,984  273,090,825  9,128,492  91,125,662  2.5  -2.5 
Hangzhou 4,026,616  42,129,558  2,354,928  23,044,297  -2.1  -0.2 
       Hangzhou ETDZ 343,145  3,821,324  247,905  3,496,791  5.7  -8.8 
Hangzhou HNTIDZ 39,856  536,951  20,767  436,992  -9.7  -22.5 
Ningbo 6,898,573  71,832,200  3,705,721  38,388,115  2.7  -1.3 
Ningbo ETDZ 739,259  7,398,598  773,009  8,995,491  -7.0  1.3 
Ningbo HNTIDZ 129,281  1,337,293  84,987  714,849  6.0  51.4 
Wenzhou 2,208,370  19,875,737  255,054  2,587,326  22.2  -7.4 
Wenzhou ETDZ 110,906  1,167,730  1,964  22,937  5.6  -45.7 
Jinhua 4,912,926  48,272,668  200,248  2,098,015  2.4  66.4 
Jinhua ETDZ 38,100  397,330  4,232  22,104  5.0  57.5 
Cixi 923,290  9,371,933  106,092  1,255,400  1.2  -12.7 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 7,653  123,515  6,526  48,971  371.7  346.5 
Anhui Province 3,311,997  33,319,871  2,323,815  23,560,362  11.7  5.3 
Hefei 1,660,084  16,622,280  1,089,626  9,791,553  9.7  -9.2 
       Hefei ETDZ 734,292  6,529,380  529,233  3,960,991  6.4  5.7 
Hefei HNTIDZ 248,959  2,720,535  87,112  861,726  15.7  -12.5 
Wuhu 310,993  3,812,575  225,183  2,157,419  2.9  4.9 
       Wuhu ETDZ 153,099  2,147,045  105,368  1,014,898  -4.3  -10.5 
Wuhu HNTIDZ 7,575  81,223  4,486  32,240  6.1  -9.8 
Bengbu 62,513  593,382  38,102  763,246  0.7  15.9 
Bengbu HNTIDZ 11,695  85,358  3,760  79,582  -10.7  110.7 
Huainan 19,120  532,369  3,212  25,370  51.4  -37.6 
       Huainan ETDZ 2,904  110,600  55  415  164.3  -63.1 
       Huainan HNTIDZ - 58,630  - - 952.1  -
Ma'anshan  193,293  2,018,650  199,118  2,262,644  23.0  16.9 
Ma'anshan ETDZ 5,924  232,820  4,148  33,975  394.7  -20.7 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 2,330  105,828  217  1,558  613.0  157.7 
Tongling 60,549  758,862  536,581  5,390,339  105.9  10.4 
Tongling ETDZ 7,922  83,822  23,884  66,327  -21.7  -38.0 
Anqing  113,231  1,034,009  26,314  336,462  27.1  7.8 
Anqing ETDZ 1,798  28,757  3,114  20,539  -0.4  339.7 
Chuzhou 215,108  1,763,066  65,565  1,549,582  -6.7  201.9 
Chuzhou ETDZ 61,970  619,337  47,186  1,307,030  -24.6  406.8 
Liu'an 50,082  656,063  6,132  77,357  13.5  3.1 
Liu'an ETDZ 15,284  175,388  588  16,770  42.2  -28.7 
Xuancheng 134,747  1,450,139  10,412  103,025  6.0  -17.9 
Ningguo ETDZ 23,349  248,102  3,043  22,248  -7.3  -34.9 
Chizhou  19,230  160,750  46,682  493,214  -7.2  4.8 
Chizhou ETDZ 3,760  24,056  7,650  141,865  49.2  19.9 
Fujian Province 9,402,322  99,290,783  6,214,385  58,679,098  3.4  -4.6 
Fuzhou 1,635,016  22,395,653  854,627  8,397,738  5.8  -18.8 
Fuzhou ETDZ 158,505  1,623,597  115,763  1,015,990  -32.3  -18.8 
Fuzhou HNTIDZ 2,428  28,559  44  276  -10.8  408.6 
