Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-10.2019
11/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-10.2019
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 Exports Imports
TOTAL 212,916,095  2,037,923,161  169,898,075  1,697,419,226  -0.2  -5.1 
Beijing  2,049,198  20,733,801  5,678,573  68,990,982  -12.9 -18.1
Zhongguancun Science Park 60,686  572,997  66,512  732,753  7.3 -41.5
Beijing ETDZ 425,791  4,249,914  598,883  10,693,399  -7.5 6.0
Tianjin 3,017,965  33,930,588  7,816,954  77,279,424  -12.5 -0.2
Tianjin Binhai New Area 1,365,200  15,703,230  4,821,149  51,784,737  -20.4 -1.4
     Tianjin ETDZ 1,040,483  11,040,352  1,399,902  14,795,448  -20.4 3.1
Hebei Province  3,920,155  39,817,871  3,925,532  38,510,252  -2.3 20.3
Shijiazhuang   644,909  6,007,700  167,278  1,324,480  0.2 -71.6
     Shijiazhuang HNTIDZ 598  9,277  952  6,913  58.8 -13.5
Thangshan 379,260  4,769,605  2,847,081  27,145,373  -18.7 71.4
     Caofeidian ETDZ 3,390  91,860  650,684  5,836,599  169.2 7488.4
Qinhuangdao 308,012  3,240,216  104,611  1,584,399  -8.7 -24.4
      Qinhuangdao ETDZ  98,627  1,059,013  76,841  1,207,501  -5.5 -10.1
Baoding 467,270  4,705,510  90,385  745,109  7.0 -0.7
       Baoding HNTIDZ 5,307  110,893  403  4,951  -41.2 -79.4
Shanxi Province 1,332,772  12,258,990  764,356  6,790,962  -9.7 -5.0
Taiyuan 922,132  7,273,223  576,833  4,975,376  -10.4 -11.5
      Taiyuan ETDZ 753,154  5,698,132  435,554  3,649,372  -6.5 -2.3
      Taiyuan HNTIDZ 209  7,033  265  8,294  142.5 -32.7
Datong 30,484  342,480  1,760  85,857  1.8 -32.9
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 26,925  298,528  3,938  107,178  -0.9 147.4
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 526,217  6,062,623  971,081  10,512,825  -2.0 1.8
Hohhot 51,840  481,792  43,888  665,361  -21.9 -14.9
Baotou                     124,903  1,520,056  70,238  1,297,003  -2.0 6.3
      Baotou HNTIDZ 35,305  84,903  312  5,871  329.4 -94.9
Erenhot 29,475  293,646  85,772  925,516  64.5 21.4
Manzhouli 3,525  34,246  144,613  1,597,505  -26.8 -16.4
Liaoning Province 4,283,300  46,379,275  5,786,018  63,429,244  -3.4 1.3
Shenyang 387,439  4,280,046  821,737  8,596,418  -11.9 7.1
      Shenyang ETDZ 90,316  1,042,901  113,702  1,230,575  -8.6 -9.2
      Shenyang HNTIDZ 23,666  475,339  19,005  258,431  -31.4 -27.2
Dalian 2,575,395  27,491,178  2,999,471  33,368,710  2.4 -4.1
     Dalian ETDZ 459,578  5,555,640  862,570  11,473,112  -11.5 -8.5
     Dalian HNTIDZ 52,493  547,734  19,685  228,967  13.4 2.1
Anshan 175,019  2,159,917  28,552  535,487  -6.8 1.7
      Anshan HNTIDZ 6,892  78,481  1,047  11,916  -19.0 56.9
Dandong 214,631  2,043,847  41,130  497,988  4.9 -3.2
Jilin Province 413,667  4,278,791  964,734  11,357,292  -7.4 -17.5
Changchun 151,887  1,532,882  744,135  9,085,301  -11.3 -22.3
      Changchun ETDZ 23,568  192,593  71,714  667,167  25.6 -41.6
      Changchun HNTIDZ 10,938  161,021  22,579  269,477  -28.5 -56.2
