Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-8.2019
09/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-8.2019
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
8 1 to 8 8 1 to 8 Exports Imports
TOTAL 214,753,417  1,606,990,432  179,947,709  1,347,738,298  0.3 -4.6
Beijing  2,087,441  16,634,106  7,217,047  55,847,736  -14.5 -19.1
Zhongguancun Science Park 59,945  451,085  60,565  591,498  13.7 -45.6
Beijing ETDZ 407,369  3,419,664  1,150,397  8,693,232  -5.8 9.4
Tianjin 3,563,244  27,568,221  7,922,693  61,857,768  -11.4 5.6
Tianjin Binhai New Area 1,767,737  12,781,324  5,173,885  41,861,293  -18.7 5.6
     Tianjin ETDZ 1,177,525  8,862,968  1,603,966  11,773,114  -20.3 2.8
Hebei Province  4,185,506  31,591,286  4,905,201  29,930,106  -2.3 15.0
Shijiazhuang   666,125  4,711,063  96,543  929,102  -2.0 -77.5
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,575  8,089  923  5,380  157.1 -18.6
Thangshan 417,143  3,932,493  3,454,438  21,205,065  -18.8 72.9
     Caofeidian ETDZ 25,433  80,856  894,817  4,402,792  347.9 6633.1
Qinhuangdao 302,572  2,547,153  273,255  1,296,784  -9.5 -24.9
      Qinhuangdao ETDZ  105,170  831,927  242,491  986,074  -2.6 -5.5
Baoding 554,967  3,687,713  118,414  566,843  7.6 -10.0
       Baoding HNTIDZ 25,406  96,005  448  4,264  -42.5 -80.7
Shanxi Province 1,524,029  9,493,683  868,819  5,167,319  -10.9 -13.2
Taiyuan 994,735  5,419,006  642,515  3,826,011  -13.5 -17.6
      Taiyuan ETDZ 800,875  4,161,736  528,146  2,768,455  -9.2 -9.0
      Taiyuan HNTIDZ 111  6,512  16  7,431  144.1 -36.4
Datong 30,626  287,638  6,758  68,701  3.1 -33.5
   Datong ETDZ - - - -
Jinzhong 29,771  243,109  4,621  83,469  5.8 121.6
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 658,442  4,951,967  1,143,040  8,464,662  0.6 4.9
Hohhot 54,392  377,429  67,585  565,393  -20.0 -20.3
Baotou                     156,326  1,239,478  191,989  1,061,560  0.0 6.4
      Baotou HNTIDZ 8,326  9,612  - 5,560  -36.4 -93.9
Erenhot 46,877  228,698  103,726  753,384  66.6 29.6
Manzhouli 3,487  26,253  157,247  1,296,118  -27.1 -14.6
Liaoning Province 4,135,662  37,069,658  7,563,812  51,846,778  -4.2 4.3
Shenyang 410,090  3,478,262  1,443,472  7,320,023  -10.3 15.2
      Shenyang ETDZ 91,736  854,297  106,558  931,069  -6.8 -15.7
      Shenyang HNTIDZ 40,096  422,054  29,995  215,452  -13.2 -23.9
Dalian 2,369,719  21,740,019  3,724,903  27,212,197  0.5 -2.9
     Dalian ETDZ 540,613  4,567,160  917,022  9,734,251  -10.8 -3.3
     Dalian HNTIDZ 47,768  426,626  33,731  183,305  11.8 7.9
Anshan 198,895  1,761,841  104,183  490,630  -4.4 14.2
      Anshan HNTIDZ 5,768  57,847  1,502  7,389  -27.1 3.4
Dandong 202,514  1,601,652  55,115  406,062  6.3 7.9
Jilin Province 375,078  3,409,286  1,257,066  9,314,898  -7.0 -16.5
Changchun 133,843  1,230,030  993,446  7,496,035  -9.5 -21.4
      Changchun ETDZ 17,430  147,972  72,200  547,129  30.5 -44.6