Xiamen 4,170,389  42,092,286  3,438,664  33,605,502  1.2  -2.8 
Xiamen Torch HNTIDZ 150,937  1,253,930  113,992  1,681,921  10.3  -17.1 
Pingtan 35,470  420,904  25,577  668,724  231.4  12.9 
Pingtan Integrated Experimental Area 35,470  420,904  25,577  668,724  231.4  12.9 
Jiangxi Province 3,280,979  29,569,911  1,295,938  11,779,648  1.0  -1.8 
Nanchang 931,712  7,471,345  497,732  4,658,575  29.8  8.7 
Nanchang ETDZ 43,986  411,176  187,675  1,391,998  -41.2  -9.5 
Nanchang HNTIDZ 612,728  2,455,779  202,864  2,115,498  142.4  47.4 
Jingdezhen 72,234  643,359  1,162  9,404  -26.9  -55.3 
Jingdezhen HNTIDZ 2,231  7,106  518  904  105.4  -74.8 
Pingxiang 110,333  1,505,192  2,307  14,709  2.6  -25.4 
Pingxiang ETDZ - 35,575  - - - -
Jiujiang 141,663  3,812,491  53,546  684,134  -4.1  -9.9 
Jiujiang ETDZ 19,217  230,575  2,489  37,033  20.6  -54.0 
Xinyu 85,708  907,690  98,897  931,486  -18.8  -9.4 
Xinyu HNTIDZ 16,411  177,373  1,727  22,008  -34.5  -24.5 
Yingtan 92,460  998,805  262,775  2,609,934  16.4  -18.5 
Yingtan HNTIDZ 2,424  14,677  91  5,961  470.4  27.2 
Ganzhou 498,115  4,090,464  90,308  749,771  16.1  -5.5 
Ganzhou ETDZ 62,949  606,079  4,533  101,559  86.7  407.4 
Yichun 232,217  2,500,728  23,050  202,429  11.8  -46.0 
Yichun ETDZ 17,973  451,450  1,325  5,121  0.2  22.2 
Shangrao 184,106  2,487,551  19,509  233,035  -27.3  -38.0 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 786,800  3,393,719  232,200  1,512,671  -21.7  56.4 
Jinggangshan ETDZ 170,417  712,109  874  21,321  45.1  -18.8 
Shandong Province 12,646,116  131,281,872  11,585,022  110,955,913  -0.3  2.2 
Jinan 748,520  7,614,337  547,663  5,418,202  -2.1  24.7 
Jinan HNTIDZ 229,477  2,521,449  331,642  3,228,782  9.0  33.7 
Qingdao 3,773,069  39,383,782  3,016,475  30,143,069  1.1  12.6 
Qingdao ETDZ 372,568  4,118,564  544,779  4,311,295  -0.3  39.6 
Qingdao HNTIDZ 20,027  272,395  12,474  120,111  138.5  -1.5 
Yantai 1,817,028  20,694,173  1,290,870  13,701,585  -6.9  -16.2 
Yantai ETDZ 438,206  4,862,751  404,779  4,354,591  -18.3  -22.6 
Weifang 1,267,856  13,563,105  724,620  7,829,241  4.5  9.5 
Weifang HNTIDZ 110,984  693,465  38,154  264,363  5.5  -28.7 
Weihai 1,078,277  11,182,219  431,982  5,903,646  -3.8  2.1 
Weihai Torch HNTIDZ 111,127  1,274,185  39,219  433,292  -1.0  12.9 
Henan Province 7,195,730  41,698,139  3,834,388  22,823,461  -1.8  -4.9 
Zhengzhou 5,906,062  29,048,633  3,172,532  16,914,985  -3.3  -9.8 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 5,504,769  24,639,728  3,086,431  16,031,902  -3.7  -6.7 
Zhengzhou HNTIDZ 59,698  607,129  2,858  56,751  0.6  -4.7 
Luoyang 170,840  1,620,837  18,149  271,456  -1.7  125.5 