Jilin                       55,361  716,154  54,864  741,893  -27.1 35.2
      Jilin HNTIDZ 1,423  17,992  380  9,868  -26.6 -63.8
Hunchun 67,305  556,038  106,953  905,107  28.3 8.3
Heilongjiang Province 487,781  4,525,144  1,505,952  15,960,932  15.1 3.9
Harbin 161,077  1,523,934  90,643  787,955  3.2 -12.7
      Harbin ETDZ 16,236  173,250  7,132  79,893  1.4 -34.0
      Harbin HNTIDZ 2,201  81,838  6,145  54,511  -40.4 -42.7
Daqing                       46,518  519,642  1,126,989  12,217,638  -13.2 5.2
      Daqing HNTIDZ 27,264  280,703  31,747  291,255  -22.9 -18.6
Heihe 13,891  111,180  32,973  268,810  129.1 -28.9
Suifenhe 30,094  239,866  80,938  988,242  1014.1 -21.6
Shanghai 13,922,304  137,144,640  24,389,272  247,532,944  -8.4 -3.1
Shanghai Caohejing High-Tech Park      94,387  2,767,064  89,232  2,095,788  -35.6 -41.4
Shanghai ETDZ 947  5,871  1,785  18,076  61.3 125.6
Shanghai Minhang ETDZ 67,671  720,083  98,501  928,483  -29.8 -5.8
Shanghai New Pudong Area 4,391,073  46,166,740  12,381,575  131,173,872  -6.2 3.8
Jiangsu Province 34,812,894  335,354,269  22,523,149  228,356,314  -2.3 -9.6
Nanjing 2,712,153  22,434,374  2,303,616  23,004,749  1.7 -10.7
Nanjing Foreign oriented HTDZ 131,469  1,274,829  144,083  1,079,766  7.4 -43.3
Wuxi 3,187,899  31,340,785  2,182,730  23,189,904  -4.8 9.8
       Wuxi HNTIDZ 2,002,621  19,642,132  1,902,876  20,402,991  -6.7 10.4
Changzhou 2,240,080  22,408,034  662,812  7,378,808  2.6 -5.4
       Changzhou HNTIDZ 39,458  412,204  23,304  284,584  -6.6 -3.9
Suzhou 16,764,259  161,980,155  11,341,161  114,611,976  -5.2 -15.2
Suzhou IDZ 2,182,316  21,485,171  3,196,844  32,560,453  7.1 -22.3
Suzhou HNTIDZ 1,177,233  11,013,137  551,486  6,392,193  -3.5 -16.5
Nantong  2,844,535  24,990,665  1,130,157  13,071,019  3.5 -12.1
Nantong ETDZ 230,637  2,276,394  240,167  2,400,777  1.5 -11.7
Lianyungang 290,808  3,266,386  1,064,464  9,659,496  -5.3 15.5
Lianyungang ETDZ 43,091  568,171  44,017  322,946  -20.6 60.7
Zhejiang Province 27,485,910  279,073,632  9,397,266  91,012,513  2.4 -3.9
Hangzhou 3,232,998  33,368,525  1,477,595  14,326,866  -1.6 -11.7
       Hangzhou ETDZ 225,278  3,210,956  133,807  3,262,589  1.3 -14.1
Hangzhou HNTIDZ 66,586  643,192  53,716  533,877  -8.1 -4.3
Ningbo 5,727,262  61,131,632  4,602,295  44,839,081  1.0 -3.6
Ningbo ETDZ 295,544  2,526,639  590,683  6,628,899  2.3 -14.2
Ningbo HNTIDZ - 343  - 50  -35.5 43.8
Wenzhou 2,085,064  19,070,111  117,646  1,208,215  21.9 -17.5
Wenzhou ETDZ 42,684  486,384  1,952  21,704  37.2 -45.6
Jinhua 5,865,413  55,238,989  212,380  1,997,586  8.3 24.2
Jinhua ETDZ 4,413  41,929  581  6,051  51.3 -56.8
Cixi 908,094  9,070,385  76,863  923,602  4.8 -27.9
Ningbo Hangzouwan ETDZ 5,967  53,409  3,662  27,236  60.1 365.6
Anhui Province 3,332,914  32,970,057  1,986,904  19,908,745  10.1 3.2
Hefei 1,398,511  13,164,581  799,429  7,291,068  10.9 -14.8