      Changchun HNTIDZ 12,511  136,516  27,659  223,168  -24.6 -56.1
Jilin                       64,745  593,553  131,312  615,886  -23.8 35.4
      Jilin HNTIDZ 2,072  14,966  408  9,140  -17.6 -59.5
Hunchun 57,365  421,183  80,606  695,721  26.1 14.2
Heilongjiang Province 460,375  3,570,138  1,579,828  12,939,195  13.9 7.6
Harbin 155,356  1,226,542  76,009  634,869  1.7 -14.2
      Harbin ETDZ 14,930  143,784  7,121  66,213  6.5 -35.1
      Harbin HNTIDZ 14,812  76,500  6,843  43,701  -38.5 -37.3
Daqing                       51,994  423,420  1,197,707  9,901,570  -8.2 10.8
      Daqing HNTIDZ 33,447  223,875  37,607  222,730  -21.7 -26.0
Heihe 12,861  84,515  33,851  208,900  208.0 -29.2
Suifenhe 38,828  176,477  92,100  833,812  928.8 -21.1
Shanghai 14,089,670  107,963,169  26,525,492  197,411,696  -8.9 -2.7
Shanghai Caohejing High-Tech Park      210,901  2,579,021  113,524  1,902,668  -24.0 -32.0
Shanghai ETDZ 251  4,329  1,298  13,659  63.4 131.8
Shanghai Minhang ETDZ 73,037  566,544  122,384  736,526  -35.9 -5.8
Shanghai New Pudong Area 5,404,548  36,545,477  14,037,016  104,712,100  -6.0 3.6
Jiangsu Province 34,765,857  266,546,929  23,372,716  181,819,461  -0.8 -8.9
Nanjing 2,281,309  17,403,502  2,366,308  18,283,544  -1.7 -9.3
Nanjing Foreign oriented HTDZ 109,860  1,003,295  78,775  679,192  -0.1 -56.6
Wuxi 3,104,235  25,066,969  2,124,303  18,756,959  -3.3 10.1
       Wuxi HNTIDZ 1,894,222  15,774,539  1,848,270  16,563,792  -4.7 10.8
Changzhou 2,288,479  17,944,984  775,826  5,887,390  3.8 -5.7
       Changzhou HNTIDZ 38,090  334,463  29,837  198,111  -6.6 -20.9
Suzhou 16,871,952  128,690,402  11,882,622  91,338,733  -2.7 -13.8
Suzhou IDZ 2,305,761  17,027,822  3,373,515  26,054,072  6.5 -20.5
Suzhou HNTIDZ 1,165,502  8,684,205  624,321  5,237,700  -2.0 -13.2
Nantong  2,497,809  19,544,040  1,387,422  10,452,355  2.5 -13.7
Nantong ETDZ 226,145  1,821,339  236,620  1,931,014  3.3 -12.0
Lianyungang 377,380  2,628,259  1,052,115  7,403,910  -4.7 13.9
Lianyungang ETDZ 68,810  479,118  40,839  247,003  -19.4 68.8
Zhejiang Province 30,280,712  223,286,241  9,356,397  71,606,035  3.2 -4.0
Hangzhou 3,520,200  26,789,276  1,415,860  11,294,540  -0.6 -12.0
       Hangzhou ETDZ 340,118  2,688,142  363,204  2,825,127  6.6 -1.4
Hangzhou HNTIDZ 68,056  513,032  40,237  423,769  -7.8 -1.7
Ningbo 6,552,055  49,329,595  4,261,417  35,442,529  2.3 -3.6
Ningbo ETDZ 281,246  1,974,712  583,107  5,466,742  2.9 -9.8
Ningbo HNTIDZ 21  315  32  -40.0 8.0
Wenzhou 2,479,534  14,898,081  130,432  961,347  20.8 -17.1
Wenzhou ETDZ 59,495  403,422  1,949  16,679  48.5 -42.9
Jinhua 5,953,182  43,464,795  228,100  1,551,639  7.8 36.1
Jinhua ETDZ 3,687  33,070  870  4,946  75.5 -58.2
Cixi 1,015,914  7,226,363  104,683  674,628  8.9 -36.9
Ningbo Hangzouwan ETDZ 4,702  42,573  1,469  20,944  371.2 471.9
Anhui Province 3,397,076  26,400,296  2,146,488  15,883,771  12.4 1.9
Hefei 1,364,467  10,399,998  887,594  5,578,965  13.2 -20.1
