Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-10.2019
11/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-10.2019
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 Exports Imports
TOTAL 212,916,095  2,037,923,161  169,898,075  1,697,419,226  -0.2  -5.1 
Beijing  2,049,198  20,733,801  5,678,573  68,990,982  -12.9 -18.1
Zhongguancun Science Park 60,686  572,997  66,512  732,753  7.3 -41.5
Beijing ETDZ 425,791  4,249,914  598,883  10,693,399  -7.5 6.0
Tianjin 3,017,965  33,930,588  7,816,954  77,279,424  -12.5 -0.2
Tianjin Binhai New Area 1,365,200  15,703,230  4,821,149  51,784,737  -20.4 -1.4
     Tianjin ETDZ 1,040,483  11,040,352  1,399,902  14,795,448  -20.4 3.1
Hebei Province  3,920,155  39,817,871  3,925,532  38,510,252  -2.3 20.3
Shijiazhuang   644,909  6,007,700  167,278  1,324,480  0.2 -71.6
     Shijiazhuang HNTIDZ 598  9,277  952  6,913  58.8 -13.5
Thangshan 379,260  4,769,605  2,847,081  27,145,373  -18.7 71.4
     Caofeidian ETDZ 3,390  91,860  650,684  5,836,599  169.2 7488.4
Qinhuangdao 308,012  3,240,216  104,611  1,584,399  -8.7 -24.4
      Qinhuangdao ETDZ  98,627  1,059,013  76,841  1,207,501  -5.5 -10.1
Baoding 467,270  4,705,510  90,385  745,109  7.0 -0.7
       Baoding HNTIDZ 5,307  110,893  403  4,951  -41.2 -79.4
Shanxi Province 1,332,772  12,258,990  764,356  6,790,962  -9.7 -5.0
Taiyuan 922,132  7,273,223  576,833  4,975,376  -10.4 -11.5
      Taiyuan ETDZ 753,154  5,698,132  435,554  3,649,372  -6.5 -2.3
      Taiyuan HNTIDZ 209  7,033  265  8,294  142.5 -32.7
Datong 30,484  342,480  1,760  85,857  1.8 -32.9
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 26,925  298,528  3,938  107,178  -0.9 147.4
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 526,217  6,062,623  971,081  10,512,825  -2.0 1.8
Hohhot 51,840  481,792  43,888  665,361  -21.9 -14.9