       Hefei ETDZ 706,670  6,195,477  519,977  3,849,275  7.0 3.3
Hefei HNTIDZ 87,517  1,135,455  50,642  481,925  14.3 -27.5
Wuhu 319,238  4,027,881  175,035  1,672,373  1.0 -10.7
       Wuhu ETDZ 137,862  1,971,089  95,098  921,846  -6.6 -17.1
Wuhu HNTIDZ 7,495  79,973  5,244  35,799  47.2 -9.8
Bengbu 78,016  742,984  11,155  276,181  0.4 10.6
Bengbu HNTIDZ 6,488  30,919  1,571  33,765  -23.0 -5.2
Huainan 33,442  228,179  1,848  18,919  59.9 -22.2
       Huainan ETDZ - - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  173,174  1,811,913  182,964  1,778,846  8.8 2.3
Ma'anshan ETDZ 866  18,291  14,568  38,636  221.7 -13.5
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 57,438  809,532  546,771  5,209,055  52.0 19.8
Tongling ETDZ 6,484  72,757  20,251  42,760  180.7 -47.5
Anqing  121,335  1,100,215  20,041  327,438  17.6 -3.1
Anqing ETDZ 1,753  27,383  2,653  45,653  140.1 55.6
Chuzhou 248,914  2,235,509  70,148  1,599,061  17.4 192.5
Chuzhou ETDZ 31,800  281,444  46,013  1,293,050  12.2 394.6
Liu'an 85,966  868,671  19,790  208,745  18.1 26.1
Liu'an ETDZ - -92.5 -50.8
Xuancheng 183,432  1,906,535  10,752  115,200  20.9 -14.3
Ningguo ETDZ 75  - 1065.0 69.3
Chizhou  42,728  398,363  59,073  689,985  24.3 -2.2
Chizhou ETDZ 1,678  14,366  1,582  16,408  254.2 -70.7
Fujian Province 8,773,005  89,028,566  5,582,966  54,110,405  2.9 -6.3
Fuzhou 1,208,162  13,512,665  772,527  7,201,259  -5.3 -2.1
Fuzhou ETDZ 49,618  547,764  44,765  293,504  -46.2 -50.3
Fuzhou HNTIDZ 2,457  28,626  17  84  -11.1 328.4
Xiamen 2,849,410  28,144,708  1,772,685  18,584,205  -0.9 -19.3
Xiamen Torch HNTIDZ 115,741  1,055,754  93,293  1,470,949  0.6 -23.9
Pingtan 17,019  96,173  24,629  239,394  94.1 15.7
Pingtan Integrated Experimental Area 11,371  84,595  24,618  239,240  74.3 16.2
Jiangxi Province 2,481,889  23,623,246  1,415,359  12,527,584  6.4 4.3
Nanchang 392,806  4,006,562  491,411  4,127,492  7.3 7.3
Nanchang ETDZ 45,193  432,081  196,725  1,501,344  -28.5 -1.6
Nanchang HNTIDZ 79,532  573,294  185,637  1,354,293  68.8 26.4
Jingdezhen 69,817  709,070  1,759  31,026  -13.3 -18.6
Jingdezhen HNTIDZ 199  7,469  - 76  -50.5 -98.2
Pingxiang 42,801  458,349  3,547  120,711  17.0 331.8
Pingxiang ETDZ 2,474  27,152  1,880  23,203  41.2 242.0
Jiujiang 144,262  1,610,817  97,295  1,099,950  -21.4 25.7
Jiujiang ETDZ 17,718  191,430  3,137  32,958  -9.4 -39.4
Xinyu 69,513  856,615  94,646  876,412  2.5 -10.4
Xinyu HNTIDZ 11,788  133,176  8,293  24,817  -4.3 29.0
Yingtan 104,547  1,135,476  279,751  2,667,916  14.9 -17.1
Yingtan HNTIDZ 182  10,456  51,731  -1.4 320.2
Ganzhou 288,847  3,082,888  117,474  947,020  -5.4 -8.7
Ganzhou ETDZ 8,184  121,622  5,303  88,353  43.5 252.7
Yichun 159,906  1,780,499  46,414  358,145  6.3 -12.5
Yichun ETDZ 759  45,386  763  2,757  7.4 -48.3
Shangrao 240,612  3,042,157  21,152  307,730  28.0 -3.1
Shangrao ETDZ 1,027  9,527  - 2,483  54.7 106.7
Ji'an 552,417  2,871,239  225,181  1,585,014  58.5 62.9