       Hefei ETDZ 590,774  4,834,522  560,617  2,788,806  6.6 -7.6
Hefei HNTIDZ 103,819  953,764  57,656  383,483  26.2 -30.9
Wuhu 327,929  3,396,575  184,596  1,302,990  2.7 -13.0
       Wuhu ETDZ 144,343  1,688,263  87,637  716,817  -5.9 -18.7
Wuhu HNTIDZ 7,781  63,585  4,810  23,985  50.2 -5.1
Bengbu 80,845  593,927  18,384  235,851  2.5 13.6
Bengbu HNTIDZ 4,062  20,559  4,192  27,777  -37.9 -13.6
Huainan 30,200  168,671  500  15,878  48.8 -20.4
       Huainan ETDZ - - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  171,401  1,487,940  267,959  1,390,059  15.1 -0.7
Ma'anshan ETDZ 1,077  15,965  4,766  14,143  279.1 -65.1
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 68,066  690,542  452,649  4,232,081  62.4 20.0
Tongling ETDZ 6,473  61,932  1,625  14,794  199.0 -43.6
Anqing  137,907  863,931  34,517  275,639  24.1 -0.1
Anqing ETDZ 2,725  22,290  2,116  38,144  372.4 35.6
Chuzhou 231,719  1,748,216  111,631  1,475,676  21.8 242.5
Chuzhou ETDZ 22,340  226,447  83,518  1,219,052  42.1 494.5
Liu'an 90,710  685,999  27,508  167,295  19.5 28.9
Liu'an ETDZ - - -92.5 -58.6
Xuancheng 197,767  1,540,239  12,363  92,034  27.4 -13.7
Ningguo ETDZ 74  1165.8 62.4
Chizhou  42,519  318,886  88,132  571,224  26.1 6.1
Chizhou ETDZ 2,057  11,068  617  10,926  333.7 -77.9
Fujian Province 9,269,225  71,294,360  5,476,193  42,743,833  3.3 -8.1
Fuzhou 1,381,420  10,953,632  644,529  5,626,603  -5.3 -5.4
Fuzhou ETDZ 48,912  442,203  23,112  203,732  -46.0 -57.8
Fuzhou HNTIDZ 2,386  24,232  22  67  -7.1 272.1
Xiamen 3,158,068  22,397,613  1,986,165  14,745,000  0.4 -20.9
Xiamen Torch HNTIDZ 126,811  814,175  165,409  1,159,534  -2.5 -27.5
Pingtan 9,058  65,322  21,012  181,087  42.5 12.8
Pingtan Integrated Experimental Area 9,058  59,392  21,012  180,946  32.3 13.4
Jiangxi Province 2,559,634  18,794,711  1,510,640  9,839,921  6.1 6.7
Nanchang 450,055  3,169,109  497,202  3,179,644  9.6 9.1
Nanchang ETDZ 48,125  342,871  185,261  1,123,427  -36.6 -3.7
Nanchang HNTIDZ 55,496  431,160  167,627  1,021,008  81.8 29.9
Jingdezhen 72,144  584,446  6,419  27,901  -11.3 29.5
Jingdezhen HNTIDZ 523  6,588  20  76  -52.1 -98.0
Pingxiang 38,554  380,296  21,421  92,535  18.2 564.5
Pingxiang ETDZ 3,925  21,080  860  19,017  37.1 460.0
Jiujiang 187,645  1,305,139  149,815  903,154  -21.3 57.1
Jiujiang ETDZ 20,905  149,517  3,552  27,135  -12.5 -43.1
Xinyu 95,444  702,167  132,416  728,786  6.6 -11.4
Xinyu HNTIDZ 15,705  109,280  4,569  15,627  -4.5 -8.8
Yingtan 100,037  913,061  305,952  2,181,081  16.9 -11.8
Yingtan HNTIDZ 37  161  14,758  36,055  25.2 388.6
Ganzhou 342,403  2,450,138  97,587  717,752  -4.2 -16.0
Ganzhou ETDZ 18,352  100,527  16,507  73,604  59.6 262.1
Yichun 196,040  1,451,446  34,205  273,070  10.2 -17.6
Yichun ETDZ 7,079  44,155  590  1,875  7.2 -62.7
Shangrao 331,465  2,539,404  44,707  261,272  33.2 15.0
Shangrao ETDZ 878  6,793  - 2,483  79.4 147.5