Luoyang HNTIDZ 5,198  54,214  6,915  37,530  -10.7  164.5 
Hubei Province 3,374,455  28,275,576  2,125,133  17,328,743  5.7  10.5 
Wuhan 1,852,567  14,819,528  1,679,914  12,548,013  -1.1  11.7 
Wuhan ETDZ 128,840  1,263,156  121,118  1,177,347  -20.2  -25.4 
Wuhan Wujiashan ETDZ 126,659  1,242,086  121,118  1,171,266  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 809,914  8,401,027  1,165,933  7,472,259  -9.7  4.8 
Huangshi 151,904  1,678,777  180,051  1,800,348  6.9  9.7 
Huangshi ETDZ 9,558  62,289  6,910  43,702  49.0  31.3 
Xiangyang 188,444  2,293,488  35,639  380,653  24.6  3.9 
Xiangyang ETDZ 384  20,452  6,693  25,935  18.0  79.0 
Xiangyang HNTIDZ 30,708  291,081  18,705  191,507  6.2  7.5 
Jingzhou 198,324  1,884,721  93,214  1,011,448  -3.9  83.6 
Jingzhou ETDZ 27,793  321,074  9,177  55,559  -13.7  -6.2 
Hunan Province  4,248,787  36,510,629  1,609,636  15,118,113  59.6  13.4 
Changsha  1,750,451  15,651,460  771,704  7,051,739  79.9  22.6 
Changsha ETDZ 297,205  2,103,335  75,629  808,315  162.8  9.3 
Changsha HNTIDZ 265,070  3,107,471  227,571  1,179,491  142.8  17.9 
Zhuzhou 131,760  1,521,822  47,199  544,959  13.5  -7.5 
Zhuzhou HNTIDZ 53,459  535,438  2,829  34,224  12.0  -25.4 
Xiangtan 89,727  2,164,602  77,016  911,897  78.4  10.8 
Xiangtan ETDZ 9,821  1,160,018  583  16,154  102.6  -77.4 
Xiangtan HNTIDZ 13,101  205,218  324  2,643  134.2  82.3 
Hengyang 273,385  2,336,133  205,520  1,930,787  36.7  15.8 
Hengyang HNTIDZ 808  7,955  - 45  -84.2  60.6 
Yueyang 399,506  2,580,995  188,608  1,733,960  90.5  29.3 
Changde 164,820  1,404,481  20,425  171,421  31.2  -23.3 
Changde ETDZ 164,820  1,404,481  20,425  171,421  31.2  -23.3 
Changde HNTIDZ 17,574  114,854  - 808.2  -
Yiyang 418,536  1,705,607  17,206  151,052  89.9  15.7 
Yiyang HNTIDZ 123,225  313,246  229  1,317  201.1  -44.2 
Liuyang 29,747  776,085  3,148  32,260  74.5  70.0 
Liuyang ETDZ 10,290  137,321  1,994  22,894  630.5  171.3 
Guangdong Province 52,772,839  509,932,708  33,574,668  329,199,539  -3.6  -11.0 
Guangzhou  5,541,302  59,013,600  5,706,310  55,845,928  -15.4  6.4 
Guangzhou ETDZ 602,324  6,442,482  883,902  8,559,210  -0.4  -0.1 
Guangzhou HNTIDZ 591,812  5,874,831  742,216  8,292,917  -5.9  19.0 
Guangzhou Nansha New Area 955,393  10,267,636  1,609,839  13,061,434  -24.2  9.9 
Shenzhen 22,161,204  196,886,069  16,345,676  150,926,522  -1.1  -14.1 
Shenzhen HNTIDZ 162  3,742  84  5,212  -85.9  -88.6 
Zhuhai 1,910,042  19,760,861  1,463,637  15,269,295  -18.7  -15.6 
Zhuhai Hengqin New Area 119,854  1,141,277  177,463  1,629,499  205.4  201.1 
Shantou  526,920  5,450,579  164,872  1,667,916  5.7  -12.9 
Foshan 4,498,545  45,544,447  1,190,026  13,161,404  2.0  -0.6 