Jinggangshan ETDZ 26,285  192,319  866  44,148  19.7 53.1
Shandong Province 12,993,969  139,841,360  16,040,696  153,438,835  -2.5 -2.3
Jinan 692,338  7,106,204  455,722  4,344,157  0.4 7.2
Jinan HNTIDZ 168,169  1,771,528  258,350  2,309,742  -0.1 6.7
Qingdao 2,933,725  33,125,723  4,893,341  45,685,735  -9.7 7.1
Qingdao ETDZ 316,118  4,646,640  1,376,418  10,280,098  -21.8 -10.8
Qingdao HNTIDZ 9,215  109,756  9,786  107,388  61.6 14.4
Yantai 1,911,388  21,869,357  1,944,627  19,428,423  -6.7 -14.9
Yantai ETDZ 428,871  4,709,357  469,067  4,953,432  -21.3 -19.1
Weifang 1,505,934  15,953,874  1,024,983  10,743,604  6.2 -4.6
Weifang HNTIDZ 103,939  613,407  31,091  223,522  3.4 -37.5
Weihai 999,080  10,498,129  376,369  3,783,418  -6.2 -0.1
Weihai Torch HNTIDZ 95,387  1,112,019  37,061  407,042  -2.7 21.6
Henan Province 7,634,502  45,928,491  3,767,076  23,144,328  0.0 -5.9
Zhengzhou 5,855,634  28,262,675  3,128,144  16,828,062  -2.6 -9.7
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 5,428,574  24,209,221  3,006,521  15,329,378  -3.5 -8.9
Zhengzhou HNTIDZ 45,098  448,459  4,136  47,573  6.3 -11.7
Luoyang 191,659  1,863,539  17,941  245,411  -0.3 60.7
Luoyang HNTIDZ 8,777  109,548  486  8,820  32.7 -11.0
Hubei Province 2,766,076  25,641,762  2,185,025  17,881,042  0.3 8.1
Wuhan 1,452,746  12,972,539  1,637,419  12,275,453  0.3 12.1
Wuhan ETDZ 103,454  1,040,349  138,932  1,217,286  -14.3 -25.4
Wuhan Wujiashan ETDZ 103,454  1,040,349  138,932  1,217,286  -14.3 -25.4
Wuhan Donghu HNTIDZ 752,855  7,912,356  1,109,523  6,940,681  -1.4 6.2
Huangshi 118,768  1,406,502  207,397  1,861,826  4.2 2.2
Huangshi ETDZ 8,464  67,784  6,307  64,506  38.5 -27.3
Xiangyang 146,942  1,348,398  68,940  703,809  9.1 -11.1
Xiangyang ETDZ 1,313  7,521  4,304  13,318  169.6 -6.0
Xiangyang HNTIDZ 26,140  253,205  53,894  485,250  -23.3 79.1
Jingzhou 127,603  1,770,922  33,884  459,625  -12.6 -18.0
Jingzhou ETDZ 10,892  165,031  7,457  53,853  -13.6 -11.0
Hunan Province  2,578,849  20,899,474  1,390,992  13,094,905  24.9 10.2
Changsha  992,471  7,194,483  619,179  5,644,842  60.5 29.6
Changsha ETDZ 34,245  339,658  55,097  759,370  77.2 -7.4
Changsha HNTIDZ 11,208  192,311  7,933  131,018  -17.1 19.3
Zhuzhou 107,087  1,001,819  58,242  543,017  -9.1 -18.2
Zhuzhou HNTIDZ 29,630  266,071  2,611  29,950  18.7 -37.0
Xiangtan 51,944  559,645  77,412  913,672  9.1 13.6
Xiangtan ETDZ 5,272  107,794  549  14,289  26.2 -67.3
Xiangtan HNTIDZ 1,147  275  1,639  21.1 76.2
Hengyang 277,492  2,286,038  165,630  1,569,068  30.9 19.0
Hengyang HNTIDZ - 121  - -79.7 -99.6
Yueyang 103,227  1,056,717  149,472  1,513,868  -1.6 -6.2
Changde 60,693  576,845  14,613  156,808  -25.2 -33.6
Changde ETDZ 2,934  31,463  9,413  102,860  12.3 96.6
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 96,246  675,188  4,714  34,579  36.3 -45.7
Yiyang HNTIDZ 1,015  37,823  644  207.7 141.9
Liuyang 19,785  399,046  2,604  27,210  24.6 33.6