Ji'an 330,614  2,047,412  192,109  1,150,872  46.1 48.2
Jinggangshan ETDZ 24,236  136,011  9,930  38,401  15.0 58.9
Shandong Province 14,301,668  112,261,073  14,412,491  121,604,133  -0.8 -2.7
Jinan 687,654  5,726,724  498,982  3,366,241  2.3 3.3
Jinan HNTIDZ 169,692  1,429,144  269,675  1,809,940  0.9 2.6
Qingdao 3,235,951  26,725,317  4,387,869  36,073,477  -8.8 9.0
Qingdao ETDZ 347,401  3,822,991  924,283  7,763,975  -18.7 -12.1
Qingdao HNTIDZ 10,246  90,265  14,561  87,630  98.6 31.1
Yantai 2,343,493  17,395,858  1,734,060  15,596,767  -4.0 -13.9
Yantai ETDZ 459,197  3,864,090  318,923  4,063,134  -18.8 -14.1
Weifang 1,723,084  12,805,328  1,061,091  8,546,514  9.0 -5.3
Weifang HNTIDZ 79,589  433,064  27,064  168,252  17.3 -38.8
Weihai 1,187,497  8,431,552  342,244  3,064,050  -4.5 0.3
Weihai Torch HNTIDZ 127,632  918,361  40,241  333,801  5.6 22.8
Henan Province 3,612,627  31,424,995  3,019,229  15,508,577  0.7 -9.4
Zhengzhou 1,805,478  17,267,637  2,309,444  10,555,736  -3.3 -15.2
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,368,107  14,099,888  2,190,672  9,314,096  -4.4 -15.1
Zhengzhou HNTIDZ 46,053  359,538  4,641  38,266  5.5 2.7
Luoyang 198,755  1,488,369  88,300  205,630  1.6 66.0
Luoyang HNTIDZ 10,970  92,568  154  7,223  59.6 1.8
Hubei Province 2,755,383  20,150,794  1,984,499  13,751,745  1.4 6.3
Wuhan 1,431,677  10,127,078  1,435,269  9,212,504  0.0 9.2
Wuhan ETDZ 117,544  828,300  114,165  952,680  -14.6 -26.3
Wuhan Wujiashan ETDZ 117,544  828,300  114,165  952,680  -14.6 -26.3
Wuhan Donghu HNTIDZ 878,828  6,331,086  908,822  4,966,253  1.4 0.6
Huangshi 136,081  1,154,275  149,478  1,506,524  10.0 -1.1
Huangshi ETDZ 6,410  50,574  8,191  53,442  36.0 -28.8
Xiangyang 175,668  1,041,646  75,051  574,051  4.9 -11.4
Xiangyang ETDZ 1,202  4,688  1,448  5,428  85.3 -57.2
Xiangyang HNTIDZ 32,833  198,277  54,236  384,822  -30.3 131.7
Jingzhou 142,503  1,506,247  38,729  396,657  -5.6 -12.3
Jingzhou ETDZ 13,204  141,459  6,070  41,981  -2.6 -7.5
Hunan Province  2,383,797  15,660,596  1,437,440  10,149,971  19.2 8.5
Changsha  877,765  5,128,688  676,006  4,264,395  48.6 26.8
Changsha ETDZ 34,714  272,901  83,585  626,846  107.2 -4.7
Changsha HNTIDZ 17,311  163,670  19,772  114,588  -7.1 29.6
Zhuzhou 105,055  805,977  46,869  437,325  -13.9 -17.7
Zhuzhou HNTIDZ 26,980  212,065  1,547  26,491  13.6 -32.5
Xiangtan 41,653  448,088  114,325  733,549  8.6 11.8
Xiangtan ETDZ 12,892  96,557  3,094  11,753  31.1 -72.4
Xiangtan HNTIDZ 19  1,106  261  381  191.6 -15.2
Hengyang 267,624  1,761,814  179,056  1,260,296  40.4 30.4
Hengyang HNTIDZ 56  96  - -83.9 -99.6
Yueyang 141,315  819,373  106,618  1,218,411  -13.4 -11.5
Changde 55,752  459,457  19,303  130,192  -23.2 -23.5
Changde ETDZ 3,142  24,674  15,147  85,644  25.0 407.2
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 55,228  492,046  4,122  25,701  27.8 -56.9
Yiyang HNTIDZ 1,408  35,637  22  590  263.1 684.7