Jiangmen 1,236,571  13,554,328  298,956  3,403,878  -3.7  -19.7 
Zhanjiang 235,814  2,454,548  278,849  2,325,950  0.3  5.2 
Zhanjiang ETDZ 52,759  764,434  103,622  819,278  33.7  2.8 
Huizhou 1,983,959  22,386,988  1,015,578  10,813,563  -18.8  -25.7 
Huizhou HNTIDZ 900,139  11,146,178  361,663  5,719,829  -28.4  -40.3 
Yangjiang 138,596  1,409,023  60,905  416,562  6.9  10.7 
Dongguan 10,665,946  100,237,778  5,902,125  60,938,086  1.6  -14.0 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 167,191  1,052,549  30,043  233,721  115.4  33.6 
Zhongshan 2,095,889  23,584,582  506,696  5,585,535  4.7  -18.5 
Zhongshan Torch HNTIDZ 429  2,789  403  4,177  -8.1  3.6 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 2,971,764  31,018,748  2,342,776  25,062,759  16.4  -1.9 
Nanning 439,429  3,982,883  463,700  4,355,444  -5.4  -9.3 
Nanning HNTIDZ 19,911  178,327  19,189  228,670  608.3  1,446.4 
Guilin  75,172  724,529  19,886  100,084  -8.7  -25.8 
Guilin New HNTIDZ 32,545  301,787  13,352  36,160  -19.6  -7.6 
Beihai 118,431  1,589,009  130,287  1,980,142  -21.8  -1.8 
Chongzuo 1,479,075  15,309,713  745,149  7,132,248  12.7  34.9 
Fangchenggang 364,733  3,206,054  604,740  6,880,001  143.3  -15.1 
Hainan Province 381,896  3,920,545  543,103  6,795,809  11.4  -0.4 
Haikou 59,394  797,726  217,825  3,020,853  -10.4  -13.6 
Hainan International Science and Industry Park  1,397  11,434  951  14,993  14.8  -79.4 
Hainan Yangpu EDZ 279,523  2,706,434  131,773  1,949,467  20.6  -0.1 
Chongqing 5,180,719  43,736,073  2,634,291  24,597,701  5.5  5.8 
Chongqing HNTIDZ 10,744  114,430  8,758  67,226  13.0  -13.7 
Chongqing Liangjiang New Area 1,876,568  13,817,025  833,844  8,853,963  16.8  -18.8 
       Wanzhou ETDZ 1,870  17,208  713  9,513  -52.9  -57.1 
       Changshou ETDZ 290  4,459  35  53  -18.5  6.5 
Sichuan Province 5,782,438  45,909,417  3,763,339  34,031,892  13.6  4.1 
Chengdu 4,871,871  38,869,312  3,295,293  29,895,944  18.3  7.0 
Chengdu ETDZ 143,383  1,027,869  138,344  1,195,744  -14.6  -4.7 
Chengdu HNTIDZ 3,832,636  30,075,320  2,834,995  25,299,971  15.1  10.8 
Luzhou 44,809  683,052  45,273  466,920  -70.8  162.2 
Luzhou HNTIDZ 8,082  76,494  280  1,006  -5.2  38.4 
Mianyang 108,456  792,065  168,797  1,489,205  2.4  -38.6 
Mianyang ETDZ 15,640  183,531  1,122  14,825  -8.8  32.4 
Mianyang HNTIDZ 26,953  262,223  57,109  975,273  -8.2  -45.6 
Guangyuan 3,463  34,665  3,686  43,338  -12.7  143.0 
Guangyuan ETDZ 200  2,997  75  -3.3  -91.0 
Leshan 38,950  508,076  16,889  159,640  -25.4  -15.0 
Leshan HNTIDZ 41  381  334  304.3  254.3 
Yibin 131,045  1,002,493  63,520  580,272  40.0  21.9 
Yibin Lingang ETDZ 64,077  434,550  17,489  145,675  63.9  116.1 