Liuyang ETDZ 1,981  14,902  1,401  17,111  67.4 156.7
Guangdong Province 60,866,149  582,036,079  37,179,441  376,656,336  1.0 -11.4
Guangzhou  6,926,098  72,247,716  6,315,064  65,013,303  -17.7 5.3
Guangzhou ETDZ 586,765  6,315,064  854,853  9,122,613  1.3 11.5
Guangzhou HNTIDZ 466,419  4,365,781  596,666  6,412,619  -14.5 1.1
Guangzhou Nansha New Area 513,593  6,104,399  1,253,993  10,498,105  -7.2 4.2
Shenzhen 26,492,585  235,200,470  16,730,385  164,675,591  8.9 -16.2
Shenzhen HNTIDZ 1,097  9,563  303  6,506  103.3 -18.6
Zhuhai 1,773,617  18,325,381  1,362,102  13,433,737  -11.9 -13.8
Zhuhai Hengqin New Area 3,015  9,849  15,833  242,363  -90.9 135.7
Shantou  952,441  8,109,481  203,014  1,901,179  -1.1 -16.9
Foshan 4,548,708  45,156,154  1,305,134  14,894,893  21.6 -1.2
Jiangmen 1,343,512  14,931,187  324,509  3,601,904  -2.2 -20.5
Zhanjiang 213,566  2,300,954  683,974  7,564,727  -16.0 6.9
Zhanjiang ETDZ 29,438  506,058  34,417  400,222  8.5 123.0
Huizhou 2,525,856  27,858,153  1,695,874  18,314,873  -16.3 -24.1
Huizhou HNTIDZ 961,763  11,540,805  384,919  5,883,328  -27.5 -40.1
Yangjiang 166,456  1,748,041  170,409  1,643,089  6.8 39.1
Dongguan 11,109,524  105,130,443  6,142,152  61,242,336  2.3 -12.5
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 12,638  106,761  24,267  183,054  343.2 30.1
Zhongshan 2,316,399  25,243,858  538,081  5,766,526  5.1 -15.4
Zhongshan Torch HNTIDZ 53,766  461,680  25,019  276,527  150.1 371.9
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,955,591  15,562,827  3,651,738  37,781,928  7.9 3.7
Nanning 436,225  3,992,200  372,850  3,249,519  -8.5 -13.2
Nanning HNTIDZ 13,054  157,684  18,462  181,496  460.2 317.2
Guilin  104,503  1,028,891  26,897  139,525  -7.1 -23.8
Guilin New HNTIDZ 18,875  183,012  1,426  25,106  -11.0 -8.0
Beihai 114,635  1,588,137  583,645  5,778,728  -21.6 0.0
Chongzuo 324,959  2,991,126  736,172  6,249,310  210.0 44.5
Fangchenggang 44,719  393,527  923,563  10,642,355  -32.5 3.3
Hainan Province 409,753  4,048,457  734,601  10,490,141  10.1 -6.8
Haikou 40,214  540,472  79,994  1,949,395  -38.6 -42.6
Hainan International Science and Industry Park  417  3,906  956  14,577  -62.2 -76.6
Hainan Yangpu EDZ 304,662  2,870,483  468,153  6,298,287  25.2 -2.9
Chongqing 4,951,414  40,312,949  2,311,989  20,916,114  7.7 11.6
Chongqing HNTIDZ 8,458  77,418  5,844  38,301  -5.2 -24.1
Chongqing Liangjiang New Area 1,654,216  12,217,809  664,119  6,724,748  14.4 -12.0
       Wanzhou ETDZ 1,481  12,115  118  16,745  2.8 -2.7
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 5,062,970  42,495,031  4,715,200  42,086,642  10.9 8.8
Chengdu 4,330,263  34,945,464  4,162,965  37,420,649  14.8 12.2
Chengdu ETDZ 143,730  1,130,079  145,637  1,238,725  -10.5 -15.2
Chengdu HNTIDZ 3,712,166  29,297,936  2,709,240  24,463,215  16.0 12.4
Luzhou 72,802  663,461  61,677  312,482  -38.7 15.1
Luzhou HNTIDZ 14,668  153,989  2,390  3,430  120.8 101.4