Liuyang 68,474  317,960  3,167  20,155  31.4 24.5
Liuyang ETDZ 1,576  11,156  2,026  12,638  54.1 152.7
Guangdong Province 64,334,413  457,782,241  40,383,241  299,516,748  1.8 -10.4
Guangzhou  6,864,871  58,748,469  7,351,058  52,017,086  -14.7 6.1
Guangzhou ETDZ 710,133  5,047,100  938,763  7,393,643  0.8 16.7
Guangzhou HNTIDZ 485,911  3,457,937  805,413  5,262,303  -15.0 7.9
Guangzhou Nansha New Area 519,930  5,080,848  1,220,672  7,877,358  -7.3 -4.0
Shenzhen 25,983,842  181,279,080  17,641,858  129,451,608  9.5 -15.6
Shenzhen HNTIDZ 1,031  7,372  487  5,593  106.7 -15.3
Zhuhai 2,028,908  14,643,119  1,482,800  10,614,099  -14.5 -15.8
Zhuhai Hengqin New Area 730  6,153  35,535  179,956  -94.2 175.6
Shantou  1,011,770  6,226,994  157,450  1,494,087  -2.3 -21.1
Foshan 5,878,397  35,554,517  1,749,762  12,160,566  18.5 0.4
Jiangmen 1,564,305  12,146,699  403,858  2,930,954  -1.2 -19.8
Zhanjiang 216,132  1,700,325  706,387  6,212,233  -25.5 10.4
Zhanjiang ETDZ 43,769  317,506  28,278  335,319  -14.6 121.6
Huizhou 2,917,977  22,539,662  2,000,545  14,928,772  -13.3 -20.4
Huizhou HNTIDZ 1,015,370  9,650,227  440,466  4,970,268  -21.9 -35.8
Yangjiang 186,980  1,391,531  179,102  1,219,287  9.2 29.9
Dongguan 12,043,939  82,389,282  6,173,567  48,905,106  3.5 -10.7
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 59,381  87,302  25,713  134,994  568.6 30.9
Zhongshan 2,884,986  20,449,392  609,230  4,697,866  6.3 -14.0
Zhongshan Torch HNTIDZ 54,725  350,047  36,323  220,649  170.7 506.7
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,754,627  12,050,508  4,316,062  29,982,808  9.3 4.1
Nanning 503,646  3,123,627  401,928  2,564,737  -4.3 -6.5
Nanning HNTIDZ 48,171  120,427  43,118  142,820  406.6 388.6
Guilin  104,747  833,948  9,024  97,735  -7.3 -40.8
Guilin New HNTIDZ 13,604  150,548  3,228  18,723  -12.6 -14.9
Beihai 153,773  1,309,271  644,743  4,712,811  -14.5 5.5
Chongzuo 375,537  2,319,566  783,631  4,718,141  360.8 37.8
Fangchenggang 51,792  291,038  1,299,629  8,459,035  -37.1 1.4
Hainan Province 349,577  3,227,589  942,344  9,120,732  22.7 19.5
Haikou 39,806  460,146  78,079  1,802,915  -32.8 3.3
Hainan International Science and Industry Park  273  3,155  1,395  13,417  -66.9 -75.8
Hainan Yangpu EDZ 259,369  2,273,254  724,887  5,489,101  44.9 15.2
Chongqing 3,844,477  30,824,129  2,507,064  16,121,586  7.9 15.6
Chongqing HNTIDZ 9,538  61,834  4,223  28,637  -0.9 -32.8
Chongqing Liangjiang New Area 1,158,595  9,013,710  766,444  5,403,816  14.4 -5.2
       Wanzhou ETDZ 474  8,942  102  16,348  1.9 8.5
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 4,511,280  33,009,686  4,289,713  32,644,028  11.8 6.6
Chengdu 3,726,393  26,944,416  3,869,586  29,001,936  15.1 8.3
Chengdu ETDZ 140,873  831,436  140,490  985,402  -19.0 -17.9
Chengdu HNTIDZ 3,116,408  22,625,707  2,539,981  18,999,843  17.3 12.0
Luzhou 73,052  514,735  26,468  208,732  -31.5 17.2