Guizhou Province 388,867  3,712,581  196,490  1,487,084  -11.5  -30.8 
Guiyang 218,340  2,302,889  155,498  859,643  13.5  2.2 
Guiyang HNTIDZ 35,097  295,367  20,352  99,540  235.1  3.0 
Yunnan Province 1,388,327  12,030,373  1,422,788  15,135,245  18.3  7.2 
Kunming 179,409  2,971,800  730,899  7,812,780  -2.0  1.7 
Kunming ETDZ 18,653  150,529  5,314  44,036  9.2  -37.3 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 62  852  27  41  - 334.6 
Kunming HNTIDZ 22,444  333,385  267,295  2,277,092  14.0  23.0 
Honghezhou 164,972  871,367  163,780  926,443  14.1  -3.9 
Mengzi ETDZ 122,292  569,851  140,217  621,551  -16.6  -4.6 
Wanding 2,504  30,789  14,174  194,045  56.4  8.8 
Ruili County 173,544  1,912,772  169,404  1,932,169  -2.2  24.0 
Hekou County 69,346  799,724  72,773  988,955  179.2  2.7 
Qujing 196,276  929,693  162  14,672  -6.8  404.8 
Qujing ETDZ 65,137  271,842  - 729  130.7  316.7 
Tibet Autonomous Region  55,144  423,607  10,722  87,759  26.6  -69.3 
Lhasa 50,870  387,764  4,736  37,227  21.0  -82.4 
Lhasa ETDZ 9,893  47,845  3,799  25,684  6,801.0  -86.8 
Shanxi Province 2,154,726  22,938,630  2,068,123  19,313,515  -13.7  10.7 
Xi'an 1,973,436  21,303,442  1,920,414  17,865,348  -15.2  9.5 
Shanxi Aerospace ETDZ 30,745  633,593  16,608  253,316  9.6  -6.5 
Xi'an NTIDZ 207,881  2,214,239  166,629  1,714,080  -6.6  19.0 
Baoji 39,421  534,895  60,169  460,205  27.9  33.3 
Baoji HNTIDZ 642  3,879  96  161  5,678.5  10.8 
Hanzhong 9,652  104,423  2,401  11,613  16.1  -80.3 
Hanzhong ETDZ - 310  - - - -
Gansu Province 141,568  1,547,374  214,924  2,862,823  -16.1  -12.6 
Lanzhou 70,246  872,641  101,962  557,406  -11.2  -27.9 
Lanzhou NTIDZ 1,080  14,571  522  2,260  33.9  29.9 
Qinghai Province 17,822  249,620  11,193  203,287  -32.6  8.2 
Xining 12,991  174,653  10,609  142,113  -28.6  2.6 
Xining ETDZ 662  11,246  269  3,763  -53.2  3.0 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 116,416  1,792,312  67,450  1,000,791  -16.7  18.8 
Yinchuan 67,970  1,249,038  15,569  544,146  -15.1  1.3 
Yinchuan ETDZ 2,158  23,813  4,199  30,388  64.2  -52.4 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 2,526,561  14,484,718  450,757  4,561,995  13.6  55.0 
Urumqi 337,478  4,048,467  239,174  2,078,245  -8.0  5.6 
Urumqi ETDZ 136,745  2,030,326  69,960  568,760  11.4  23.9 
Urumqi HNTIDZ 89,658  717,459  1,375  108,840  -14.4  -33.0 
Bole 79,681  497,038  159,449  1,928,430  -34.0  472.6 
Yining  1,437,878  5,158,550  10,705  91,816  32.8  -21.0 
Shihezi 25,552  380,497  1,746  43,073  4.0  40.0 
Shihezi ETDZ 23,930  311,580  1,746  41,698  18.7  109.7 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730