Mianyang 80,098  764,629  166,959  1,399,495  -1.3 -40.9
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 22,110  196,850  56,387  956,202  9.5 -47.1
Guangyuan 3,904  42,642  16,534  124,159  -28.2 309.5
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 52,034  620,979  23,392  190,712  -17.3 -16.1
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 155,071  1,178,618  71,156  754,645  58.2 23.8
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 378,935  4,213,293  157,444  1,462,530  -11.5 -35.9
Guiyang 188,942  2,077,949  79,319  618,066  6.3 -11.8
Guiyang HNTIDZ 8,818  143,557  870  5,463  5406.2 57.6
Yunnan Province 1,602,065  10,990,359  1,335,985  15,246,392  28.4 11.2
Kunming 700,822  4,534,405  686,162  9,319,289  40.9 14.0
Kunming HNTIDZ 461,481  951,729  42,549  912,860  930.6 1802.4
Honghezhou 255,874  1,521,842  211,764  1,337,839  18.7 -19.6
Mengzi ETDZ 122,292  573,707  141,754  655,475  -15.5 0.5
Wanding 1,079  13,174  13,906  183,483  244.7 8.9
Ruili County 39,850  373,078  33,803  352,911  3.6 43.7
Hekou County 108  513  66,048  934,865  -79.9 3.5
Qujing 129,528  768,624  50,256  151,347  -13.5 26.1
Qujing ETDZ 968  9,357  - 113  -36.7 -88.5
Tibet Autonomous Region  50,789  420,124  10,061  53,120  38.7 -76.7
Lhasa 47,398  394,002  8,392  23,627  33.9 -88.4
Lhasa ETDZ 126  1,527  553  1,101  46.7 -14.7
Shanxi Province 2,148,752  22,185,609  1,993,183  18,197,459  -13.1 2.8
Xi'an 1,900,818  19,818,498  1,821,625  16,840,693  -15.2 10.9
Shanxi Aerospace ETDZ 7,164  90,755  584  14,637  75.2 23.8
Xi'an NTIDZ 126,035  1,332,706  87,781  1,041,679  15.8 -3.2
Baoji 55,895  723,356  53,525  313,593  44.0 8.0
Baoji HNTIDZ 4,080  62,595  532  42,215  44.2 251.7
Hanzhong 11,457  120,233  3,240  20,722  -13.9 -77.4
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 167,067  1,737,466  244,714  2,509,788  -16.0 -26.1
Lanzhou 55,194  751,085  36,608  343,290  -19.6 -26.2
Lanzhou NTIDZ 167  5,147  29  514  -3.1 16.9
Qinghai Province 16,926  189,266  15,102  200,449  -28.5 5.5
Xining 10,356  112,111  13,490  121,400  -19.6 -5.6
Xining ETDZ 1,456  12,704  242  1,056  222.8 -64.1
Qinghai HNTIDZ - 133  69  206  4863.9 890.0
Ningxia Hui Autonomous Region 182,266  2,245,063  45,703  1,074,597  -2.0 -2.3
Yinchuan 52,758  810,523  15,503  575,062  20.3 -8.5
Yinchuan ETDZ 4,838  16,656  4,593  38,541  263.0 -35.1
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 2,526,561  14,484,718  450,757  4,561,995  13.6 55.0
Urumqi 694,523  5,946,474  52,333  4,761,438  20.6 -62.2
Urumqi ETDZ 23,141  222,456  12,854  300,558  -18.7 -1.8
Urumqi HNTIDZ 29,465  467,107  906  3,989,521  5.9 -64.9
Bole 5,838  111,152  462,208  3,656,991  -59.5 259.0
Yining  741,457  3,495,081  762,493  5,708,895  5.7 2077.4
Shihezi 27,169  379,252  12,189  162,024  2.7 299.4
Shihezi ETDZ 17,224  170,813  - 18,455  28.9 48.6

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730