Luzhou HNTIDZ 10,814  127,211  206  987  314.3 -42.0
Mianyang 77,061  617,118  70,682  1,161,295  3.8 -29.4
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 16,597  157,413  40,231  872,407  12.9 -27.7
Guangyuan 2,944  34,975  15,772  97,841  -18.9 513.1
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 49,558  523,906  20,409  140,995  -12.7 -19.2
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 144,094  886,533  122,334  544,427  57.0 31.9
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 439,129  3,423,694  97,602  1,178,598  -8.4 -34.6
Guiyang 223,495  1,715,223  50,298  490,799  11.6 -13.1
Guiyang HNTIDZ 19,745  133,493  970  4,320  5735.8 49.6
Yunnan Province 1,343,533  7,844,563  1,528,392  12,112,485  23.0 9.0
Kunming 473,891  3,205,241  1,028,058  7,371,927  39.9 13.2
Kunming HNTIDZ 101,809  172,872  156,623  533,914  139.5 1608.0
Honghezhou 229,595  1,016,609  120,803  951,975  3.3 -27.7
Mengzi ETDZ 57,201  359,215  71,550  415,902  -33.8 -21.7
Wanding 478  11,567  8,057  161,666  248.6 4.5
Ruili County 34,920  298,003  24,548  291,903  0.6 40.6
Hekou County 13  368  91,910  787,647  -84.2 4.8
Qujing 99,034  530,007  1,920  85,564  -24.9 -18.0
Qujing ETDZ 748  7,603  - 113  -42.9 -88.0
Tibet Autonomous Region  58,242  306,443  11,175  36,677  59.7 -81.9
Lhasa 52,870  288,821  371  13,397  52.8 -93.1
Lhasa ETDZ 223  1,385  216  403  105.4 -48.6
Shanxi Province 2,088,219  18,057,793  2,005,534  14,505,288  -14.6 3.3
Xi'an 1,847,887  16,215,855  1,849,763  13,454,665  -16.5 13.5
Shanxi Aerospace ETDZ 10,058  74,326  296  13,122  83.9 22.9
Xi'an NTIDZ 153,258  1,061,805  151,405  891,678  22.6 7.1
Baoji 73,863  598,048  41,596  242,178  46.7 -4.7
Baoji HNTIDZ 9,621  49,042  2,977  38,548  41.1 360.1
Hanzhong 10,622  97,572  1,472  16,163  18.8 -81.6
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 148,314  1,421,020  239,118  1,998,504  -10.5 -28.3
Lanzhou 53,126  641,517  41,271  281,630  -10.8 -21.9
Lanzhou NTIDZ 335  4,836  40  391  5.1 0.1
Qinghai Province 16,820  150,420  25,793  151,639  -27.9 12.7
Xining 10,305  89,860  24,849  77,815  -18.5 -27.8
Xining ETDZ 1,501  10,622  207  399  380.6 -81.4
Qinghai HNTIDZ - 133  68  68  - 225.3
Ningxia Hui Autonomous Region 243,041  1,810,896  161,680  872,781  -1.3 -6.3
Yinchuan 114,322  645,966  83,430  465,438  18.0 -15.4
Yinchuan ETDZ 2,039  8,711  2,906  27,453  108.7 -42.6
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,219,278  9,194,936  503,804  3,671,638  -5.7 52.6
Urumqi 548,654  4,121,207  43,312  4,662,413  9.1 -55.7
Urumqi ETDZ 16,551  179,399  18,091  269,994  -16.0 9.8
Urumqi HNTIDZ 34,645  404,187  1,586  3,986,832  47.0 -58.1
Bole 1,848  100,397  533,594  2,695,409  -42.4 207.2
Yining  274,884  1,988,756  994,737  3,968,080  -19.2 1657.4
Shihezi 45,927  314,867  30,723  145,875  1.8 303.4
Shihezi ETDZ 17,414  132,847  2,796  16,936  21.6 53.8

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730